منو
Roxana
ویژه

Roxana

عضو از ١ سال پیش
امتیاز کل
٢,٣١٦
رتبه کل
١,٢٧٠
رتبه کل
لایک
٢٣٠
لایک
دیس‌لایک
٣٥
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,٣١٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,٢٦٩
لایک
لایک
٢٣٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٩ ماه پیش
دیدگاه
١٤

کاربر فاطمه، اینجا دیکشنری آنلاین است یا محلی برای ترویج ایدئولوژی مذهبی؟

تاریخ
١١ ماه پیش
دیدگاه
١٢

کاربر Alireza custom با costume متفاوته، آنچه شما مثال زدی کلمه costume به معنی لباس هست که حتی صورت نوشتاری آن با custom فرق دارد.

تاریخ
٩ ماه پیش
دیدگاه
٩

گاهی شدت را نشان می دهد و در معنی خیلی و بسیار می آید.

تاریخ
١١ ماه پیش
دیدگاه
٤

جسه غلط است جثه صحیح است

تاریخ
٤ ماه پیش
دیدگاه
٦

کاربر روزبه: albeit همه جا معنی البته نمی دهد و در دیکشنری های تک زبانه مترادف آن although است. در ضمن، ریشه این کلمه هرگز به فارسی و عربی برنمی گرد ...

ترجمه‌های برتر

تاریخ
١١ ماه پیش
متن
You don't need to stand. Please sit down.
دیدگاه
٢

چرا ایستاده اید، بنشینید لطفا.

تاریخ
٩ ماه پیش
متن
ten weeks and then some
دیدگاه
٢

ده هفته و شاید هم بیشتر

تاریخ
٣ ماه پیش
متن
A lot of teenagers develop acne.
دیدگاه
٢

بسیاری از نوجوانان جوش می زنند.

تاریخ
٩ ماه پیش
متن
foursome
دیدگاه
٠

چهارنفره - چهارتایی.

تاریخ
١ سال پیش
متن
As soon as he kicked the bucket, he started to become famous.
دیدگاه
١

همین که غزل خداحافظی رو خوند، مشهور شد.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.