پرسش خود را بپرسید

آیا کسی میداند کلمه بفرمایید به انگلیسی چه چیزی است

تاریخ
٢ هفته پیش
بازدید
٢٠٩

.‌‌....؟.......

٠ %

do not order

٧٦ %

welcome

١٠ پاسخ
٧ %

come on

١ پاسخ
١٥ %

نمیدانم

٢ پاسخ
٣٠٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٦

١٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

کلمه "بفرمایید" به انگلیسی میتواند به چندین شکل ترجمه شود که بستگی به زمینه استفاده دارد. برخی از معادلهای رایج عبارتند از:  

Here you are: وقتی چیزی را به کسی میدهید.

Please have a seat: وقتی کسی را دعوت به نشستن میکنید.

Go ahead : وقتی به کسی اجازه ادامه دادن یا شروع کردن کاری را میدهید.

Welcome: به عنوان یک تعارف یا خوشآمدگویی .  بنابراین، بسته به موقعیت، میتوانید از هر یک از این عبارات استفاده کنید تا معنای "بفرمایید" را به انگلیسی بیان کنید. 

١٦,٠٥٨
طلایی
٢٠
نقره‌ای
٣٢٦
برنزی
١٦٣
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٣ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٤٩,٤٩٦
طلایی
٩
نقره‌ای
١٤٠
برنزی
٢٧٣
تاریخ
٤ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٤ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٦ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٥٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
١
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢,٧٢٣
طلایی
٠
نقره‌ای
١٣
برنزی
٢٦
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٤٥
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١,٧٣٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٢١
برنزی
٢٥
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٠٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٦
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٦٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم

گزینه ی دوم درست است

١١٤,٤٣١
طلایی
١٣٨
نقره‌ای
٢٦٢
برنزی
٤٤٢
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم

سلام. فکر می کنم Welcome باز هم معنای نزدیک تری به بفرمایید داشته باشد.

٢١,٩٧٧
طلایی
٥
نقره‌ای
١٣٤
برنزی
٢١٥
تاریخ
٢ هفته پیش

وقت بخیر 

بستگی یه متن و موثیعت استفاده داره

Help yourself تعارف خوراکی(از خودتان پذیرایی کنید، بفزمایید)

  بفرمایید داخل come in   یا فقط in

 وقتی چیزی به کسی میدهید  Here you are

١٧٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٣
تاریخ
٢ هفته پیش

پاسخ شما

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.