اسم مذهبی و قرآنی - صفحه 6

جستجوی تازه
با تغییر گزینه های زیر، اسم دلخواه خود را پیدا کنید

آتیه/ātiye/

آینده، زمان آینده، ( مؤنث آتی )، ( به مجاز ) وضع و حالت چیزی در زمان آینده به ویژه وضع و حالت خوب ی ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
عبدالجبار/abodoljabbār/

بنده ی خدای توانا، بنده ی خدای قاهر، ( دراعلام ) عبدالجبار علوی محمودی ( زینبی علوی ) از شاعران عهد ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
وحیدرضا/vahid rezā/

ترکیب دو اسم وحید و رضا ( یکتا و خشنود )، از نام های مرکب، ( وحید و رضا )


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
امین رضا/a.-rezā/

ترکیب دو اسم امین و رضا ( امانت دار و خشنود )، راضی و خشنود، درستکار و امانتدار، رضای درستکار و اما ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
خالق/xāleq/

آفریننده، از نام ها و صفات خداوند، آن که کسی یا چیزی را پدید می آورد، به وجود آورنده، از نام های خد ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
عماد رضا/e.-rezā/

ترکیب دو اسم عماد و رضا ( تکیه گاه و خشنود )، از نام های مرکب، ( عماد و رضا )


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
سعیدرضا/s.-rezā/

ترکیب دو اسم سعید و رضا ( سعادتمند و خشنود )، از نام های مرکب، سعید و رضا


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
صائمه/sā’eme/

آن که روزه می گیرد، روزه گیر، روزه دار


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
رشیده/rašide/

مونث رشید، از نام ها و صفات خداوند، شجاع، دلیر، خوش قد و قامت، مؤنث رشید


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
عبید/abid/

فرمان بردار، مطیع، عبد، بنده


پسر

عربی

تاریخی و کهن، مذهبی و قرآنی
محمد رفیع/m.-rafie/

ترکیب دو اسم محمد و رفیع ( ستوده و بلند )، از نام های مرکب، ا محمّد و رفیع


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
عبدالرشید/abdolraŝid/

بنده پروردگار هدایت کننده، بنده ی خدای هادی، ( اَعلام ) عبدالرشید غزنوی: شاه سلسله ی غزنوی [، قمری] ...


پسر

عربی

تاریخی و کهن، مذهبی و قرآنی
متینا/matinā/

متین، دارای متانت، با وقار، محکم، استوار، از نام ها و صفات خداوند، ( مؤنث متین )


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
عبدالمطلب/abdolmotalleb/

بنده خواهنده، نام پدر بزرگ حضرت محمد پیامبر اسلام ( ص )، بنده ی مطَلِب، ( اعلام ) عبدالمطلِّب بن ها ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
رفیعه/rafiee/

افراشته، مرتفع، بلند، ( به مجاز ) با اهمیت، ارزشمند، عالی، ( مؤنث رفیع )، رفیع، مؤنث رفیع


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
ساجد/sājed/

کسی که سجده می کند، سجده کننده، ( عربی ) ( در قدیم ) آن که سجده می کند


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
صباح/sabāh/

بامداد، سپیده دم، روز، صبح در مقابلِ مَسا، صبح‎ ‎‏، نام دعائی منسوب به علی ( ع )


دختر، پسر

عربی

طبیعت، مذهبی و قرآنی
شکور/šakur/

بسیار شکر کننده، پاداش دهنده، نامی از نام های خداوند، شکرکننده سپاسگزار، پاداش دهنده ی بندگان، از ن ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد صفا/m.-safā/

ترکیب دو اسم محمد و صفا ( ستوده و صمیمیت )، ( عربی ) از نام های مرکب، ا محمّد و صفا


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد پرهام/m.-parhām/

ترکیب دو اسم محمد و پرهام ( ستوده و ابراهیم )، از نام های مرکب، محمّد و پرهام


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
کامله/kāmele/

کامل، ( مؤنث کامل )، زن کامل، مؤنث کامل، بی عیب، بی نقص


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
اسلم/aslam/

سالم تر، درست تر، بی گزندتر، نام ساربان پیامبر اسلام ( ص )، ( در قدیم )، تندرست تر، بی خطرتر، ) نام ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
کمال الدین/kamāloddin/

موجب ترقی دین و آیین، موجب ترقی آیین و کیش، ( اَعلام ) ) کمال الدین اسماعیل: ( = کمال اصفهانی ) [قر ...


پسر

عربی

تاریخی و کهن، مذهبی و قرآنی
بهاءالدین/bahā’oddin/

آن که به آئین و دین خود ارزش دهد، روشنی دین، ( اَعلام ) ) شیخ محمّد ابن حسین عاملی ( منسوب به جبل ع ...


پسر

عربی

تاریخی و کهن، مذهبی و قرآنی
ساهره/sāhere/

روی زمین، چشمه روان، زمین روز رستاخیز، ماه، زمین یا روی زمین، زمینی که حق سبحانه در روز قیامت آن را ...


دختر

عربی

طبیعت، مذهبی و قرآنی، کهکشانی
محمد شفیع/m.-šafie/

ترکیب دو اسم محمد و شفیع ( ستوده و شفاعت گر )، از نام های مرکب، ا محمّد و شفیع


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
وجیه/vajih/

نیکو روی، زیبا، دارای قدر و منزلت و محبوبیت نزد مردم، ( عربی )، خوشگل، وجیهه


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
هارون/hārun/

پیک، نگهبان، نام برادر بزرگ حضرت موسی ( ع )، ( در قدیم ) قاصد و پیک شاه که زنگوله ای بر کمر می بست ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی، تاریخی و کهن
عبدالباقی/abdolbāqi/

بنده خدای جاوید، بنده ی خدای جاوید، ( اَعلام ) عبدالباقی تبریزی خوشنویس معروف قرن هجری، ( عربی ) بن ...


پسر

عربی

تاریخی و کهن، مذهبی و قرآنی
سامر/sāmer/

افسانه سرا، قصه گو، افسانه گوینده، افسانه گویندگان


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
علیا/olyā/

بزرگوارتر، برتر، بلندتر، بالاتر، والا و با ارزش، ویژگی جایی که نسبت به جای دیگر بر بلندی قرار گرفته ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
وجیه الله/vajihollāh/

آن که در نزد خداوند دارای قدر و منزلت و محبوبیت است، ( عربی ) ویژگی آن که در نزد خداوند دارای قدر و ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حوریا/horiyā/

منسوب به حور، زن زیبای بهشتی، ( به مجاز ) زیبارو و پری گونه، [حور = زن زیبای بهشتی، زنان زیبای بهشت ...


دختر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
سروی/sarvi/

منسوب به سرو، نام نوعی از خطوط اسلامی، نوعی از خطوط اسلامی، نخلی، شجری


دختر

فارسی

طبیعت، مذهبی و قرآنی
عباد/ebād/

بندگان، عبادت کنندگان، ( جمع عَبد )، [اگر عَباد / abbad/ تلفظ شود به معنی بسیار عبادت کننده می باشد ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
قدسی/qodsi/

منسوب به قدس، ( به مجاز ) فرشته، روحانی، مقدس و پاک، ( منسوب به قدس )، مربوط به عالم بالا، مربوط به ...


دختر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
سوره/sure/

هر یک از بخش های صد و چهارده گانه ی قرآن که خود شامل چند آیه است، سورت، هریک از بخش های صدو چهاردهگ ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
امیرصالح/a.-sāleh/

ترکیب دو اسم امیر و صالح ( پادشاه و شایسته )، پادشاه و امیر نیکو رفتار، حاکم شایسته، امیر لایق


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
ادهم/adham/

قید و بند، سیاه، تیره گون، آثار نو، تیرگون، بند و قید، ( اَعلام ) نام پدرِ ابراهیم ( ابواسحاق ابراه ...


پسر

عربی

تاریخی و کهن، مذهبی و قرآنی
فاطمه ثنا/f.-sanā/

ترکیب دو اسم فاطمه و ثنا ( رانده شده از آتش و ستایش )، ( عربی ) از نام های مرکب، فاطمه و ثنا


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
لیا/liyā/

خجسته، نام همسر حضرت یعقوب ( ع )، خسته، ( اَعلام ) دختر بزرگ «لابان» که یعقوبِ پیامبر وی را به همسر ...


دختر

عبری

مذهبی و قرآنی
رفیع/rafie/

افراشته، مرتفع، بلند، ( به مجاز ) با اهمیت، ارزشمند، عالی، از نام های پروردگار، ( اَعلام ) نام شهری ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد ایلیا/m.-iliyā/

ترکیب دو اسم محمد و ایلیا ( ستوده و الیاس )، از نام های مرکب، ا محمّد و ایلیا


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
محمد سلیم/m.-salim/

ترکیب دو اسم محمد و سلیم ( ستوده و سالم )، از نام های مرکب، ا محمّد و سلیم


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
تسنیم/tasnim/

نام چشمه ای در بهشت، از ریشه ی «سنم» در لغت به معنای «بزرگ شدن کوهان شتر» و نیز «بزرگ و مهتر قوم گر ...


دختر

عربی

طبیعت، مذهبی و قرآنی
جلیله/jalile/

بزرگ، بزرگوار، باشکوه، ( عربی ) ( مؤنث جلیل )، جلیل


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
امیراحمد/a.-ahmad/

ترکیب دو اسم امیر و احمد ( پادشاه و بسیار ستوده )، امیر بسیار ستوده، پادشاه و حاکم ستوده شده، فرمان ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
شریعت/šarieat/

آیین، روش، سنت، راه دین، شرع، ( در قدیم ) طریقه، ( در اصطلاح ) اقوال واعمال و احکامی است که حق تعال ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
عبیدالله/obeydollāh/

بنده ی کوچک خدا، بنده ی خدا، ( اَعلام ) ) عبیدالله ابن فاطمی: ملقب به مهدی، نخستین خلیفه [، قمری] و ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
مروت/morovvat/

جوانمردی، مردانگی، ( در فقه ) ملازمت عادات پسندیده و پرهیز از عادات مکروه و داشتن بزرگ منشی و بلند ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
بدیعه/badiee/

مونث بدیع، جدید، تازه، زیبا، جالب، شگفت انگیز، نادر، آفریننده، مؤنث بدیع


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
ابوتراب/abu torāb/

پدرِ خاک، از کنیه های حضرت علی ( ع ) امام اول شیعیان، از کنیه های حضرت علی ( ع )، امام اول شیعیان [ ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
فاطمه حسنی/f.-hosnā/

ترکیب دو اسم فاطمه و حسنی ( رانده شده از آتش و نیکو )، از نام های مرکب، ا فاطمه و حسنی ( حسنا )، فا ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
اقلیما/eqlimā/

نام دختر حضرت آدم ( ع )، نام ماده ای که از گداختن برخی از فلزات مانند طلا و نقره به دست آید، ( معرب ...


دختر

عربی، یونانی

مذهبی و قرآنی
ضیاءالدین/ziyā’oddin/

روشنایی دین، فروغ دین، ( در اعلام ) نام چندین شخص از مشاهیر تاریخی، نور خدا


پسر

عربی

تاریخی و کهن، مذهبی و قرآنی
محمد سالار/m.-sālār/

ترکیب دو اسم محمد و سالار ( ستوده و رهبر )، از نام های مرکب، ا محمّد و سالار


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
لنا/lanā/

برای ما، نصیب و بهره، نمکین، مرکب از لن ( نمک سانسکریت ) + الف نسبت فارسی


دختر، پسر

عربی، سانسکریت، فارسی

مذهبی و قرآنی
حمد/hamd/

شکرگزاری کردن، ستایش کردن، ( الحمد ) نام اولین سوره ی قرآن مجید، سپاس و ستایش کردن، شکر، سپاس، الحم ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
هدیه زهرا/h.-zahrā/

ترکیب دو اسم هدیه و زهرا ( ارمغان و درخشنده روی )، از نام های مرکب، ا هدیه و زهرا


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
حرمت/hormat/

آبرو، عزت، احترام، ارجمندی، اطاعت و فروتنی در برابر اوامر الهی، حرام بودن، دوری از زشتی ها و به جای ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
امان/amān/

نترس شدن، ایمنی، حفاظت، زنهار، آرامش، عنایت، بی بیم شدن، بی ترس، ایمن، پناه


پسر

عربی، ترکی

مذهبی و قرآنی
مهدیا/mahdiyā/

بانوی هدایت شده، ( مهدی = هدایت شده، ا ( اسم ساز ) )، دختر هدایت شده، منتسب به حضرت مهدی ( عج ) مرک ...


دختر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
فادیا/fādiyā/

نجات بخش، منجی، نجات یافته


دختر، پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد شایان/m.-šāyān/

ترکیب دو اسم محمد و شایان ( ستوده و سزاوار )، از نام های مرکب، ا محمّد و شایان


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
معید/moeid/

بازگشت دهنده، بازگرداننده، ماهر، با تجربه، از نام ها و صفات خداوند، ( عربی )، زبردست، کارآزموده، ( ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد صابر/m.-sāber/

ترکیب دو اسم محمد و صابر ( ستوده و شکیبا )، از نام های مرکب، ا محمّد و صابر


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
پرستش/parasteš/

نیایش، ستودن، پرستیدن، خدمت، عبادت، ( در قدیم ) خدمتکاری، ( اسم مصدر از پرستیدن )، نیایش کردن، عباد ...


دختر

فارسی

مذهبی و قرآنی
علاءالدین/alā’oddin/

موجب سرافرازی آیین، سبب رفعت و بزرگی دین، ( عربی )، موجب بلندی آیین و کیش، ( اَعلام ) ) قهرمان یکی ...


پسر

عربی

تاریخی و کهن، مذهبی و قرآنی
فیاض/fayyāz/

جوانمرد و بخشنده، دارای آثارِ مفید، پر برکت


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
شنتیا/šantiyā/

فاتح، پیروز، از القاب حضرت علی ( ع )، ( اَعلام ) نام حضرت علی ( ع ) در زبور داوود، فاتح پیروز از ال ...


پسر

عبری، فارسی

مذهبی و قرآنی
ام سلمه/omme salame/

نام یکی از همسران پیامبر اسلام ( ص )، ( اَعلام ) ) [حدود سال هجری] نام یکی از همسران پیامبر اسلام ( ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
سیف الدین/seyfoddin/

برنده همچون شمشیر در راه دین و آیین، شمشیر دین، ( اَعلام ) ) سیف الدین ابوبکر محمّد ابن ایوب: شاه ا ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
عبدالمهدی/abdolmahdi/

بنده ی هدایت شده، بنده ی حضرت مهدی ( عج )، بنده ی مهدی، ( به مجاز ) دوستدار و ارادتمند امام زمان ( ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد عرشیا/m.-aršiyā/

ترکیب دو اسم محمد و عرشیا ( ستوده و ملکوتی )، از نام های مرکب، ا محمّد و عرشیا


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
محمد رئوف/m.-ra’uf/

ترکیب دو اسم محمد و رئوف ( ستوده و بسیار مهربان )، ( عربی ) از نام های مرکب، ا محمّد و رئوف


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
ودود/vadud/

بسیار مهربان، بسیار دوستدار، از نام های پروردگار، از نام ها و صفات خداوند، از نامهای خداوند


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
مرسل/morsal/

فرستاده شده، فرستنده، رسول صاحب کتاب، ساده و روان، ( در حدیث ) ویژگی روایتی که تمام یا بعضی از راوی ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
معروف/maeruf/

مشهور، سرشناس، عمل خیر، ( در تصوف ) خداوند، ( به مجاز ) مهم، اصلی، مقرب، نزدیک، ( عربی )، آنچه در ن ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
علی پاشا/a.-pāšā/

ترکیب دو اسم علی و پاشا ( بلندقدر و بزرگ )، از نام های مرکب، علی و پاشا


پسر

ترکی، عربی

مذهبی و قرآنی
محمد حنیف/m.-hanif/

ترکیب دو اسم محمد و حنیف ( ستوده و راستین )، از نام های مرکب، ا محمّد و حنیف


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
عرفانه/erfāne/

منسوب به عرفان، ( عرفان، ه ( نسبت ) )، ( عربی ـ فارسی ) ( عرفان + ه ( نسبت ) )، منسوب به عرفان عرفا ...


دختر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
محمد معراج/m.-meerāj/

ترکیب دو اسم محمد و معراج ( ستوده و عروج )، از نام های مرکب، ا محمّد و مِعراج


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
خیرالنسا/xeyronnesā/

بهترین زنان، لقب حضرت فاطمه ( ع )، ( عربی )، بهترینِ زنان، ( اَعلام ) عنوانی برای حضرت فاطمه ( س ) ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد عظیم/m.-azim/

ترکیب دو اسم محمد و عظیم ( ستوده و بزرگ )، از نام های مرکب، ا محمّد و عظیم


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
سراج/serāj/

روشنایی، چراغ


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد سهیل/m.-soheyl/

ترکیب دو اسم محمد و سهیل ( ستوده و نام ستاره ای درخشان )، از نام های مرکب، ا محمّد و سهیل


پسر

عربی

طبیعت، مذهبی و قرآنی، کهکشانی
مجاهد/mojāhed/

کوشش کننده، جهاد کننده در راه خدا، ویژگی آن که به خاطر وصول به هدف های غیر شخصی مانند اشاعه ی دین و ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
لقا/le‛qā/

دیدار، ملاقات، چهره، صورت، ( در تصوف ) پیدا شدن استعدادی در دل سالک تا حق در آن ظاهر شود


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
همت الله/hemmatollāh/

ترکیب دو اسم همت و الله ( اراده و خدا )، اراده و خواست خدا


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
ماری/māri/

مریم، گونه ی دیگری از مریم ـ مادر حضرت عیسی مسیح ( ع ) ـ که در زبان های اروپایی رایج است، [ماری نوع ...


دختر

فرانسوی، عبری

مذهبی و قرآنی
فاتح/fāteh/

گشاینده و فتح کننده ی سرزمین ها در جنگ، پیروز، ( عربی )، ( در حالت قیدی ) با حالت برنده و پیروز


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد طیب/m.-tayyeb/

ترکیب دو اسم محمد و طیب ( ستوده و پاک )، از نام های مرکب، ا محمّد و طیب


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد یاسر/m.- yāser/

ترکیب دو اسم محمد و یاسر ( ستوده و سلاخ شتر )، ( عربی ) از نام های مرکب، ا محمّد و یاسر


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
مجید رضا/m.-rezā/

ترکیب دو اسم مجید و رضا ( بزرگوار و خشنود )، از نام های مرکب، مجید و رضا


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
بهشته/behešte/

بهشت، ( مجاز ) زیبارو، ه ( پسوند نسبت ) )، منسوب به بهشت، ( بهشت + ه ( پسوند نسبت ) )


دختر

فارسی

مذهبی و قرآنی
محمد نعیم/m.-naeim/

ترکیب دو اسم محمد و نعیم ( ستوده و نعمت )، ( عربی ) از نام های مرکب، ا محمّد و نعیم


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حنیف/hanif/

راستین، مستقیم، ثابت و پایدار در دین، معتقد به اسلام، ( عربی )، درست و پاک، ( در ادیان ) معتقد به ی ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
منوره/monavvare/

منور، مؤنث منور، روشن، درخشان


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد حافظ/m.-hāfez/

ترکیب دو اسم محمد و حافظ ( ستوده و نگهبان )، از نام های مرکب، ا محمّد و حافظ


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
عبداللطیف/abdollatif/

بنده خداوند مهربان، بنده ی نیکویی کننده، ( عربی )، بنده ی خدای نیکویی کننده، ( اَعلام ) عبداللطیف: ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنیبرچسب ها

اسماسم پسراسم دختراسم پسر مذهبی و قرآنیاسم دختر مذهبی و قرآنی