پرسش خود را بپرسید

آشنایی با مفاهیم فلسفی8

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٨٦
کدام عبارت توصیف درستی از حیطه های فلسفه ارائه می دهد ؟   
٠ %

فلسفه اولی ، پل ارتباطی میان فلسفه های مضاف و دانش های بشری است .

٣٣ %

فلسفه اولی بخش اصلی فلسفه است که ریشه و شاخه های فلسفه را در بر می گیرد .

١ پاسخ
٦٦ %

فلسفه های مضاف ، مسائل خاص فلسفه را وارد حیطه های گوناگون علوم و فنون می کنند .

٢ پاسخ
٠ %

هر شاخه ی فلسفه ، قسمتی از فلسفه است که بنیان آن را یکی از شاخه های علوم می سازد .

٣٠,٤٨٥
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٨٨
برنزی
٣٢٤

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٤,٩٧٢
طلایی
٤
نقره‌ای
١٢٨
برنزی
٦٤
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٣٠,٤٨٥
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٨٨
برنزی
٣٢٤
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١٦,٢٠٦
طلایی
٢٠
نقره‌ای
٣٢٧
برنزی
١٦٥
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما