مدال‌های افشین حاجی طرخانی

بازدید
١٢٠
امتیاز کل
١٣٢,٨٩٢
کل مدال ها
١,١٤٤
طلا
٥٢
نقره
٥٩٨
برنز
٤٩٤
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

٣٨
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

١٣
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥٠ رای

١