دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٦٩
رتبه
رتبه در دیکشنری
٨,٢٢٢
لایک
لایک
٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٣٣٣
رتبه
رتبه در بپرس
٢٧١
لایک
لایک
٢٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ هفته پیش
دیدگاه
٠

Spring: میخوای معانی ش رو بدونی؟ I spring in spring up spring with spring. من پریدم توی فصل بهار از روی چشمه با فنر. معانی: بهار چشمه فنر پریدن

تاریخ
٤ هفته پیش
دیدگاه
٠

Witch:🧙🏻‍♀️ جادوگر⚡️ ?Which wich watch her watch🪄 کدام جادوگر تماشا کرد ساعت مچی خود را؟🧹 لایک فراموش نشه هااا👍🏻

تاریخ
٤ هفته پیش
دیدگاه
٠

Beverage:🍺 A hot or cold drink🧃 نوشیدنی🥤 We are not allowed to drink beverage in the store. 🫗

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
٠

Watch ( v. ) تماشا کردن . I watch TV twice a day Watch ( n. ) ساعت مچی My watch shows 11 o'clock right now.

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
٠

Stair پله . راه پله Upstairs به معنی طبقه ی بالا Downstairs به معنی طبقه ی پایین هستش.

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٩٥ بازدید

اصطلاح موش اب‌کشیده شدم توی انگلیسی به چه معناست؟ مثلا دراین جمله : در باران ششدید جتر نبرده ببودم و مانند یک موش اب‌کشیده شدم. 

٣ ماه پیش
١ رأی
٣ پاسخ
١٢٣ بازدید

معنیout پس از کلمه چیست و چه تغییری در معنی آن دارد؟ مثلا:  move up  . tidy up  .act up معنی آن چه تغییری میکند؟

٦ ماه پیش

جدیدترین پاسخ‌ها

١ رأی
٤ پاسخ
٢٥٨ بازدید

تفاوت دو فعل exercise و practice 

٢ ماه پیش
١ رأی

Practice به معنی تمرین کردن هستش Exercise  به معنی فعالیت کردن است

٢ ماه پیش
٦ رأی
تیک ٢٧ پاسخ
٨٢٠ بازدید

معنی کلمه  Library 

٧ ماه پیش
٣ رأی

Library کتابخانه 

٣ ماه پیش
٢ رأی
تیک ٤ پاسخ
١٠٩ بازدید

کلمه به انگلیسی چی میشه ؟

٣ ماه پیش
١ رأی

Word کلمه Letter حرف Sentence جمله Text متن  دقت کنید که word با world فرق‌می‌کند wordبه معنی کلمه و world به معنی دنیاس ت

٣ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٦ پاسخ
١٥٦ بازدید

نقریبا ممیدونم ییعنی چی وولی هنوز ششک ددارم چچون ههذ ججا ییک چیزی معنی. میکنه

٣ ماه پیش
٠ رأی

شکرگزاری معنی Thanksgiving 

٣ ماه پیش
١ رأی
تیک ٧ پاسخ
٢٢٥ بازدید

معنی این جمله رو میشه بگین لطفا؟ Is he about your age?

٥ ماه پیش
٠ رأی

هم سن هستید؟ به سن هم می‌خورید؟ هم‌سن تو است؟

٣ ماه پیش