دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٣٩
رتبه
رتبه در دیکشنری
٨,٧١٣
لایک
لایک
٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٢٦٩
رتبه
رتبه در بپرس
٢٦٥
لایک
لایک
٢٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ هفته پیش
دیدگاه
٠

Watch ( v. ) تماشا کردن . I watch TV twice a day Watch ( n. ) ساعت مچی My watch shows 11 o'clock right now.

تاریخ
١ هفته پیش
دیدگاه
٠

Stair پله . راه پله Upstairs به معنی طبقه ی بالا Downstairs به معنی طبقه ی پایین هستش.

تاریخ
١ هفته پیش
دیدگاه
٠

Bike مترادف= bicycle دوچرخه🚲

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

Eyes: the part of the body that is in our face. We can see or watch the thing with it. چشم ها

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
٠

Dreamcatcher وسیله ای است که از کابوس در خواب جلوگیری می کند. طبق اعتقادات دریم کار را بالای تخت خود قرار می دهند تا از عبور کابوس جلوگیری کند و این ...

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

٢ رأی
١ پاسخ
٦٧ بازدید

اصطلاح موش اب‌کشیده شدم توی انگلیسی به چه معناست؟ مثلا دراین جمله : در باران ششدید جتر نبرده ببودم و مانند یک موش اب‌کشیده شدم. 

١ ماه پیش
١ رأی
٣ پاسخ
١٠١ بازدید

معنیout پس از کلمه چیست و چه تغییری در معنی آن دارد؟ مثلا:  move up  . tidy up  .act up معنی آن چه تغییری میکند؟

٤ ماه پیش

جدیدترین پاسخ‌ها

١ رأی
٤ پاسخ
١٠٢ بازدید

تفاوت دو فعل exercise و practice 

٢ هفته پیش
١ رأی

Practice به معنی تمرین کردن هستش Exercise  به معنی فعالیت کردن است

٢ هفته پیش
٥ رأی
٢١ پاسخ
٥٢٢ بازدید

معنی کلمه  Library 

٥ ماه پیش
٢ رأی

Library کتابخانه 

١ ماه پیش
٢ رأی
تیک ٤ پاسخ
٨٩ بازدید

کلمه به انگلیسی چی میشه ؟

١ ماه پیش
١ رأی

Word کلمه Letter حرف Sentence جمله Text متن  دقت کنید که word با world فرق‌می‌کند wordبه معنی کلمه و world به معنی دنیاس ت

١ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٦ پاسخ
١٠٢ بازدید

نقریبا ممیدونم ییعنی چی وولی هنوز ششک ددارم چچون ههذ ججا ییک چیزی معنی. میکنه

١ ماه پیش
٠ رأی

شکرگزاری معنی Thanksgiving 

١ ماه پیش
١ رأی
تیک ٧ پاسخ
١٦٠ بازدید

معنی این جمله رو میشه بگین لطفا؟ Is he about your age?

٣ ماه پیش
٠ رأی

هم سن هستید؟ به سن هم می‌خورید؟ هم‌سن تو است؟

١ ماه پیش