پرسش خود را بپرسید

آشنایی با مفاهیم فلسفی7

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٤٦
کدام عبارت درست است ؟ 
٠ %

رشته های مختلف دانش ، رابط فلسفه اولی با فلسفه های مضاف است .

٠ %

در حیطه ی فلسفه سیاست ، یک فیلسوف در عین حال باید سیاستمدار هم باشد .

٠ %

فلسفه اولی بخش اصلی فلسفه است که ریشه و شاخه های فلسفه را در بر می گیرد .

١٠٠ %

)مکتب های گوناگون تربیتی عصر حاضر ، در آثار بسیاری از فیلسوفان قدیمی ریشه دارد .

١ پاسخ
٣٠,٥٦٥
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٨٨
برنزی
٣٢٤

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٣٠,٥٦٥
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٨٨
برنزی
٣٢٤
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما