پاسخ‌های افشین حاجی طرخانی (١)

بازدید
٥٥
٠ رأی
١ پاسخ
١٨٠ بازدید

a perceptive skeptic of how the classroom jock had produced a perfect paper on China’s economic reformation.

٧ ماه پیش
٣ رأی

تردیدی هوشمندانه در مورد  اینکه  شاگرد اول مغرور  کلاس چطور مقاله ای عالی در   خصوص اصلاحات اقتصادی چین نوشته است.

٧ ماه پیش