پیشنهاد‌های محمود فیض نیا (١٣٩)

بازدید
١٠
تاریخ
٢ هفته پیش
پیشنهاد
٠

نتایج نتیجه گیری ها پیامدها استنتاج ها مداخلات ملاحظات نکات قابل توجه پیشنهادها اشارات تنبیهات کنایه ها/کنایات تلویحات عواقب دخل و تصرف ها درگیری ها

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

در کنار کسی یا چیزی دیگر قرار گرفتن در کنار کسی یا چیزی دیگر قرار دادن با دیگری همکاری کردن / همکاری داشتن

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

دغدغه ای برای تفکر /اندیشیدن

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

نقطه اتکا تکیه گاه

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

حساب و کتاب

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

بازانجام بازاجرا تجدید تکثیر باز نو کردن/باز نو کنی باز رانش باز رانی بازگویی بازپخش/پخش مجدد بازآیش

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

درس آموخته ها

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

آمیختن ترکیب کردن

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

توضیح/ شرح/ توجیه/ تفسیر/ بیان/ تعریف/ تعبیر/ تصریح عملی نمایش/ ارائه عملی اثبات با مثال یا بر مبنای شواهد ابراز احساس یا هیجان منابع: https://www. ...

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

خرسند شدن خوشایند بودن خوش آمدن خوشنود شدن راضی بودن مشعوف شدن مفتخر شدن سرافراز شدن قانع شدن سربلند شدن سرگرم شدن لذت بردن اقناع شدن ارضاء شدن منبع ...

پیشنهاد
٠

مطیع کسی یا چیزی بودن حرف گوش کن بودن غلام حلقه به گوش کسی یا چیزی بودن تحت کنترل چیزی یا کسی بودن در بست در اختیار کسی یا چیزی بودن دست آموز بودن حر ...

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

زمان برایش متوقف شده در زمان گیر کرده زمان در او/ برای او راکد/متوقف است/شده

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

راهی برای غلبه بر / حل چالشها پیدا کردن بر چالشها فایق آمدن

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
١

کم نظیر بی نظیر ستودنی مثال زدنی ستایش کردنی تحسین کردنی قابل ستایش قابل تحسین تمجیدکردنی درخورتحسین

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

شرح دادن شرح شرح و تفصیل توضیح دادن به تفصیل سخن گفتن یا نوشتن با جزییات گفتن یا نوشتن

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

امیدوار/ چشم به راه/ درکمین/ کمینگر/ گوش به زنگ/ مترقب/ متوقع/ مراقب/ منتظر/مترصد بودن

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
١

تند نویسی کردن

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
١

تعجب برانگیز

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

چت بدون عجله چت تاخیری چت آرام/آهسته چت کردن بدون عجله تا زمانی که طرف ( یا طرفین ) درگیر دیگر علاقه ای به ادامه چت نداشته باشند.

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

آثار برجسته ی ادبی در داستان و ادبیات، کانن، مجموعه ای از آثار در نظر گرفته شده به عنوان نماینده دوره یا ژانر است. به عنوان مثال، آثار جمع آوری شده ی ...

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٢

صعود ( تیم ورزشی به دسته بالاتر ) افزایش

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

به خاطر آوردن

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

روایت کوتاه

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

تکخال

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پیشخوان ( سرو ) قهوه

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

هرچه بیشتر همواره بیشتر

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

خوشنود

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

برقراری برقرار شدن به راه افتادن راه اندازی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

تنفس آگاهی تمرینات تنفس آگاهانه تمرینات تنفسی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

به اشتراک گذاری یا تبادل دانش، ایده ها، و غیره، برای غنی سازی متقابل لقاح متقابل

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد

شکوه کردن

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

برچسب یادداشت

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

زنگ تفریح مغزی استراحت ذهنی یک استراحت ذهنی کوتاه که در فواصل زمانی منظم در کلاس درس داده می شود. فعالیتی که شما را از کارهای سخت ذهنی دور می کند و ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

گشت و گذار در گالری یک استراتژی آموزشی که در آن آموزگار ایستگاه های مختلفی را در سراسر کلاس برای تعامل فراگیران ایجاد می کنند. آنها می توانند در گروه ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

چی کارا میکنی؟ دیگه چه خبر؟ از خودت بگو

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پرسش های بدیهی A Clarifying Question is a question asked about something that is unclear or hard to understand. Clarifying Questions are simple ques ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
١

( در مدرسه ) مسئول نظارت بر انجام تکالیف ( در محل کار ) مسئول نظارت بر انجام وظایف ( در منزل ) مسئول نظارت بر انجام امور

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
١

به. . . . . مربوط است به. . . . . . ربط دارد در رابطه با . . . . . است دغدغه . . . . است در حول . . . . . . . است پیرامون . . . . . . . است با توجه ب ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

ارائه ی آموزش برگزاری دوره ها/کلاس های آموزشی انجام آموزش

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
١

در آن نزدیکی در آن اطراف در آن دور و بر

پیشنهاد
٠

باید فوق العاده خوب باشید تا به خوبی فردی باشید که قبل از شما شغل یا موقعیت خاصی داشته است پرکردن جای او سخت است کسی نمیتواندبه این راحتی جای او را ب ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

فقدان ورودی به ذهن ذهن خاموش محدوده های زمانی باز که در بین رویدادهای برنامه ریزی شده شما در طول روز قرار میگیرند.

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

زمان باز گام به عقب مکث استراتژیک منبع: فوربس https://www. forbes. com/sites/rodgerdeanduncan/2020/08/11/feel - burnout - approaching - you - coul ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

زمان خالی امکان انجام/اجرا فاصله شکاف در کسب و کار: شکاف بین آنچه مشتریان فعلی شما قبلاً از شما خریده اند و سایر محصولات و خدماتی که می توانید به آنه ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

بی ریخت بی قواره/بی قوارگی بی سر و شکل

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٢

در ابتدای جمله به معنای انتظار می رود: Expect to create a space in your day to do these things. انتظار می رود در طول روز زمانی را برای انجام این کا ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٢

فراهم کردن

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

تنظیم تمیزکاری نظم و ترتیب دادن جمع و جور کردن دسته بندی

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

گروه معلمان/آموزگاران/اساتید

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

یک اصطلاح امریکایی برای دوره آموزشی از کودکستان Kindergarten تا کلاس پنجم است و اینگونه خوانده می شود kay through five تقریبا معادل دوره ابتدایی یا د ...