١ رأی
٤ پاسخ
٢٠٠ بازدید

تفاوت دو فعل exercise و practice 

٢ ماه پیش
١ رأی

Practice به معنی تمرین کردن هستش Exercise  به معنی فعالیت کردن است

١ ماه پیش
٦ رأی
٢٤ پاسخ
٦٩٣ بازدید

معنی کلمه  Library 

٦ ماه پیش
٣ رأی

Library کتابخانه 

٢ ماه پیش
٢ رأی
تیک ٤ پاسخ
١٠٤ بازدید

کلمه به انگلیسی چی میشه ؟

٣٧٣
٢ ماه پیش
١ رأی

Word کلمه Letter حرف Sentence جمله Text متن  دقت کنید که word با world فرق‌می‌کند wordبه معنی کلمه و world به معنی دنیاس ت

٢ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٦ پاسخ
١٣٦ بازدید

نقریبا ممیدونم ییعنی چی وولی هنوز ششک ددارم چچون ههذ ججا ییک چیزی معنی. میکنه

٢ ماه پیش
٠ رأی

شکرگزاری معنی Thanksgiving 

٢ ماه پیش
١ رأی
تیک ٧ پاسخ
٢٠٤ بازدید

معنی این جمله رو میشه بگین لطفا؟ Is he about your age?

٤ ماه پیش
٠ رأی

هم سن هستید؟ به سن هم می‌خورید؟ هم‌سن تو است؟

٢ ماه پیش
٢ رأی
٨ پاسخ
١٢٧ بازدید
٠ رأی

The best flavor you taste

٢ ماه پیش
١ رأی
تیک ٤ پاسخ
٨٢ بازدید

معنی کلمه‌ی mean

٢ ماه پیش
٠ رأی

Mean منظور  معنی منظور داشتن معنی داشتن

٢ ماه پیش
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٠٤ بازدید

میخام  بدونم شغل ها توی  انگلیسی چی میشن  ممنون 

٢ ماه پیش
١ رأی

Jobs Doctor Fire fighter Officer  Florist Worker Mechanic  Singer Actor Director  Writer Teacher Architect  Businessman Inventor Baker Driver Painter Gamer Cook Seller Banker Engineer   Vet

٢ ماه پیش
٠ رأی
٢ پاسخ
١١٠ بازدید

کلمه ای معادل jump

٤ ماه پیش
٠ رأی

Jump معادل های زیادی داره که دوتا شون همین ها هستند. Hop Spring

٤ ماه پیش
٣ رأی
تیک ١٢ پاسخ
١,٢١٦ بازدید

معنیش لطفاً  ‌‌𝑬𝒗𝒆𝒓𝒚 𝒕𝒊𝒎𝒆 𝑰 𝒍𝒐𝒔𝒕 𝒊𝒏 𝒎𝒚 𝒍𝒊𝒇𝒆,𝑰 𝒈𝒐𝒕 𝒔𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈𝒆𝒓!

٤ ماه پیش
٠ رأی

𝑬𝒗𝒆𝒓𝒚 𝒕𝒊𝒎𝒆 𝑰 𝒍𝒐𝒔𝒕 𝒊𝒏 𝒎𝒚 𝒍𝒊𝒇𝒆,𝑰 𝒈𝒐𝒕 𝒔𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈𝒆𝒓! همیشه وقتی تو زندگی‌م شکست می‌خورم قوی‌تر میشم.

٤ ماه پیش
٤ رأی
تیک ١٦ پاسخ
٦٢٤ بازدید

سلام به همه. من برای کنکور ارشد دارم  زبان میخونم و به یه سوالی بر خوردم  فعل make up  به غیر از  آرایش کردن چه معنا های دیگه ای داره ؟

٧ ماه پیش
٢ رأی

Make up آرایش کردن ساختن

٤ ماه پیش
٣ رأی
تیک ١٠ پاسخ
٣٩٠ بازدید

سلام دوستان معنی این جمله چیه ؟ big or small.lies are lies

٧ ماه پیش
١ رأی

Big or small, lies are lies. دروغ دروغه، چه کوچیک چه بزرگ

٤ ماه پیش
٦ رأی
تیک ١٧ پاسخ
٧٢٣ بازدید

سلام .دنبال چن تا اصطلاحم به جای very good  بگم  :)  

٧ ماه پیش
٢ رأی

Very good Excellent Fantastic  Good Wonderful  Great Nice

٤ ماه پیش
٥ رأی
تیک ٣١ پاسخ
١,٠٢٨ بازدید

سلام دوستان . معنی اصطلاح  زیر چیه ؟  take a nap

٧ ماه پیش
٧ رأی

Take a nap : خواب کوتاه داشتن.  چرت زدن.

٤ ماه پیش
٣ رأی
تیک ١٥ پاسخ
٦٠٤ بازدید

سلام . وقت بخیر  تفاوت کاربرد های because  و because of  چیه ؟

٧ ماه پیش
٣ رأی

Beacause: به خاطر انکه، زیرا که، چون‌که Because of: به خاطر ،زیرا،چون

٤ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٣ پاسخ
١١٧ بازدید

درود، در چه مواقعی از other استفاده کنیم و در چ مواقعی از another

٤ ماه پیش
٠ رأی

Other به معنی دیگر و another به معنی یکی‌دیگر  مثال: Other: This red bag is good but the other ones are better. این کیف قرمز خواست اما دیگر کیف ها بهتر هستند.  Another: This red bag is good but I like another one. این کیف قرمز خوب است اما من یکی‌دیگر را دوست دارم.  

٤ ماه پیش
٠ رأی
٣ پاسخ
١٠٢ بازدید

Grammar زبان دهم دبیرستان

٤ ماه پیش
٠ رأی

هر دو کار هایی هستند که در آینده انجام می‌شوند اما going to برای کار هایی استفاده می‌شوندکه ما در حال رفتن به انجام آن کار باشیم اما will به این معنی است که در آینده انجام خواهم داد. مثال: Going to: I am going to call my mom after eating my dinner. Will: We will move to Tehran next month.

٤ ماه پیش
١ رأی
٨ پاسخ
٢٠٩ بازدید

(meat/you/need/do/How much)(need/two/meat/kilos/of/I)

١٠
٤ ماه پیش
٢ رأی

1. How much meat do you need? 2. I need two kilos of meat.

٤ ماه پیش
٧ رأی
تیک ٣٠ پاسخ
٥,٣٥٣ بازدید

قریب و غریب از لحاظ معنایی چه فرقی دارند؟

٧ ماه پیش
٤ رأی

غریب:  ناآشنا. غریبه قریب:  نزدیک

٤ ماه پیش
١ رأی
تیک ٤ پاسخ
٨٦٤ بازدید

آیا اعلا هم خانواده ی عالی و متعالی است؟  

١٤
٤ ماه پیش
٠ رأی

بله.هم خانواده های عالی عبارتند از: اعلا. تعالی. متعالی. متعال و...

٤ ماه پیش