دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٦,٢٩٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
٦٠٣
لایک
لایک
٤٦٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ روز پیش
دیدگاه
٠

شخصی که بازداشت، دستگیر ، جلب یا توقیف شده

تاریخ
٤ روز پیش
دیدگاه
٠

tread or step on somebody`s toes پا روی دُم کسی گذاشتن به نقل ار فرهنگ پویا

تاریخ
٦ روز پیش
دیدگاه
٠

بی تکلف

تاریخ
٦ روز پیش
دیدگاه
٠

A food taster is a person who ingests food that was prepared for someone else, to confirm it is safe to eat. One who tests drinks in this way is know ...

تاریخ
٦ روز پیش
دیدگاه
٠

به هر حال در هر صورت هر چه که بود

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
١ سال پیش
متن
A lot of teenagers develop acne.
دیدگاه
٢

بسیاری از نوجوانان جوش می زنند.

تاریخ
١ سال پیش
متن
ten weeks and then some
دیدگاه
٢

ده هفته و شاید هم بیشتر

تاریخ
١ سال پیش
متن
foursome
دیدگاه
١

چهارنفره - چهارتایی.

تاریخ
١ سال پیش
متن
I'm happy to give you my opinion, but I'm really no judge of wine.
دیدگاه
٠

خوشحالم از اینکه نظرم را به شما می گویم، اما درباره مشروب واقعا نظری ندارم.

تاریخ
١ سال پیش
متن
The captain judged that the ship would make land by morning.
دیدگاه

نظر ناخدا این بود که کشتی صبح به خشکی می رسد.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.