پرسش خود را بپرسید

اعلا هم خانواده ی عالی است؟

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
٨٢٥

آیا اعلا هم خانواده ی عالی و متعالی است؟  

١٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

درود هم‌خانواده است

١٢,١١٧
طلایی
١٠
نقره‌ای
٤٢٠
برنزی
٢٠٣
تاریخ
٤ ماه پیش

بله.هم خانواده های عالی عبارتند از:

اعلا. تعالی. متعالی. متعال و...

٤٦٨
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٦
تاریخ
٤ ماه پیش

بله

اعلا - اعلی - عالي - علو 

از یک خانواده هستند

١,٤٧٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٠
برنزی
٢٥
تاریخ
٤ ماه پیش

بعضی از هم خانواده های  عالی عبارتند از :

عالی ، متعالی ، متعال ، علی ، متعال ، اعلا ، علو ، معالی ،  عالیجناب

٦٣٠,٤٣٠
طلایی
٣٤٢
نقره‌ای
١٥,٤٥١
برنزی
٨,٤٠١
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما