اسم مذهبی و قرآنی - صفحه 7

جستجوی تازه
با تغییر گزینه های زیر، اسم دلخواه خود را پیدا کنید

مهدا/mahdā/

اول شب، پاسی از شب، آرامش شب، قسمتی از شب


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
حسان/hesān/

بسیار نیکو، بسیار خوب، نیکروی، ( اَعلام ) حسان ابن ثابت [قرن اول هجری] شاعر عرب ملقب به «شاعر پیامب ...


پسر، دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
غدیر/qadir/

آبگیر، تالاب، آبگیری است بین مکه و مدینه در ناحیه ی جحفه، روز یا واقعه غدیر که در میان مسلمانان حائ ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محب الله/moheb(b)ollāh/

ترکیب دو اسم محب و الله ( دوستدار و خدا )، دوستدار و دوست دارنده ی خدا


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
ناصح/nāseh/

نصیحت کننده، پند دهنده، خیرخواه، ( در قدیم ) دلسوز


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
صدرالدین/sadroddin/

پیشوای دین، دارای برتری در دین، لقبی است که به بعضی از علمای اسلام داده اند، ( اَعلام ) ) صدرالدین ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
جعفر صادق/j.-sādeq/

ترکیب دو اسم جعفر و صادق ( جوی و راستگو )، جعفر: در لغت به معنای رود و رودخانه است و نیز بمعنای جوی ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد مسعود/m.-maseud/

ترکیب دو اسم محمد و مسعود ( ستوده و نیک بخت )، از نام های مرکب، ا محمّد و مسعود


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
کرار/karrār/

حمله کننده، لقب امیر المومنین علی ( ع )، ( اَعلام ) از القاب و صفات حضرت علی ( ع )


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
فاطمه معصومه/f.-maesume/

ترکیب دو اسم فاطمه و معصومه ( رانده شده از آتش و بی گناه )، از نام های مرکب، ا فاطمه و معصومه، فاطم ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد طارق/m.-tāreq/

ترکیب دو اسم محمد و طارق ( ستوده و ستاره )، از نام های مرکب، ا محمّد و طارق


پسر

عربی

طبیعت، مذهبی و قرآنی، کهکشانی
محمد نوید/m.-navid/

ترکیب دو اسم محمد و نوید ( ستوده و خبر خوش )، از نام های مرکب، ا محمّد و نوید


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
محجوبه/mahjube/

محجوب، پوشیده، با شرم و حیا، دارای حجاب ( زن )


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
وهب/vahab/

بخشش، عطا، نامی از نام های خدای تعالی، ( اَعلام ) ) وهب ابن عبدمناف: [قرن میلادی] پدر بزرگ مادری پی ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
زاهده/zāhede/

زن زاهد، ( عربی )، زاهد، ( اعلام ) زاهده خاتون بانویی عارف، که در زمان خود به عقل و تدبیر و سیاست پ ...


دختر

عربی

تاریخی و کهن، مذهبی و قرآنی
ظفر/zafar/

نصرت، پیروز شدن، غلبه، ( عربی ) پیروزی


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حکمت/hekmat/

علم خداوند، دانش، راستی، درستی، کلام موافق حق، ( عربی )، معرفت به مسائل، خردمندی، فرزانگی، سخن اخلا ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد مهیار/m.-mahyār/

ترکیب دو اسم محمد و مهیار ( ستوده و ماهیار )، از نام های مرکب، ا محمّد و مهیار


پسر

فارسی، عربی

طبیعت، مذهبی و قرآنی، کهکشانی
نجما/najmā/

منسوب به نجم، ( مجاز ) زیبا و درخشان مثل ستاره، ( عربی ـ فارسی ) ( نجم = نام سوره ی پنجاه و سوم از ...


دختر

فارسی، عربی

طبیعت، مذهبی و قرآنی، کهکشانی
نیروانا/nirvānā/

آخرین مرحله سلوک در نزد بودا، انسان کامل، ( سنسکریت ) آخرین مرحله سلوک در نزد « بودا » که مرحله ی م ...


دختر

سانسکریت

مذهبی و قرآنی
نجمیه/najmiye/

نجم، درخشان مثل ستاره، ایّه /iyye/ ( پسوند نسبت ) )، منسوب به نجم


دختر

عربی

طبیعت، مذهبی و قرآنی، کهکشانی
نظام الدین/nezāmoddin/

موجب نظم و آراستگی در دین، ( عربی )، نظم آورنده و نظام دهنده ی دین، موجب آراستگی دین، ( اَعلام ) ) ...


پسر

عربی

تاریخی و کهن، مذهبی و قرآنی
محمد فاروق/m.-fāruq/

ترکیب دو اسم محمد و فاروق ( ستوده و تمیز دهنده )، از نام های مرکب، ا محمّد و فاروق


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
سمیع/samie/

شنونده، شنوا، نامی از نام های خدای تعالی، ( عربی )، از نام های خداوند


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
متینه/matine/

متین، خانم با وقار و با متانت، ( مؤنث متین )، مؤنث متین


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
امیرابوالفضل/a.-abolfazl/

ترکیب دو اسم امیر و ابوالفضل ( فرمانروا و صاحب فضل و هنر )، ( عربی ) از نام های مرکب، ( امیر و ابوا ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
طلحه/talhe/

درختی خاردار که شترها از آن می چرند، درخت موز، ( اَعلام ) ) [قرن اول هجری] صحابی پیامبر اسلام ( ص ) ...


پسر

عربی

تاریخی و کهن، طبیعت، مذهبی و قرآنی
سالومه/sālume/

زوجه ی زبدی و مادر یعقوب کبیر و یوحنای انجیلی، صلح و آرامش، صفا و دوستی، نام خواهر مریم عذرا و خاله ...


دختر

عبری

مذهبی و قرآنی
فهیم/fahim/

باهوش، دانا، فرزانه، دانشمند، تیزفهم، ( عربی ) ( = فهمیده )، فهمیده


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
عاصف/āsef/

باد تند و شدید، تندباد، ( در قدیم ) تند، سخت، شدید


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
یگانه زهرا/y.-zahrā/

ترکیب دو اسم یگانه و زهرا ( بی همتا و درخشنده روی )، از نام های مرکب، یگانه و زهرا، زهرای یگانه و ب ...


دختر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
اوستا/avestā/

نام کتاب مقدس زرتشتیان، اساس، بنیاد، پناه، یاوری، ( اَعلام ) ) کتاب مقدس ایرانیان باستان و زرتشتیان ...


پسر

فارسی، اوستایی، پهلوی

مذهبی و قرآنی
امین محمد/a.-mohammad/

شخص ستوده و مورد اطمینان، محمّد درستکار و مورد اطمینان، امین ستودنی و تحسین شده


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
نجیب الله/najibollāh/

خصلت های برجسته و ممتاز اخلاقی خداوند، شرافت و نجات خداوند، ( اَعلام ) محمد نجیب الله [، میلادی] رئ ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
مجیب/mojib/

پاسخ گو، روا کننده حاجت، از نام های پروردگار، ( در قدیم ) جواب دهنده، اجابت کننده، از نام ها و صفات ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
بصیر/basir/

آگاه، بینا، از نامهای خداوند، از نام ها و صفات خداوند، دانا، بیننده، روشن بین، ( اَعلام ) ) ابوعلی ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد موسی/m.-musā/

ترکیب دو اسم محمد و موسی ( ستوده و از آب گرفته شده )، از نام های مرکب، ا محمّد و موسی


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
یاسان/yāsān/

نام یکی از پیغمبران باستانی ایران، ( دساتیر )، از برساخته های فرقه ی آذرکیوان، ( اَعلام ) یاسان را ...


پسر

فارسی، ترکی

مذهبی و قرآنی
امیرسجاد/a.-sajjād/

پادشاه سجده کننده، ( به مجاز ) پادشاه و امیر نمازگزار و بسیار سجده کننده


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
اطهر/athar/

پاکیزه ترین زن، پاکدامن ترین بانو، ( در قدیم ) پاکیزه تر، پاک تر، طاهرتر


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
علی سینا/a.-sinā/

ترکیب دو اسم علی و سینا ( بلندقدر و سوراخ کننده )، از نام های مرکب، ی علی و سینا


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
علی احسان/a.-ehsān/

ترکیب دو اسم علی و احسان ( بلندقدر و نیکویی )، از نام های مرکب، علی و احسان


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد انور/m.-anvar/

ترکیب دو اسم محمد و انور ( ستوده و روشن تر )، از نام های مرکب، ا محمّد و انور


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
مرتضی علی/mortazā ali/

لقب امیرالمؤمنین علی ( ع )، ترکیبی از مرتضی و علی، لقب و نامِ امیرالمؤمنین علی ( ع )


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
یونا/yunā/

نام دیگر حضرتِ یونس ( ع )، به معنی «خداوند می دهد»، [صاحب قاموس کتاب مقدس در ذیل مدخل یونس گفته است ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
محمد آریا/m.-āriyā/

ترکیب دو اسم محمد و آریا ( ستوده و نجیب )، از نام های مرکب، ا محمّد و آریا


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
محمد یونس/m.-yuno(e)s/

ترکیب دو اسم محمد و یونس ( ستوده و نام یکی از پیامبران )، از نام های مرکب، ا محمّد و یونس


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
محمد آرمین/m.-ārmin/

ترکیب دو اسم محمد و آرمین ( ستوده و دلیر )، از نام های مرکب، ا محمّد و آرمین


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
ذکر الله/zekrollāh/

یاد خدا، ذکر خدا، یاد کردن از خدا


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
ناعمه/nāeeme/

نرم و لطیف، ( مؤنث ناعم )، مرغزار، باغ


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد عماد/m.-emād/

ترکیب دو اسم محمد و عماد ( ستوده و تکیه گاه )، از نام های مرکب، ا محمّد و عِماد


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
عطامحمد/a.-mohammad/

ترکیب دو اسم عطا و محمد ( بخشش و ستوده )، از نام های مرکب، عطا و محمّد


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
ملک سیما/malak simā/

دارای چهره ای زیبا چون چهره فرشتگان زیبا روی، خوشگل، پری چهر، فرشته روی، زیبا روی


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد ایمان/m.-imān/

ترکیب دو اسم محمد و ایمان ( ستوده و اعتقاد )، از نام های مرکب، ا محمّد و ایمان


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
امیرهادی/a.-hādi/

ترکیب دو اسم امیر و هادی ( فرمانروا و راهنما )، از نام های مرکب، امیر و هادی


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
مومنه/mo’mene/

مونث مومن، زنی که بخدا و رسول ایمان دارد، ( مؤنث مؤمن )


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد عطا/m.-atā/

ترکیب دو اسم محمد و عطا ( ستوده و بخشش )، از نام های مرکب، ا محمّد و عطا


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
غنی/qani/

ثروتمند، بی نیاز، آن که از کمک و هم کاری دیگران بینیاز است، از صفات و نامهای خداوند، ( در فلسفهی قد ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
عالی/āli/

رفیع، شریف، سرافراز، از نام های پروردگار، ( عربی )، بسیار خوب، دارای ارزش و اهمیت بسیار، مهم، والا، ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
مومن/mo’men/

مسلمان، از نام ها و صفات خداوند، ( عربی )، ( در ادیان ) آن که به خدا و پیغمبر ایمان دارد و اصول دین ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد ظاهر/m.-zāher/

ترکیب دو اسم محمد و ظاهر ( ستوده و آشکار )، ( عربی ) از نام های مرکب، ا محمّد و ظاهر، ( اعلام ) محم ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد پویا/m.-puyā/

ترکیب دو اسم محمد و پویا ( ستوده و پوینده )، ( عربی ـ فارسی ) از نام های مرکب، ا محمّد و پویا


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
ذبیح/zabih/

ذبح شده، قربانی، مذبوح


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد رهام/m.-rohhām/

ترکیب دو اسم محمد و رهام ( ستوده و پهلوان ایرانی )، ( عربی ـ فارسی ) از نام های مرکب، ا محمّد و رهام


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
معرفت الله/maerefatollāh/

دانش خدایی و خداشناسی، ( عربی ) ( در قدیم ) خداشناسی


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
ستیلا/setilā/

نام دختر امام موسی کاظم ( ع )، لقب حضرت مریم ( س )، بانوی بلندمرتبه و پاکدامن، ( عربی ) ( اَعلام ) ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
فاطمه سما/f.-samā/

ترکیب دو اسم فاطمه و سما ( رانده شده از آتش و آسمان )، از نام های مرکب، فاطمه و سما


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد مجتبی/m.-mojtabā/

ترکیب دو اسم محمد و مجتبی ( ستوده و برگزیده )، از نام های مرکب، ا محمّد و مجتبی


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حلیم/halim/

صبور، بردبار، شکیبا، از نام ها و صفات خداوند، خویشتن دار، با صبر و تحمل، از نامهای خداوند


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمدعباس/m.-abbās/

ترکیب دو اسم محمد و عباس ( ستوده و دلیر )، از نام های مرکب، ا محمّد و عباس، مرکب از دو اسم محمد و ع ...


پسر

عربی، فارسی

مذهبی و قرآنی
واحده/vāhede/

نخستین شماره، یکتا، جزیی از کل، بی همتا، ( مؤنث واحد )


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد اسلام/m.-eslām/

ترکیب دو اسم محمد و اسلام ( ستوده و فرمان بردن )، از نام های مرکب، ا محمّد و اسلام


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
منیب/monib/

بازگشت کننده به سوی حق


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد آراد/m.-ārād/

ترکیب دو اسم محمد و آراد ( ستوده و بخشنده )، از نام های مرکب، ا محمّد و آراد


پسر

عربی، اوستایی

مذهبی و قرآنی
قائم/qā’em/

ایستاده، قدرتمند و بااراده، لقب امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، به حالت عمودی قرار گرفته، ( در ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
خیزران/xeyzarān/

نام مادر امام محمد تقی ( ع )، نوعی نی مغزدار با ساقه ای محکم و بلند، ( اَعلام ) نام مادر امام محمّد ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی، طبیعت
شفا/ša (e) fā/

بهبودی، تندرستی، درمان، بهبود، بهبود یافتن از بیماری، ( در اصطلاح عرفانی ) از میان رفتن بیماری دل ب ...


دختر، پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
مشکات/meškāt/

مکان نورانی، چراغدان، طاقی بلند که چراغ را در آن گذارند، از واژه های قرآنی، ظرف بلورین که در آن چرا ...


دختر، پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
عبدالملک/abdolmalek/

بنده یا پادشاه خداوند، نام دو تن از پادشاهان سامانی، بنده ی مَلِک ( پادشاه )، [مَلِک از نام های خدا ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
نجم/najm/

ستاره، خوشه پروین، ثریا، نام پنجاه و سومین سوره قرآن مجید، نام نوعی گیاه، سوره ی پنجاه و سوم از قرآ ...


پسر، دختر

عربی

طبیعت، مذهبی و قرآنی
محمد حامد/m.-hāmed/

ترکیب دو اسم محمد و حامد ( ستوده و ستایشگر )، از نام های مرکب، ا محمّد و حامد


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد مرصاد/m.-mersād/

ترکیب دو اسم محمد و مرصاد ( ستوده و کمینگاه )، از نام های مرکب، ا محمّد و مرصاد


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
طوفان/tufān/

جریان هوای بسیار شدید، ( به مجاز ) غوغا، هیاهو، ( = توفان )، جریان هوای بسیار شدید و معمولاً همراه ...


پسر

عربی، آرامی

طبیعت، مذهبی و قرآنی
محمد عمران/m.-emrān/

ترکیب دو اسم محمد و عمران ( ستوده و نام سوره ای در قرآن کریم )، از نام های مرکب، ا محمّد و عِمران


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
محمد خلیل/m.-khalil/

ترکیب دو اسم محمد و خلیل ( ستوده و دوست )، از نام های مرکب، ا محمّد و خلیل


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد ایوب/m.-ayyub/

ترکیب دو اسم محمد و ایوب ( ستوده و بازگشت به سوی خدا )، از نام های مرکب، ا محمّد و ایوب


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
قیام/qiam/

به پا خواستن


پسر

فارسی

مذهبی و قرآنی
انصار/ansār/

یاران، یاری دهندگان، یاران پیامبر اسلام ( ص )، [به آن دسته از مسلمانان اهل مدینه گفته می شود که پس ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حنظله/hanzale/

نام گیاهی که خاصیت دارویی دارد، نام جوانی که در شب اول ازدواجش در رکاب رسول ( ص ) جنگید و به شهادت ...


پسر

عربی

طبیعت، مذهبی و قرآنی
لینا/layenā/

مهربان تر، خوشخوتر، ( مؤنث الین )، نرم تر، لینا نام روسی است به معنای دریا است و سه دریا است در روس ...


دختر

عربی، انگلیسی

مذهبی و قرآنی
حسیبا/haseybā/

دختر با اصل و نسب، پاک نژاد، پاکزاد و اصیل، ( حَسِیب = پاک نژاد، پاکزاد، اصیل، ا ( پسوند نسبت ) )، ...


دختر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
عبدالمنان/abdolmanān/

بنده ی خدای نیکی کننده و نعمت دهنده


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد یزدان/m.-yazdān/

ترکیب دو اسم محمد و یزدان ( ستوده و خداوند )، از نام های مرکب، ا محمّد و یزدان


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
سلاله/solāle/

فرزند، نسل، نطفه


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد دانیال/m.-dāniyāl/

ترکیب دو اسم محمد و دانیال ( ستوده و قضاوت خدا )، از نام های مرکب، ا محمّد و دانیال


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
نوح/nuh/

نام یکی از پیامبران الهی، نام سوره هفتاد و یکم قرآن کریم، ( در عبری ) به معنی راحت است، ( اَعلام ) ...


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی، تاریخی و کهن
محمد میلاد/m.-milād/

ترکیب دو اسم محمد و میلاد ( ستوده و تولد )، از نام های مرکب، ا محمّد و میلاد


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
علی صالح/a.-sāleh/

ترکیب دو اسم علی و صالح ( بلند قدر و نیکوکار )، از نام های مرکب، علی و صالح


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
شاهد/šāhed/

گواه، ( به مجاز ) محبوب، خدای تعالی، عالی، حاضر، مرد خوبروی، ( در تصوف ) خداوند به اعتبار ظهور و حض ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حسانه/hesāne/

بانوی زیباروی، دختر نیکو، زن بسیار نیکو، ( اَعلام ) از صحابیات و از دوستان نزدیک حضرت خدیجه کبری ( ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنیبرچسب ها

اسماسم پسراسم دختراسم پسر مذهبی و قرآنیاسم دختر مذهبی و قرآنی