منو
محسن قنبری
ویژه

محسن قنبری

عضو از ١ سال پیش
امتیاز کل
١٤,٥٨٤
رتبه کل
٢٤٧
رتبه کل
لایک
١,٥٢٩
لایک
دیس‌لایک
٣٥٣
دیس‌لایک
درباره‌ی من:

دکترای حرفه ای داروسازی
کارشناس ارشد علوم قران و حدیث
کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامی

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٤,٥٨٤
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٢٤٦
لایک
لایک
١,٥٢٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٥٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠
تاریخ
١١ ماه پیش
دیدگاه
٢١

جماعت دور از وطن

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١٠

غیر قطعی

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٩

اراجیف دروغ ژاژ لاطائل مزخرف مهمل واهی یاوه باطل بی اثر بی ثمر بی جهت بی حاصل بی خود بی خاصیت بی سبب بی فایده بی معنی بی مصرف بی نتیج ...

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٨

مبتنی بر If an argument, belief, or opinion is grounded in something, that thing is used to justify it. اگر استدلال، باور یا عقیده ای مبتنی بر چیز ...

تاریخ
١١ ماه پیش
دیدگاه
٨

1. به سرعت گرفتن 2. چنگ زدن 3. درک ذهنی، مخصوصاً به سرعت 4. تصرف ذهنی 5. تصرف سریع و اجباری 6. تصرف قانونی. 7. تحت بازداشت قرار دادن 8. به زور گرفتن ...

ترجمه‌های برتر

تاریخ
١ سال پیش
متن
As we headed for the pharmacy,I told her that Helen was going to help us.
دیدگاه
٤

درحالیکه به سمت داروخانه می رفتیم من به او گفتم که هلن می خواست به ما کمک کند.

تاریخ
١ سال پیش
متن
You must learn to prioritize your work.
دیدگاه
٤

شما باید اولویت بندی کار خود را یاد بگیرید.

تاریخ
١ سال پیش
متن
We've put down a 5% deposit on the house.
دیدگاه
٣

ما برای خانه 5% ودیعه گذاشتیم.

تاریخ
١ سال پیش
متن
The old pharmacy still has its original shopfront.
دیدگاه
٢

داروخانه قدیمی هنوز ویترین رو به خیابان اصلی خود را دارد.

تاریخ
١ سال پیش
متن
Modern pharmacy has solved the problem of sleeplessness.
دیدگاه
٠

داروسازی مدرن مشکل بی خوابی را حل کرده است

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.