مدال‌های افشین حاجی طرخانی

بازدید
١١٨
امتیاز کل
١٣٢,٨٩٢
کل مدال ها
١,١٤٤
طلا
٥٢
نقره
٥٩٨
برنز
٤٩٤
نوع مدال

ثبت واژه جدید

٣٨٧
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

٢٠٦
نوع مدال

ترجمه با حداقل ١٥ رای

٣
نوع مدال

انتخاب عکس پروفایل

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١