منو
محسن قنبری

محسن قنبری

عضو از ١ سال پیش
امتیاز کل
١٤,٢٤٦
لایک
١,٤٩٣
لایک
دیس‌لایک
٣٤٢
دیس‌لایک
رتبه کل
٢٥٢
رتبه کل
درباره‌ی من:

دکترای حرفه ای داروسازی
کارشناس ارشد علوم قران و حدیث
کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامی

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٤,٢٤٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٢٥٢
لایک
لایک
١,٤٩٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٤٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠
تاریخ
١١ ماه پیش
دیدگاه
٢١

جماعت دور از وطن

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١٠

غیر قطعی

تاریخ
١١ ماه پیش
دیدگاه
٩

اراجیف دروغ ژاژ لاطائل مزخرف مهمل واهی یاوه باطل بی اثر بی ثمر بی جهت بی حاصل بی خود بی خاصیت بی سبب بی فایده بی معنی بی مصرف بی نتیج ...

تاریخ
١١ ماه پیش
دیدگاه
٨

1. به سرعت گرفتن 2. چنگ زدن 3. درک ذهنی، مخصوصاً به سرعت 4. تصرف ذهنی 5. تصرف سریع و اجباری 6. تصرف قانونی. 7. تحت بازداشت قرار دادن 8. به زور گرفتن ...

تاریخ
١٠ ماه پیش
دیدگاه
٨

نامیدن لقب دادن

ترجمه‌های برتر

تاریخ
١ سال پیش
متن
As we headed for the pharmacy,I told her that Helen was going to help us.
دیدگاه
٤

درحالیکه به سمت داروخانه می رفتیم من به او گفتم که هلن می خواست به ما کمک کند.

تاریخ
١ سال پیش
متن
You must learn to prioritize your work.
دیدگاه
٣

شما باید اولویت بندی کار خود را یاد بگیرید.

تاریخ
١ سال پیش
متن
We've put down a 5% deposit on the house.
دیدگاه
٣

ما برای خانه 5% ودیعه گذاشتیم.

تاریخ
١ سال پیش
متن
The old pharmacy still has its original shopfront.
دیدگاه
٢

داروخانه قدیمی هنوز ویترین رو به خیابان اصلی خود را دارد.

تاریخ
١ سال پیش
متن
Modern pharmacy has solved the problem of sleeplessness.
دیدگاه
٠

داروسازی مدرن مشکل بی خوابی را حل کرده است

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.