منو
تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
١٥

کاربر فاطمه، اینجا دیکشنری آنلاین است یا محلی برای ترویج ایدئولوژی مذهبی؟

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٤

کاربر Alireza custom با costume متفاوته، آنچه شما مثال زدی کلمه costume به معنی لباس هست که حتی صورت نوشتاری آن با custom فرق دارد.

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
١٠

گاهی شدت را نشان می دهد و در معنی خیلی و بسیار می آید.

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٨

کاربر روزبه: albeit همه جا معنی البته نمی دهد و در دیکشنری های تک زبانه مترادف آن although است. در ضمن، ریشه این کلمه هرگز به فارسی و عربی برنمی گرد ...

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٧

کاربر تقی قیصری آتش روباز یعنی چه؟! open fire به معنی آتش گشودن، تیراندازی و شلیک است. از دوستانی که نخوانده لایک می کنند تعجب می کنم.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

جسه غلط است جثه صحیح است

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٦

اگر جگر گوشه مد نظر نویسنده باشد از offspring استفاده نمی کند، چون جگرگوشه بار معنایی خیلی مثبتی دارد، در حالی که offspring طبق تعریف لانگمن بار معنا ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٦

come down with something is a phrasal verb meaning get, take, catch, sicken with or to become sick with a cold etc. to catch something I think I am ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٥

وفق دادن درست نیست دوستان، immerse oneself in sth یعنی خود راوقف کاری کردن

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٥

در خفا

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٥

به عبارتی

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٥

نظر خانم موسوی کاملا درست است. وقتی concerning در نقش حرف اضافه است، اصلا به معنی نگرانی نیست و در معانی درباره، در خصوص، راجع به و. . . می آید

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٥

محقق کردن عملی کردن

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٤

وسط دو نفر یا دو چیز قرار گرفته کنار کسی یا چیزی واقع شده

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٤

کاربر حسین، میشه بفرمایید چطور در آخر هفته بعد، یعنی در آینده، مسابقه در حال برگزاریه؟ همه ساختارها زبان انگلیسی با زبان فارسی تطابق ندارد و در این ...

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٤

چرا نمیشه گفت مطب، وقتی دیکشنری لانگمن در تعریف این واژه آورده ( American English ) a place where a doctor or dentist examines or treats people

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٤

پول مفت، بادآورده

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

آقای بیرانوند و برخی دوستان دیگری نظر شان بر این است ناکجاآباد اشتباه است، برعکس در ادبیات و عرفان ما ناکجاآباد معادل آرمانشهر به کار رفته، به خصوص د ...

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٣

وقتی صفت باشد می تواند در معنی گسترده هم به کار رود

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٣

اگر به شکل اسم در جمله آمده بود: بنیاد، شالوده، اساس

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٣

بی چون و چرا

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٣

کاربر young man طبق دیکشنری لانگمن the authorities [plural] the people or organizations that are in charge of a particular country or area. پس مسئول ...

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٣

گراور - کلیشه printer`s plate= کلیشه چاپ

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٣

در سر داشتن ( افکار بد، ترس، امید )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

savage هم اسم است، هم صفت و هم فعل.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

در گویش نائینی پورَه به معنی پسر است.

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٢

کاری را به خیر و خوشی تمام کردن غائله را به خوبی و خوشی ختم کردن به نقل از فرهنگ پویا

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٢

کاربر safa به طور کلی به قوانین هر ورزشی law می گویند، مثال دیکشنری لانگمن The laws of football.

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٢

محتاطانه عمل کردن، بی سر و صدا، بدون شلوغ کاری

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

a thin growth of beard = stubble ته ریش

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٢

the world is your oyster همه راه ها به روی کسی باز بودن دنیا به کام کسی بودن دنیا را زیر نگین انگشتری داشتن ( به نقل از فرهنگ پویا )

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٢

کرم کدو

پیشنهاد
٢

کاربر سینا توسکی معانی که دوستان گفتند درسته، وقتی یک نفر باید کار های زیادی را در فرصت کم انجام بده و مجبوره سخت کار کنه، شب ها دیر بخوابه و صبح ها ...

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٢

awesomesauce is an informal way to describe something that is extremely good or amazing or incredible.

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٢

حالا وقتشه

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٢

راپورت

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

برای کاری زحمت کشیدن

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٢

کاربر غلامرضا ثمری، pick up به معنی سوار کردن و بردن است. در دیکشنری Longman آمده: to let someone into your car, boat etc and take them somewhere. ...

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٢

نقش بازی کردن گرته برداری است، بهتر است به جای آن بگوییم: نقش داشتن یا تأثیر داشتن

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٢

در بعضی جمله ها: تصور

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٢

If you describe someone as lean, you mean that they are thin but look strong and healthy. ( Collins English Dictionary )

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٢

clean forget: پاک فراموش کرده بودم، پاک یادم رفته بود.

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٢

به نقل از فرهنگ پویا: طبیعت، سرشت، وجود

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

در گویش نائینی یعنی دختر

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٢

پلکان پیشرفت

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٢

In English the letter Q is always followed by a U, like queen, quality, quantity, question, quick, quiet, quest, quit, quite, queue, quote, quill, qu ...

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٢

تلون دمدمی

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٢

کاربر N. sh آنچه شما نوشتی صحیح آن می شود: and then some به معنی و شاید هم بیشتر یا شاید هم خیلی بیشتر

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٢

سرک کشیدن

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٢

clothes= noun ( always plural and has no singular form ) clothe = verb

١