پرسش خود را بپرسید

معنی out بعد از هر کامه چیست؟

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
١١٥

معنیout پس از کلمه چیست و چه تغییری در معنی آن دارد؟

مثلا: 

move up  . tidy up  .act up

معنی آن چه تغییری میکند؟

٤٨٨
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٦

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

"Move out" typically means to vacate a place such as a house or apartment.

"Act out" often refers to a behavior or performance that is exaggerated or performed in a way to gain attention or express emotions.

"Tidy out" means to clean or organize a space, typically by removing items that are no longer needed or are in the way.

٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٦ ماه پیش

معمولا وقتی up همراه با فعل بکار میره، فعل رو شدیدتر بیان میکنه یا اینکه منظور، انجام اون فعل بطور کامله. مثلا burn یعنی چیزی آتش گرفته ولی burn up یعنی کاملا سوخته و یا اینکه آتش خیلی شدیده

٦,٣٦٣
طلایی
٣
نقره‌ای
٧٦
برنزی
١٧
تاریخ
٦ ماه پیش

Up حرف اضافه ای است که معمولاً در افعال عبارتی برای نشان دادن تغییر در موقعیت، وضعیت یا شرایط استفاده می شود. 

Move up: این عبارت به معنای تغییر موقعیت به سطح بالاتر یا نزدیک شدن به جلوی چیزی است.

Can you move up a little so I can sit down?

Tidy up: این عبارت به معنای تمیز کردن یا سازماندهی چیزی است.

I need to tidy up my room before my guests arrive.

Act up: این عبارت به معنای بد رفتار کردن یا بد کار کردن است.

My computer is acting up again.

The kids are acting up because they’re tired.

******************

 البته شما در سوال از حرف اضافه اوت و در مثال ها از آپ استفاده کردید. من براساس مثال ها، پاسخ تقدیم کردم. 

٢٥٩,٠٢٣
طلایی
١٥٨
نقره‌ای
٣,٢٩٠
برنزی
١,٧٧٥
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما