whether

/ˈweðər//ˈweðə/

معنی: چه، چه، ایا، خواه
معانی دیگر: آیا، که، که آیا، چه ...، خواه ...، اعم از اینکه، (قدیمی) کدام ؟، کدام یک ؟
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

حرف ربط ( conjunction )
(1) تعریف: used to introduce one choice or alternative.

- Please find out whether it is snowing.
[ترجمه باردتست] لطفا بفهمید که آیا برف می بارد
|
[ترجمه ولی] لطفا پیگیرشو که برف می بارد یا نه.
|
[ترجمه فاطمه] لطفا پیداش کن حتی اگه برف میاد
|
[ترجمه وایبی] ببین برف میباره یا نه
|
[ترجمه ترگمان] خواهش می کنم پی داش کن که برف می بارد یا نه
[ترجمه گوگل] لطفا دریابید که آیا این خواب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: used to introduce two or more choices or alternatives.

- Whether we swim or run, we will get plenty of exercise.
[ترجمه ترگمان] چه شنا کنیم و چه بدویم، ورزش می کنیم
[ترجمه گوگل] این که آیا ما شنا می کنیم و یا اجرا می کنیم، ورزش های زیادی انجام می دهیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. whether he drives or walks, he'll be on time
چه سواره بیاید چه پیاده سر وقت خواهد رسید.

2. whether of them twain did the will of his father?
(انجیل) کدام یک از آن دو به میل پدرش رفتار کرد؟

3. whether or no you want it
چه بخواهی چه نخواهی

4. whether they will or not
چه بخواهند چه نخواهند.

5. whether you want it or not
چه بخواهی چه نخواهی

6. whether or no
در هر حال،چه . . . چه

7. ask whether he will help
بپرس آیا کمک خواهد کرد!

8. i doubt whether he will come today
شک دارم که امروز بیاید (فکر نمی کنم امروز بیاید).

9. i question whether i should go or not
در تردیدم که آیا بروم یا نه.

10. i'll go whether you like it or not
چه خوشت بیاید و چه خوشت نیاید خواهم رفت.

11. he didn't know whether the rumors about the treasure were legend or reality
نمی دانست شایعات مربوط به گنج افسانه است یا واقعیت.

12. he doesn't care whether his mother lives or dies
او اهمیتی نمی دهد که مادرش بمیرد یا زنده بماند.

13. i don't know whether he will come or not
نمی دانم که آیا خواهد آمد یا نه.

14. i was uncertain whether to go or not
نمی دانستم آیا بروم یا نه.

15. it is doubtful whether he can last out the training period
معلوم نیست که بتواند تاب تحمل دوره ی آموزشی را داشته باشد.

16. it is problematic whether we should do it or not
معلوم نیست که صلاح است این کار را انجام بدهیم یا نه.

17. love belongs everywhere, whether a mosque or a synagogue
همه جا خانه ی عشق است چه مسجد چه کنشت

18. our dilemma was whether to lower prices or to accept fewer sales
معضل ما این بود که اگر قیمت ها را کم نمی کردیم فروش ما کم می شد.

19. he agonized for hours whether or not to give the bad news to his mother
ساعت ها در تب و تاب بود که آیا خبر بد را به مادرش بگوید یا نه.

20. i am studying on whether i should sell my house
دارم فکر می کنم که آیا خانه ی خود را بفروشم یا نه.

21. it is wholly immaterial whether he stays or not
ماندن یا نماندن او اصلا اهمیتی ندارد.

22. she gave no indication of whether she had heard me or not
نشانه ای از این که حرف مرا شنیده است یا نه،بروز نداد.

23. the married couple compromised on whether to buy a rug or a car
زن و شوهر در مورد خرید فرش یا اتومبیل با هم توافق کردند.

24. . . . when the cup is full whether sweet or bitter
. . . . پیمانه چو پر شود چه شیرین و چه تلخ

25. i am in limbo, not knowing whether i got the job or not
دو دل هستم و نمی دانم که آیا آن شغل را به من داده اند یا نه.

26. race makes no difference to me whether black or white, brown or yellow
نژاد برایم فرق نمی کند چه سیاه،سفید،قهوه ای یا زرد.

27. the house of love is everywhere whether it be a mosque or a synagogue
همه جا خانه ی عشق است چه مسجد چه کنشت

28. the pivot of the matter is whether they will or will not agree
اصل مطلب این است که آیا موافقت خواهند کرد یا نه.

29. an agnostic believes that one cannot say whether god exists or not
آدم ندانم گرا بر این باور است که وجود یا عدم وجود خدا را نمی توان دانست.

30. there has been some question as to whether or not he will resign
در مورد اینکه آیا استعفا خواهد داد یا نه شبهه وجود دارد.

مترادف ها

چه (ضمير)
any, what, whether

چه (حرف ربط)
if, whether, as, or, because

ایا (حرف ربط)
if, whether

خواه (حرف ربط)
if, whether, or

تخصصی

[ریاضیات] آیا، چه، خواه

به انگلیسی

• which (of the two), whichever (of two)
if; "if" used to introduce two possibilities the second of which is usually preceded by "or"
you use whether to talk about a choice or doubt between two or more alternatives.
you also use whether to say that something is true in any of the circumstances you mention.

ارتباط محتوایی

معنی اصلیچه، چه، ایا، خواهمعانی متفرقهآیا، که، که آیا، چه . . . ، خواه . . . ، اعم ا ...بررسی کلمهحرف ربط ( conjunction ) • ( 1 ) تعریف: used to introduce one choice or alternative. - Plea ...جمله های نمونه1. whether he drives or walks, he'll be on time چه سواره بیاید چه پیاده سر وقت خواهد رسید. 2. wh ...مترادفچه ( ضمیر ) any, what, whether چه ( حرف ربط ) if, whether, as, or, because ایا ( حرف ربط ) i ...بررسی تخصصی[ریاضیات] آیا، چه، خواهانگلیسی به انگلیسیwhich ( of the two ) , whichever ( of two ) if; "if" used to introduce two possibilities the second of wh ...
معنی whether، مفهوم whether، تعریف whether، معرفی whether، whether چیست، whether یعنی چی، whether یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف w، مترادف انگلیسی به فارسی، مترادف انگلیسی به فارسی با حرف w، انگلیسی به انگلیسی، انگلیسی به انگلیسی با حرف w، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف w
کلمه بعدی: whether each of
اشتباه تایپی: صاثفاثق
آوا: /وهتهر/
عکس whether : در گوگل
معنی whether

پیشنهاد کاربران

چنانچه
که آیا
که ایا - چه. . . چه
اگر هم
هر چند
[مترادف]
in the event that
در صورتی که
اینکه آیا
اگر چه
اگر چه 🌷
چه خواه، چه ناخواه

که ایا، چه ( همراه با or ) ، خواه
whether or not خواه یا ناخواه
که آیا
آیا
و. . . .
هرچند
اگرچه
حتی اگر
اگر چه، آیا؟
On whether
به معنای چگونه
هرزمانه که
بطور مثال
whether a certain user is logged in
هر زمان که برخی از کاربران وارد شدند .
نمی دونم آیا . . .
ببینم . . .
آیا . . .
مونده ام که . . .
معلوم نیست که . . .

S:if
اگر

که، چه، خواه
چه وقتی که
( در ابتدای جمله ) صرفنظر از اینکه، خواه این باشد یا آن، چه این باشد و چه آن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما