برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

افشین حاجی طرخانی

افشین حاجی طرخانی مترجم اختصاصی کتاب (با نام مستعار‌ )

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 یار دبستانی ١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

2 1-چیزی بسیار جذاب و خواستنی که نتوانید در برابرش مقاومت کنید.
2-چیزی بسیار قوی و غیر قابل توقف.

https://www.ldoceonline.com/dictionary/ir ...
١٣٩٩/٠٨/٢٦
|

3 در چندین دیکشنری مرجع، تنها به معنی زیر است:

پول رهایی یا آزادی فردی از زندان یا اسارت.
١٣٩٩/٠٨/٢٣
|

4 ضمنی و غیرمستقیم ١٣٩٩/٠٨/٢١
|

5 نو کشف ١٣٩٩/٠٨/٢١
|

6 there is no question of به معنی غیرممکن
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/there-is-no-question-of-something

there i ...
١٣٩٩/٠٨/١٩
|

7 کپی دقیق، المثنی، نمونه‌ی کاملاً مشابه و یکسان ١٣٩٩/٠٨/١٩
|

8 بازخواست، سرزنش: censure
سانسور: censor
١٣٩٩/٠٨/١٣
|

9 در پاسخ به آقای امین، but از butan گرفته شده که در انگلیسی قدیم معانی زیر را داشته
- بیرون
- بدون
- به جز، مگر

Origin but
O ...
١٣٩٩/٠٨/١٣
|

10 سرسخت (نسبت به یک باور یا دین) ١٣٩٩/٠٨/١٣
|

11 اینکه، بر اساس اینکه، با توجه به اینکه، به‌ علت اینکه

https://www.ldoceonline.com/dictionary/the-fact-that
١٣٩٩/٠٨/١٢
|

12 پاگشا نشده:
غیر عضو، غیر خودی (جوامع یا گروه‌های سرّی)

کسی که در فرقه‌ای خاص، پاگشا نشده و برای آن فرقه غریبه است.
١٣٩٩/٠٨/١٢
|

13 1- نگاه به سمت چیزی، روبروی چیزی بودن
2- در نظر گرفتن، تلقی کردن و فکرکردن به چیزی

https://idioms.thefreedictionary.com/look toward
١٣٩٩/٠٨/١١
|

14 فرقه‌ای ١٣٩٩/٠٨/١١
|

15 کیش زرتشت با نام مَزد یَسنا (مزدا پرستی) ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

16 دروازه‌ی ستاره‌ای ١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

17 کسی که در مبحث یوفو ها (اشیاء پرنده ناشناخته) مطالعه، تحقیق و نظریه پردازی می‌کند. ١٣٩٩/٠٧/٢٥
|

18 درست‌تر نشان دادن یک نظر یا باور.
پیشتیبانی و حمایت از آن نظر و باور.
تأیید یک نظر یا باور.

https://www.ldoceonline.com/dictionary/len ...
١٣٩٩/٠٧/٢٢
|

19 عمود پرواز (هواپیما و ...) ١٣٩٩/٠٧/٢١
|

20 حمایت،‌ تقویت، تأیید چیزی مثل یک نظریه.

https://www.ldoceonline.com/dictionary/add-weight-to-something
١٣٩٩/٠٧/٢١
|

21 ابراز و افشای احساسات در باره‌ی چیزی

https://www.ldoceonline.com/dictionary/make-no-secret-of-something
١٣٩٩/٠٧/١٨
|

22 افراطی ١٣٩٩/٠٧/١٧
|

23 ترتیب نوشتن (یا کشیدن) در یک حرف مثلا حروف پیچیده‌ی چینی. ١٣٩٩/٠٧/١٥
|

24 تفکیک‌شده ١٣٩٩/٠٧/١١
|

25 کارخانه، شرکت تجاری، کارگاه و ...

https://www.lawinsider.com/dictionary/industrial-concern
١٣٩٩/٠٧/١١
|

26 اردوگاه اقامت اجباری ١٣٩٩/٠٧/٠٨
|

27 بسیار دیرین، طولانی و کهن ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

28 مورد توجه همگان (به ویژه رسانه ها)، خبر ساز ١٣٩٩/٠٧/٠٥
|

29 exo- ‎ politics

The art or science of government as concerned with creating or influencing policy toward extraterrestrial phenomena and extra ...
١٣٩٩/٠٧/٠٥
|

30 افراط، زیاده روی

https://www.ldoceonline.com/dictionary/an-orgy-of-something
١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

31 دست به کار شدن ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

32 نظامیان ١٣٩٩/٠٧/٠١
|

33 به‌عنوان فعل: (گذشته‌ی grind)

آسیاب شده، سائیده شده، پودر شده
١٣٩٩/٠٦/٢٥
|

34 گله رانی کردن، شبانی کردن، گاو چرانی کردن ١٣٩٩/٠٦/٢٤
|

35 هر چیز قابل تصور

تقریباً همه چیز

از شیر مرغ تا جون آدمی زاد
١٣٩٩/٠٦/١٧
|

36 هر چیز قابل تصور

تقریباً همه چیز

از شیر مرغ تا جون آدمی زاد
١٣٩٩/٠٦/١٧
|

37 هر چیز قابل تصوری.

تقریباً همه چیز

از شیر مرغ تا جون آدمی زاد.
١٣٩٩/٠٦/١٧
|

38 شالوده ١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

39 شالوده ١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

40 It kept gaining weight
مُدام وزنش افزایش می‌یافت
١٣٩٩/٠٥/٢٧
|

41 ظرف ذوب فلز که قال در فرایند قالکاری نامیده شده. ١٣٩٩/٠٥/٠٨
|

42 در عیارسنجی با آتش (fire assay) ناخالصی‌های فلزات را با فرایند گداختن از فلز حذف و سپس برای تشخیص مقدار فلز موجود، آن را وزن می‌کنند‌. م ١٣٩٩/٠٥/٠٨
|

43 سند خطی مشی انجام ١٣٩٩/٠٥/٠٢
|

44 Seminal is used to describe things such as books, works, events, and experiences that have a great influence in a particular field. ... author of the ... ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

45 از اکنون به بعد، آینده ١٣٩٩/٠٤/٢٨
|

46 کوته فکر، دارای تفکر تک بعدی، کسی که تنها به یک موضوع مورد علاقه‌ی خود فکر می‌کند. ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

47 هدف وسیله را توجیه می‌کند ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

48 پرسه زدن (به‌طور مشکوک برای پلیس) ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

49 پرسه زدن، به‌طوری که برای پلیس مشکوک باشد ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

50 کسی که در دهه‌ی 1960 صلح دوست و مخالف خشونت بود و اغلب لباس‌های عجیب، موی بلند و مواد روانگردان (مثل ماریجوانا) داشت.

https://www.ldoceonline. ...
١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 stand
• As a salesclerk, he stands behind the counter all day.
• او به‌عنوان فروشنده، کل روز را پشت پییشخوان سپری می‌کند.
١٣٩٨/١٠/٢٨
|

2 follow
• He followed me down the street.
• او مرا در خیابان دنبال کرد.
١٣٩٨/٠١/١٩
|

3 fine
• I know a fine wine when I taste it.
• من یه شراب خوب رو با مزه‌کردنش تشخیص می‌دم.
١٣٩٨/٠١/١٧
|

4 ever
• We are ever in his debt.
• همیشه به او مدیون/بدهکاریم.
١٣٩٧/١٠/٢٠
|

5 roughly
• She treated the baby roughly.
• او با کودک با خشونت رفتار کرد.
١٣٩٧/١٠/١٩
|

6 even though
• always listen to your heart because even though it's on your left side, it's always right.
• همیشه ندای قلبتان را بشنوید، زیرا با اینکه در سمت چپ [بدنتان] قرار دارد، همیشه درست می‌گوید (حق با اوست).
١٣٩٧/٠٨/١٥
|

7 quote
• He quoted Shakespeare, hoping to impress her.
• او از شکسپیر نقل کرد،‌ به امید انکه وی(مونث)‌ را تحت تأثیر قرار دهد.
١٣٩٧/٠٨/١٢
|

8 drip
• The faucet has developed a drip.
• {این} شیرآب چکه کرده است.
١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

9 bagging
• He got a job bagging groceries.
• او (مذکر) شغل یا پست بسته بندی مواد غذایی را گرفت.
١٣٩٧/٠٥/٢٦
|