پرسش خود را بپرسید

آشنایی با مفاهیم داروسازی7

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٦٨
کدامیک از داروهای ضد افسردگی زیر به عنوان ضد خارش در نسخ متخصیصن پوست به چشم میخورد؟
٠ %

ایمی پرامین

٠ %

دزیپرامین

١٠٠ %

آمی تریپتیلین

٣ پاسخ
٠ %

داکسپین

٣٠,٥٦٥
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٨٨
برنزی
٣٢٤

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٣٠,٥٦٥
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٨٨
برنزی
٣٢٤
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢,٢٧٦
طلایی
١
نقره‌ای
٣٨
برنزی
١٠
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.