اسم مذهبی و قرآنی - صفحه 2

جستجوی تازه
با تغییر گزینه های زیر، اسم دلخواه خود را پیدا کنید

امیرعباس/amir abbās/

ترکیب دو اسم امیر و عباس ( پادشاه و شجاع )، ( به مجاز ) امیر شجاع و دلاور، پادشاه و حاکم چون شیر، پ ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
سعیده/saeide/

سعادتمند، نیک بخت، فرخنده، همایون، ( اَعلام ) ) رودی از رشته کوه اطلس، در شمال غربی الجزایر به ارتف ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
مائده/mā’ede/

نام پنجمین سوره از قرآن مجید، خوردنی، سفره ای که بر آن غذا می گذارند، ( مؤنث مائد )، طعام، ( اَعلام ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
حلیمه/halime/

صبور، بردبار، شکیبا، ( مؤنث حلیم ) زن خویشتن دار، صبور و با تحمل، دختر بردبار، مؤنث حلیم، نام دایه ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
عباس علی/a.-ali/

ترکیب دو اسم عباس و علی ( بسیار شجاع و بلندقدر )، از نام های مرکب، عباس و علی


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
یاسین/yāsin/

نام سی و ششمین سوره قرآن مجید، از اسامی حضرت رسول ( ص )، ( اَعلام ) ( یس ) سوره ی سی و ششم از قرآن ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
جمیله/jamile/

زن زیبا، نیکو، نیکو سیرت، پسندیده، جمیل، ( اَعلام ) جمیله بانوی آواز خوان و موسیقیدان عرب از مردم م ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
اسدالله/asadollāh/

ترکیب دو اسم اسد و الله ( شیر و خدا )، شیرخدا، ( اَعلام ) ) از القاب حضرت علی ( ع )، ) لقب حمزه سید ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
عیسی/isā/

نجات دهنده، فرزند حضرت مریم ملقب به مسیح و از پیغمبران الهی، پرتو آفتاب، ( معرب از عبری «یشوع» )، ب ...


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
حیدر/heydar/

شیر، دلاور، لقب حضرت علی ( ع )، اسد، لقب علی ( ع )


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
یدالله/yadollāh/

ترکیب دو اسم ید و الله ( دست و خدا )، دست خدا، ( به مجاز ) قدرت خداوند، ( برگرفته از قرآن کریم، آیه ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
ایمان/imān/

باور، گرایش، اعتقاد، اعتقاد به وجود خداوند و حقیقت رسولان و دین، در مقابل کفر، یقین داشتن به درستی ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
فاطمه زهرا/f.-zahrā/

ترکیب دو اسم فاطمه و زهرا ( رانده شده از آتش و درخشنده روی )، ( اَعلام ) ام ابیها و ام الائمه و ام ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
ام البنین/ommolbanin/

مادر پسران، لقب فاطمه ی کلابیه دومین همسر امیرالمؤمنین علی ( ع ) و مادر حضرت عباس ( ع )، نام همسر ع ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
کاظم/kāzem/

بردبار، فرو برنده خشم، لقب امام موسی ابن جعفر ( ع ) هفتمین امام شیعیان، ( در قدیم ) فرو خورنده خشم، ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
آسیه/āsiye/

نام همسر فرعون که زنی صالح بود و موسی را از نیل گرفت و از او مراقبت کرد، ستون، اندوهگین، ( مؤنث أسِ ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
حبیب الله/habibollāh/

ترکیب دو اسم حبیب و الله ( دوست و خدا )، دوست خدا، ( اَعلام ) حبیب الله خان پادشاه افغانستان [، قمر ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
صفیه/safiye/

خالص و یگانه ( دوست )، برگزیده، صاف، پاک، روشن، ( اَعلام ) نام چند تن از زنان مشهور صدر اسلام ) صفی ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
امیر مهدی/a.-mahdi/

ترکیب دو اسم امیر و مهدی ( پادشاه و هدایت شده )، امیر هدایت شده، فرمانروای ارشاد گردیده، مرکب از ام ...


پسر

عربی، فارسی

مذهبی و قرآنی
حسینعلی/h.-ali/

ترکیب دو اسم حسین و علی ( نیکو و بلندقدر )، از نام های مرکب، حسین و علی


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
لیلی 2/leylā/

شب طولانی و بسیار تاریک، لیلا


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
مسلم/moslem/

پیرو دین اسلام، مسلمان، ( اَعلام ) ) مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب: [قرن اول هجری] پسرعموی امام حسین ( ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
نجمه/najme/

ستاره، نام نوعی گیاه، نام مادر گرامی حضرت امام رضا ( ع ) امام هشتم شیعیان، ( مؤنث نجم )، اختر، نجم، ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی، طبیعت، کهکشانی
منصوره/mansure/

پیروز، حمایت شده از سوی خداوند، شهر بندری، در شمال مصر، بر کرانه ی راست رود نیل، ( عربی ) ( مؤنث من ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
احمدرضا/a.-rezā/

ترکیب دو اسم احمد و رضا ( پسندیده تر و خشنود )، از نام های مرکب، کسی که به اوصاف خشنودی و ستوده متص ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
اقدس/aqdas/

پاک تر، مقدس تر، پاکیزه تر، عنوانی احترام آمیز برای بزرگان یا مکان های مقدس


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
علی محمد/a.-mohammad/

ترکیب دو اسم علی و محمد ( بلندقدر و ستوده )، از نام های مرکب، علی و محمّد


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
عذرا/azrā/

دوشیزه، بکر، لقب حضرت مریم مادر حضرت عیسی ( ع ) و حضرت فاطمه ( س )، باکِره، آشکار، ( اَعلام ) ) لقب ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
دانیال/dāniyāl/

قضاوت خدا، خدا حاکم من است، نام یکی از چهار پیغمبر بزرگ بنی اسرائیل، یا خدا حاکم من است، ( اَعلام ) ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
یونس/yuno (e) s/

کبوتر، دهمین سورۀ قرآن کریم، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل، ( سریانی ) ( اَعلام ) ) سوره ی دهم از ...


پسر، دختر

عبری

مذهبی و قرآنی
حدیث/hadis/

داستان، حکایت، روایت، سخنی که از پیامبر اسلام ( ص ) یا بزرگان دین نقل کنند، ( به مجاز ) عشق، سودا، ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
حبیب/habib/

دوست، معشوق، یار، ( اَعلام ) ) حبیب ابن مظاهر [قرن اول هجری] مسلمان شیعه ی ساکن کوفه، از یاران امام ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
ابوالقاسم/ābolqāsem/

ترکیب دو اسم ابو و قاسم ( پدر و قسمت کننده )، پدر قاسم، ( اَعلام ) ) ابوالقاسم: کنیه ی پیامبر اسلام ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
طاها/tāhā/

نام سوره ی بیستم قرآن کریم، نام پیامبر اسلام ( ص )، طه، [طاها نگارش فارسیانه طه می باشد]، ( عربی ) ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
زلیخا/zolayxā/

محل لغزیدن پا ( به لحاظ داشتن زیبایی زیاد )، ( مؤنث ازلخ )، جای لغزیدن پا ( به لحاظ داشتن زیبایی زی ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
طوبی/tubā/

خیر، شادی، سعادت، بهشت، نیکو، پاکیزه، نام درختی در بهشت، ( معرب از عبری )، درختی در بهشت، ( مؤنث اط ...


دختر

عربی، عبری

طبیعت، مذهبی و قرآنی
محمدتقی/m.-taqi/

ترکیب دو اسم محمد و تقی ( ستوده و پرهیزگار )، از نام های مرکب، ا محمّد و تقی، ( اَعلام ) ) محمّد تق ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
جلال/jalāl/

بزرگواری، عظمت، شکوه، از صفات خداوند که به مقام کبریایی او اشاره دارد، بلند پایگی، بزرگی


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
ملیکا/melikā/

نام مادر امام زمان ( ع )، گروهی از گیاهان خانواده ی گندمیان، فرشته، ملکه، گروهی از گیاهان علفی چند ...


دختر

یونانی

مذهبی و قرآنی، طبیعت
سیما/simā/

چهره، صورت، نشان، ظاهر شخص، ( در قدیم ) نشان و حالتی در صورت انسان که مبین حالات درونی باشد


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
عایشه/āyeše/

آسوده خاطر، خوشحال، نیکوحال، زن نیکو حال، ( اَعلام ) [ پیش از هجرت، هجری] همسر پیامبر اسلام ( ص ) و ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
بنیامین/benyāmin/

پسر دست راست من، آخرین پسر حضرت یعقوب ( ع ) و برادر تنی حضرت یوسف ( ع )، یعنی پسر دست راستِ من، ( ا ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
خلیل/xalil/

دوست، دوست یک دل، لقب حضرت ابراهیم ( ع ) در قرآن کریم، لقب ابراهیم ( ع )


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
یعقوب/yaequb/

نام یکی از پیامبران الهی، پسر حضرت اسحاق و پدر حضرت یوسف ( ع )، به معنی «پاشنه را می گیرد»، ( اَعلا ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
نرجس/narjes/

نرگس، نام نوعی گل خوش بو، نام مادر امام زمان ( عج )، معرب از فارسی، نام همسر امام حسن عسگری ( ع ) و ...


دختر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی، طبیعت، گل
عفت/effat/

پرهیزکاری، پارسایی، پاکدامنی، حالت خویشتن داریِ زن در رویارویی و معاشرت با نامحرم و حفظ آبرو، رعایت ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
متین/matin/

دارای متانت، با وقار، محکم، استوار، از نام ها و صفات خداوند، دارای پختگی، خردمندی و وقار، از نامهای ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
زینت/zinat/

پیرایه، زیور، آرایش، زیب، آنچه برای آرایش و زیبا کردن به کار می رود


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
عزیز/aziz/

گرامی، ارجمند، محترم، از صفات پروردگار، آن که او را بسیار دوست بدارند یا برای او ارزش و احترام زیاد ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
عبدالرضا/abdorrezā/

ترکیب دو اسم عبد و رضا ( بنده و خشنود )، بنده ی رضا، ( به مجاز ) دوستدار و ارادتمندِ امام رضا ( ع ) ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
یاسر/yāser/

سلاخ شتر، آسان، متمایل به سوی چپ، قمارباز، شترکش که گوشت قسمت کند، چپ، طرف چپ، ( اَعلام ) نام صحابی ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمدصادق/m.-sādeq/

ترکیب دو اسم محمد و صادق ( ستوده و راستگو )، از نام های مرکب، ا محمّد و صادق


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
زبیده/zobeyda(e)/

گل همیشه بهار، ( = زبیدة ) نام گیاهی ( همیشه بهار )، ( اَعلام ) دختر جعفرابن منصور زن هارون الرشید ...


دختر

عربی

طبیعت، گل، مذهبی و قرآنی
عبدالحسین/abdolhoseyn/

ترکیب دو اسم عبد و حسین ( بنده و نیکو )، بنده ی حسین، ( به مجاز ) دوستدار و ارادتمندِ امام حسین ( ع ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
آتنا/ātenā/

مظهر اندیشه، هنر و دانش، عطا کن ما را، از واژه های قرآنی در سوره بقره، آل عمران و کهف به معنای عطا ...


دختر

عربی، یونانی، فرانسوی

مذهبی و قرآنی
محترم/mohtaram/

با عزت و اعتبار، مورد تکریم، قابل احترام، عزیز و گرامی، ( در قدیم ) دارای حرمت و مقدس


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
سهیل/soheyl/

نام ستاره ای درخشان، ( اَعلام ) روشن ترین ستاره ی صورت فلکیِ کشتی ( سفینه ) و دومین ستاره ی درخشان ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی، طبیعت، کهکشانی
ایلیا/iliyā/

خداوند خدای من است، الیاس، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل و نام امیرالمؤمنین علی ابن ابیطالب ( ع ) ...


پسر

عبری، سریانی

مذهبی و قرآنی
ثنا/sanā/

ستایش، دعا، شکر، سپاس، مدح، درود و تحیت، حمد


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
عسل/asal/

انگبین، ( به مجاز ) بسیار شیرین و خوش مزه، بسیار دوست داشتنی، مایع خوراکیِ غلیظ و چسبناکی که زنبور ...


دختر

عربی

طبیعت، مذهبی و قرآنی
حبیبه/habibe/

دوست، معشوق، انسان کامل، ( مؤنث حبیب )، یار، معشوقه، مؤنث حبیب


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
شوکت/šo (w) kat/

جاه و جلال، شکوه، عظمت، بزرگی


دختر، پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
رباب/ro (a) bāb/

نام دیگر ساز تنبور، ابر سفید، نام همسر امام حسین ( ع )، ابرهای سفید، ( در موسیقی ) سازی با کاسه ی ط ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی، طبیعت
حدیثه/hadise/

داستان، حکایت، روایت، جدید، نو، ( در قدیم ) امروزی


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
راحله/rāhele/

کوچ کننده، مؤنث راحل، ( عربی ) ( مؤنث راحل )، راحل


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
ایوب/ayyub/

بازگشت به سوی خدا، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل، برگشت به سوی خدا، ( اَعلام ) ) ( در تورات ) از ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
منیره/monire/

درخشان، تابان، نورانی و روشن و درخشان و آشکار، مؤنث منیر، آنچه از خود نور داشته باشد، روشن


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
ولی/vali/

دوست، یار، سرپرست، از نام های پروردگار، پدر یا مادر یا کفیل خرج کودک، ( در فقه، در حقوق ) آن که بر ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حکیمه/hakime/

دانشمند، فیلسوف، پزشک، ( مؤنث حکیم )، زن حکیم و دانشمند، مؤنث حکیم، دانا به علوم مختلف


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
هاشم/hāšem/

خرد کننده، نام یکی از اصحاب پیامبر اسلام ( ص )، ( در قدیم ) شکننده، ( اَعلام ) ) نام ابن عبد مناف ا ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
مراد/morād/

اراده شده، خواسته، آرزو، خواست، مقصود، منظور، قصد، ( در تصوف ) پیر، ( در قدیم ) عزم، اراده، مایه ی ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
عادل/ādel/

با انصاف، دادگر، از نام های پروردگار، آن که اعمال و رفتارش مطابق با عدالت، انصاف و قانون است


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
نعمت الله/neematollāh/

ترکیب دو اسم نعمت و الله ( بخشش و خدا )، احسان و بخشش خداوند، ( اَعلام ) نعمت الله کرمانی ( = شاه ن ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمدباقر/m.-bāqer/

ترکیب دو اسم محمد و باقر ( ستوده و شکافنده )، باقر :در لغت به معنای شکافنده و شیردرنده است باقر لقب ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حمزه/hamze/

شیر بیشه، نام عموی پیامبر اسلام ( ص )، شیر، ( اَعلام ) ) حمزة ابن عبدالمطلب: [حدود پیش از هجرت – هج ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی، طبیعت
سبحان/sobhān/

پاک، منزه، از نام های پروردگار، از نام های خداوند، پاک و منزه


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
سلیمان/soleymān/

پر از سلامتی، از پیامبران بنی اسرائیل و فرزند حضرت داوود، ( اَعلام ) ) حضرت سلیمان ( ع ) : شاه و پی ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
حنانه/hannāne/

بخشاینده، بسیار مهربان، آرزو کننده، نوحه و زاری کننده، بسیار نوحه کننده، ناله کننده، ستونی که قبل ا ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
جلیل/jalil/

بزرگ، بزرگوار، باشکوه، از نام ها و صفات پروردگار، بلند مرتبه، شکوهمند، از نام ها و صفات خداوند، ( ا ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
صالح/sāleh/

شایسته و درست کار، دارای اعتقاد و عمل درست دینی، نام پیامبر قوم ثمود، نیک، خوب، درست، ( اَعلام ) ) ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
مبین/mobin/

روشن، آشکار کننده، از نام های پروردگار، روشنگر، ( درقدیم ) آشکار، هویدا، ( در قدیم ) نورانی، پیدا


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
صمد/samad/

بی نیاز، غنی، آن که دیگران به او نیازمندند، پاینده، مهتر، از نام های پروردگار، ( در قدیم ) آن که دی ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
یحیی/yahyā/

زنده کننده، زندگی بخش، تعمید دهنده، نام پسر زکریا از پیامبران بنی اسرائیل، به معنی «تعمید دهنده»، ( ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
تقی/taqi/

پرهیزگار، باتقوا، لقب نهمین امام شیعیان، تقی، در لغت به معنای پرهیزگار و پرهیزکردن و جمع آن اتقیاست ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
ولی الله/valiyollāh/

ترکیب دو اسم ولی و الله ( دوست و خدا )، ولی خدا، دوست خدا، ( اَعلام ) از القاب حضرت علی ( ع )، دوست ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حجت/hojjat/

دلیل، فتوا، پیشوا، آنچه با آن بتوان ادعایی را ثابت کرد، برهان، رهبر


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
شیما/šimā/

زن زیبای عرب، زن خالدار، ( اَعلام ) دختر حلیمه ی سعدیه خواهر رضاعی پیامبر اسلام ( ص )، ( در اعلام ) ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
نصرالله/nasrollāh/

ترکیب دو اسم نصر و الله ( یاری و خدا )، یاری خداوند، ( اَعلام ) نصرالله منشی: [قرن هجری] ( = ابوالم ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
سلمان/salmān/

سنگ بزرگ، سالم و مبّرا از عیب و نقص، سالم و مبّرا از عیب و نقص و آفت، ( اَعلام ) ) سلمان فارسی [قرن ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حجت الله/hojjatollāh/

ترکیب دو اسم حجت و الله ( دلیل و خدا )، برهان حق تعالی، ( در تصوف ) انسان کامل که حجت حق بر خلق است


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
عزت/ezzat/

سرافرازی، ارجمندی، بزرگواری، عزیز و گرامی بودن، سربلندی و ارجمندی در مقابلِ ذلت، احترام، بزرگداشت، ...


دختر، پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
سیف الله/seyfollāh/

ترکیب دو اسم سیف و الله ( شمشیر و خدا )، شمشیر خدا، آن که به منزله شمشیر خدا است و در راه خداوند مب ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
عالیه/āliye/

رفیع، شریف، سرافراز، ( مؤنث عالی )، عنوانی احترام آمیز برای زنان، عالی مقام ( زن )، عالی، + عالی، م ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد ابراهیم/m.-ebrāhim/

ترکیب دو اسم محمد و ابراهیم ( ستوده و پدر مهربان )، از نام های مرکب، محمّد و ابراهیم


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
محیا/mahyā/

زندگی، حیات


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
عزیزالله/azizollāh/

ترکیب دو اسم عزیز و الله ( گرامی و خدا )، گرامی و محبوب در نزد خدا، گرامی نزد خداوند


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
اسرا/esrā/

در شب سیر کردن، معراج پیامبر اسلام ( ص )، نام هفدهمین سوره قرآن مجید، به شب راه رفتن، ( اَعلام ) نا ...


دختر

عربی، فارسی

مذهبی و قرآنی
کوکب/ko (w) kab/

ستاره، نام نوعی گل زینتی، ( در گیاهی ) گل زینتی درشتِ پر پَر به رنگهای ارغوانی، سفید، زرد، قرمز یا ...


دختر

عربی

طبیعت، گل، مذهبی و قرآنی، کهکشانی
محمدصالح/m.-sāleh/

ترکیب دو اسم محمد و صالح ( ستوده و نیکوکار )، از نام های مرکب، ا محمّد و صالح، بنده ستوده شده و نیک ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
بلقیس/belqis/

نام ملکه سرزمین سبا که در قدرت و زیبایی مشهور بود و سرانجام با سلیمان پیامبر ازدواج کرد، ( اَعلام ) ...


دختر

عبری، فارسی

مذهبی و قرآنیبرچسب ها

اسماسم پسراسم دختراسم پسر مذهبی و قرآنیاسم دختر مذهبی و قرآنی