اسم مذهبی و قرآنی - صفحه 4

جستجوی تازه
با تغییر گزینه های زیر، اسم دلخواه خود را پیدا کنید

عادله/ādele/

دادگر، بانوی باانصاف، ( مؤنث عادل ) عادل، مؤنث عادل


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
حشمت الله/hešmatollāh/

جلال و شکوه خداوند، بزرگی و عظمت خداوند، بزرگی و شکوه خداوند


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
ابوطالب/abu tāleb/

نام عموی پیامبر ( ص ) و پدر علی ( ع )، پدرِ طالب، ( اَعلام ) ابوطالب: عَبد مَناف ابن عبدالمطلب [قرن ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
هدی/hodā/

هدایت کردن، هدایت، راهنمایی، راه درست و مسیر درست، رسیدن به حق و حقیقت، راه راست، مسیر درست، ( به م ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
ام کلثوم/omme kolsum/

دختر پیامبر اسلام و از دختران امام حسین، شیر ماده، ( اَعلام ) ) سومین دختر پیامبر اسلام ( ص ) [سال ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
لطف الله/lotfollāh/

هدیه خداوند، مهربانی و لطف خدا، بخشش پروردگار، ( اَعلام ) امیر [، قمری] سربداری خراسان، که پس از کش ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حنیفه/hanife/

مؤنث حنیف، درست و پاک، راستین، خداپرست، ( مؤنث حنیف ) دختر درست و پاک، دختر راستین، زن ثابت قدم در ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
عقیل/aqil/

خردمند و بزرگوار، عاقل و گرامی، ( اَعلام ) [قرن اول هجری] فرزند ابوطالب و فاطمه ی بنت اسد و برادر ا ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد حسام/m.-hesām/

ترکیب دو اسم محمد و حسام ( ستوده و شمشیر برنده )، از نام های مرکب، محمّد و حسام


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
ادریس/edris/

درس خوانده، پیامبری که نام او دو بار در قرآن آمده، ( اَعلام ) نام یکی از پیامبران که در قرآن کریم ن ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
رحمت/rahmat/

مهربانی، بخشودن، بخشش مخصوص خدا، دلسوزی و مهربانی، مهربانی و بخشایندگی و عفو مخصوصِ خداوند، رحم، مه ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
لعیا/la‛yā/

نام همسر حضرت یعقوب ( ع )، خجسته و زیبارو، ( معرب از عبری لیا = لیئه = خسته )، خسته، ( اَعلام ) نام ...


دختر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
راحیل/rāhil/

نام زیبارو ترین و خوش بیان ترین فرشته الهی، پاک، مسافر، نام همسر حضرت یعقوب و مادر حضرت یوسف ( ع )، ...


دختر

عبری

مذهبی و قرآنی
محمد کریم/m.-karim/

ترکیب دو اسم محمد و کریم ( ستوده و بخشنده )، از نام های مرکب، ا محمّد و کریم، ( اَعلام ) محمّدکریم ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
رابعه/rābeee/

یک چهارم، نام نوایی در موسیقی، ( اَعلام ) رابعه ی بنت کعب ( = رابعه ی قزداری ) [قرن هجری] شاعره ی پ ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
عبدالرحمان/abdolrahmān/

بنده ی بخشاینده ( خدا )، بنده ی خدای بخشاینده، ( اَعلام ) ) عبدالرحمان ابن عوف: [سال پیش از هجرت، ه ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد سعید/m.-saeid/

ترکیب دو اسم محمد و سعید ( ستوده و خجسته )، از نام های مرکب، ا محمّد و سعید


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد رحیم/m.-rahim/

ترکیب دو اسم محمد و رحیم ( ستوده و بسیار مهربان )، از نام های مرکب، ا محمّد و رحیم


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
امیرطاها/amir tāhā/

ترکیب دو اسم امیر و طاها ( فرمانروا و نام پیامبر اسلام ( ص ) )، از نام های مرکب، امیر و طاها ( طه ) ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
مینو/minu/

روان، خرد و روح، آسمان، بهشت، فردوس، ( در پهلوی ) این واژه مینوک و صورت اوستایی آن مَئینیَوَ به معن ...


دختر

فارسی

تاریخی و کهن، مذهبی و قرآنی
امیدعلی/o.-ali/

امید داشتن به لطف علی ( امام علی )


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
عباد الله/ebādollāh/

بندگان خداوند


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
ابوبکر/ābubakr/

نام خلیفه اول و جانشین پیامبر ( ص ) و پدر عایشه همسر پیامبر ( ص )، پدر بَکر، ( اَعلام ) ) ابوبکر: ( ...


پسر

عربی

تاریخی و کهن، مذهبی و قرآنی
محمد عرفان/m.-erfān/

ترکیب دو اسم محمد و عرفان ( ستوده و معرفت )، از نام های مرکب، ن محمّد و عرفان


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
نبی/nabi/

پیغمبر، رسول، ( به مجاز ) حضرت محمد ( ص )، ( به مجاز ) حضرت محمّد ( ص )، ( اَعلام ) نبی تخلص ملا عب ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
شمس الله/šamsollāh/

کسی که منور شده است به نور دین خدا، آفتاب خدا


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حسنه/hasane/

نیک، نیکو، خوب، پسندیده، عمل نیک و پسندیده، عمل پسندیده به ویژه عمل مطابق با شرع، کار نیک


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
سدنا/sadenā/

سجده کننده بر خانه خدا، سدن، الف ( اسم ساز )، خدمت کردن کعبه، سدن + الف ( اسم ساز )، مرکب از سدن ( ...


دختر

فارسی، عربی

گل، مذهبی و قرآنی
عدنان/adnān/

نام یکی از اجداد پیامبر اسلام ( ص ) است که به فصاحت ( سخنوری ) شهرت داشته، ( عربی ) ( در اعلام ) نا ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
غفار/qaffār/

آمرزنده و بخشاینده، از نامهای خداوند، آمرزنده و بخشاینده ی گناهان ( خداوند )، از صفات و نام های خدا ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
مالک/mālek/

آن که دارنده و صاحب اختیار چیزی یا کسی باشد، آن که صاحب مِلک یا املاکی است، از نام ها و صفات خداوند ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
نورا/nurā/

نورانی، درخشان، ( به مجاز ) زیبا، ( نور، ا ( پسوند نسبت ) )، نور ( عربی ) + ا ( فارسی )، مؤنث انور ...


دختر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
ضحا/zohā/

زمانی پس از برآمدن آفتاب، چاشتگاه، آفتاب، خورشید، ( در اعلام ) سوره ی نود و سوم قرآن کریم دارای یاز ...


دختر، پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
صالحه/sālehe/

مؤنث صالح، شایسته و درستکار، نیک، خوب، دارای اعتقاد و عمل درست دینی، ( مؤنث صالح ) ( زنِ صالح )، صا ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
معراج/meerāj/

عروج، بالا رفتن، رفتن به سوی آسمان، به ویژه در مورد پیغمبر اکرم ( ص )، به ویژه در مورد پیامبر اسلام ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
نورالدین/nuroddin/

نورِ دین، روشنایی و فروغ دین، ( اَعلام ) ) نورالدین ( = محمّدابن حسن ) رییس اسماعیلیان الموت [، قمر ...


پسر

عربی

تاریخی و کهن، مذهبی و قرآنی
امیدرضا/o.-rezā/

نام ترکیبی، به معنای آن که امیدش به رضا ( رضای خدا ) باشد، آن که امیدش به رضا ( رضای خدا ) باشد، ام ...


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
بشیر/bašir/

مژده دهنده در مقابل نذیر، مژده آور، مژده رسان، بشارت دهنده، ( اَعلام ) ) از القاب پیامبر اسلام ( ص ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
عبدالعزیز/abdolaziz/

بنده پروردگار گرامی و باعزت، بنده ی خدای گرامی، [عزیز از صفات و نام های خداوند تعالی، ( اَعلام ) ) ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
تکتم/taktam/

نام چاه زم زم، نام مادر امام رضا ( ع )، [مرحومِ دهخدا معتقد است که: نام مادر حضرت رضا ( ع ) را نجمه ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
نسا/nesā/

نام چهارمین سوره ی قرآن کریم، زنان، ( اَعلام ) ) سوره ی چهارم از قرآن کریم، دارای صد و هفتاد و شش آ ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
بلال/belāl/

آب و هر آن چه که، گلو را تر کند، ( اَعلام ) ابن رباح حبشی نام مؤذن و خازن و از یاران خاص و صمیمی پی ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
صفدر/saf dar/

صف شکن، ( به مجاز ) شجاع و دلیر، از القاب حضرت علی ( ع )، صف ( عربی ) + در ( فارسی )، مردجنگی، دلاو ...


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
سلیم/salim/

سالم، بی عیب، آرام و مطیع، رسته از آفات، دارای قدرت تشخیص و داوری درست، ساده دل، سالم و بی عیب، ساد ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
اسحاق/eshāq/

خندان، نام پسر حضرت ابراهیم ( ع ) و ساره ( سارا ) از جمله پیامبران بنی اسرائیل، ( عبری ) ( اَعلام ) ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی، تاریخی و کهن
محمد اسماعیل/m.-esmā’il/

ترکیب دو اسم محمد و اسماعیل ( ستوده و شنونده امر خدا )، ( عربی ـ عبری ) از نام های مرکب، ا محمّد و ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد ولی/m.-vali/

ترکیب دو اسم محمد و ولی ( ستوده و دوست )، از نام های مرکب، ا محمّد و ولی


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
عطا/atā/

بخشیدن چیزی به کسی، بخشش، انعام، دهش، هدیه یا هر چیزی که به کسی بخشیده می شود، ( اَعلام ) عطا ابن ی ...


پسر، دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
ذوالفقار/zolfeqār/

شمشیر، در اصل نام شمشیر حضرت علی ( ع )، در لغت به معنی صاحب فقرات، و فقره هر یک از مهره های پشت است ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
نازنین زینب/n.-zeynab/

ترکیب دو اسم نازنین و زینب ( دوست داشتنی و زینت پدر )، زینبِ دوست داشتنی، زینبِ عزیز و گرامی، زینبِ ...


دختر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
حافظ/hāfez/

آن که مراقبت یا حفاظت از کسی جایی یا چیزی را بر عهده دارد، نگهبان، آن که مراقبت یا حفاظت از کسی، جا ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
یسرا/yosrā/

آسان، فراخی، به سهولت، گشایش، راحتی، به آسانی، ( در قدیم ) چپ، طرف چپ در مقابلِ یمنی


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
عطاءالله/atā’ollāh/

بخشش و هدیه ی خدا، در اصطلاح عبارت است از چیزی است که از ناحیه حق بر بندگان فائض شود


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
سلما/selmā/

صلح، آشتی، زن صلح طلب، نام درختی، زنِ صلح طلب، نام زنان عرب


دختر

عربی

طبیعت، مذهبی و قرآنی
عبدالصمد/abdolsamad/

بنده پروردگار بی نیاز، بنده ی خدای بی نیاز، ( اَعلام ) ) عبدالصمد بن ابراهیم، ابواحمد فارسی حصری [، ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
نصیبه/nasibe/

سهم کسی از چیزی، بهره، سرنوشت، تقدیر، ( مؤنث نَصیب )، نصیب، حصه، قسمت هر کس از سرنوشت


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
حسام الدین/hesāmoddin/

شمشیر دین، ( اَعلام ) ) حسام الدین چلبی: [، قمری] صوفی اهل آسیای صغیر، از تبار ایرانی ( مردم ارومیه ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
قدیر/qadir/

توانا، قادر، از نامهای خداوند، از نام ها و صفات خداوند


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
نصیر/nasir/

یاری دهنده، یاور، از نام ها و صفات خداوند، ( اَعلام ) نصیر اصفهانی: [قرن هجری] پزشک و شاعر ایرانی، ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
طهورا/tahurā/

دختر پاک و طاهر، پاک کننده، از واژه های قرآنی ( و انزلنا من السماء ماء طهورا ) به معنی پاک کننده، ت ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
طالب/tāleb/

خواستار، خواهان، سالک، ( اَعلام ) سید محمّد طالب آملی [حدود، قمری] شاعر ایرانی، ملک الشعرای دربار ج ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
عبدال محمد/abdolmohammad/

بنده محمد، بنده ی محمّد، ( به مجاز ) دوستدار و ارادتمندِ حضرت محمّد ( ص )، [این نام به لحاظ تولا و ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
کمیل/komeyl/

کامل، تمام، نام یکی از اصحاب حضرت علی ( ع )، ( اَعلام ) کمیل ابن زیاد: [قرن اول هجری] مسلمان عرب، ا ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد یوسف/m.-yus(e)of/

ترکیب دو اسم محمد و یوسف ( ستوده و خواهد افزود )، از نام های مرکب، ا محمّد و یوسف


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
موسی الرضا/musarrezā/

ترکیب دو اسم موسی و رضا ( از آب گرفته شده و خشنود )، از نامهای مرکب، ( موسی و رضا، [این نام مخالفِ ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
غفور/qafur/

بخشاینده و آمرزنده گناهان، از نامهای خداوند، بخشاینده و آمرزنده ی گناهان ( خداوند )، از صفات و نام ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
عسکر/askar/

لشکر، حصار و پناهنگاه، یکی از القاب امام حسن، عسکر: در لغت به معنای لشکر، حصار و پناهنگاه آمده است ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
نعیم/naeim/

نعمت، نرم و لطیف، از نامهای بهشت، پرنعمت ( بهشت )، نرم، لطیف، ( اَعلام ) نام چندین تن از افراد مشهو ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
امین الله/aminollāh/

مورد اعتماد خداوند، مورد اعتماد خدا


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
عابدین/ābedin/

جمع عابد، پرستنده، پرستش کننده خدا، ( جمع عابد )، عابد


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
لقمان/loqmān/

نام سوره ای در قرآن کریم، ( اَعلام ) ) سوره ی سی و یکم از قرآن کریم دارای سی و چهار آیه، ) شخصی که ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
عبدالوهاب/abdolvahhāb/

بنده پروردگار بخشنده، بنده ی خدای بسیار بخشنده، ( اَعلام ) ) عبدالوهاب البیاتی [، میلادی] شاعر، ادی ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
عنایت الله/enāyatollāh/

لطف و عنایت خداوند، لطف و نیکی و احسان خدا


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
اللهیار/allāh yār/

آن که خداوند یار ویاور اوست، دوست خدا، الله ( عربی ) + یار ( فارسی ) آن که خداوند یار ویاور اوست


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
صدیق/seddiq/

بنده خالص خداوند، بسیار راستگو و درستکار، ( در تصوف ) بنده ی خاص خداوند، ( در عرفان ) صدیق کسی را م ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد نبی/m.-nabi/

ترکیبی از دو اسم محمد و نبی ( ستوده و پیغمبر )، از نام های مرکب، ا محمّد و نبی


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمدطاهر/m.-tāher/

ترکیبی از دو اسم محمد و طاهر ( ستوده و پاک )، از نام های ترکیبی: محمّد و طاهر


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد ماهان/m.-māhān/

ترکیبی دو اسم محمد و ماهان ( ستوده و منسوب به ماه )، از نام های مرکب، محمّد و ماهان


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی، طبیعت، کهکشانی
رضا علی/r.-ali/

ترکیبی از دو اسم رضا و علی ( خشنود و بلندقدر )، از نام های مرکب، ی رضا و علی


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محراب/mehrāb/

( به مجاز ) قبله، عبادت گاه، پیشگاه مجلس، جایی از مسجد ( معمولاً با معماری خاص ) در سمت قبله که اما ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد شریف/m.-šarif/

ترکیب دو اسم محمد و شریف ( ستوده و بزرگوار )، از نام های مرکب، ا محمّد و شریف


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
وهاب/vahhāb/

بسیار بخشنده، از نام های پروردگار، از نام ها و صفات خداوند، از نامهای خداوند


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
عبدالواحد/abdolvāhed/

بنده خدای یکتا و یگانه، بنده ی خدای یکتا و یگانه، ( اَعلام ) نام بسیاری از اشخاص ( سیاسی، علمی، ادب ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
مسیح/masih/

لقب حضرت عیسی ( ع )، ( = عیسی ) ( اَعلام ) ) لقب حضرت عیسی ( ع ) که به قولی به معنی «دوست و بسیار پ ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
فتاح/fattāh/

گشاینده، از صفات و نام های پروردگار، از صفات و نام های خداوند، از نامهای خداوند


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
عبدالباسط/abdolbāset/

بنده خدای گسترش دهنده، بنده گستراننده، بنده ی خدای بسط دهنده و گسترش دهنده، ( باسط از نام های خداون ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
عابد/ābed/

عبادت کننده، پرستش گر، زاهد، آن که بیشترین اوقات زندگی اش را به عبادت خدا و خلوت و مناجات با او می ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
هدایت الله/hedāyatollāh/

راهنمایی شده از سوی خدا، ارشاد شده ی خداوند، هدایت شده توسط خداوند


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
مهدی یار/m.-yār/

یار حضرت مهدی ( عج )، یاور مهدی، ( به مجاز ) دوستدار و محب مهدی منتظر قائم آل محمّد ( ع )


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
محمد سبحان/m.-sobhān/

ترکیب دو اسم محمد و سبحان ( ستوده و پاک )، از نام های مرکب، ا محمّد و سبحان


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
رضوانه/rezvāne/

منسوب به رضوان، بهشتی، خشنودی، ( رضوان، ه ( پسوند نسبت ) )، ( به مجاز ) زیبارو، مؤنث رضوان، بهشت


دختر

فارسی، عربی

طبیعت، مذهبی و قرآنی
محمد مبین/m.-mobin/

ترکیب دو اسم محمد و مبین ( ستوده و آشکارکننده )، از نام های مرکب، ا محمّد و مبین


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد مراد/m.-morād/

ترکیب دو اسم محمد و مراد ( ستوده و آرزو )، از نام های مرکب، ا محمّد و مراد


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمدقاسم/m.-qāsem/

ترکیب دو اسم محمد و قاسم ( ستوده و تقسیم کننده )، از نام های مرکب، ا محمّد و قاسم


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد معین/m.-moein/

ترکیب دو اسم محمد و معین ( ستوده و کمک کننده )، از نام های مرکب، ا محمّد و معین


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد سجاد/m.-sajjād/

ترکیب دو اسم محمد و سجاد ( ستوده و بسیار سجده کننده )، از نام های مرکب، ا محمّد و سجاد


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
اباذر/abāzar/

ابوذر، نام صحابه پیامبر، ( = ابوذر )، نام یکی از صحابه پیامبر ( ص )


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
شعیب/šoeayb/

نام یکی از پیامبران، توشه دان، ( اَعلام ) پیامبری که بر اساس قرآن پس از هود و صالح در شهر مَدیَن می ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
عبدالغفور/abdolqafar/

بنده خداوند آمرزنده، بنده ی خدای آمرزنده، عبدالغفار


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
داوود/dāvud/

محبوب، نام یکی از پیامبران، ( اَعلام ) شاه عبرانیان [حدود پیش از میلاد ـ حدود پیش از میلاد] که شاعر ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنیبرچسب ها

اسماسم پسراسم دختراسم پسر مذهبی و قرآنیاسم دختر مذهبی و قرآنی