سیدحسین اخوان بهابادی

سیدحسین اخوان بهابادی سید حسین اخوان بهابادی
راه ارتباطی :
shab7481@yahoo. com

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهموذی١٦:٤٨ - ١٤٠٠/٠٤/١١دقت شود:موذی با دال ذال به معنای اذیت کننده است اما به رِ زِ می شود موزی که به معنای یک دانه موز است.گزارش
7 | 0
خار١٥:٣٢ - ١٤٠٠/٠٤/١١خار:سیخ/sikh/ ( گویش شهرستان بهاباد ) مثل سیخ آدور یعنی تیغ گیاه خارشتر.گزارش
0 | 0
پت و پت١٤:٥١ - ١٤٠٠/٠٤/١١پَتُ پُت/Patopot/ در گویش شهرستان بهاباد به آت و اشغال کوچک گفته می شود. مثل خار و تیغ، چوب های کوچک و بسیارنازک و نیز چیزهای سبک اضافی داخل سبزی، مث ... گزارش
0 | 0
بزک نمیر بهار می یاد کمبزه خیار می یاد٠٦:٠٣ - ١٤٠٠/٠٤/١١سوالی که شاید شما هم بپرسید اگر کمبزه همان خربزه کال و نارس است چرا کشاورزان آن را به بازار عرضه می کنند و نمی گذارند بزرگ شود و تبدیل به یک خربزه عا ... گزارش
0 | 1
خیار٠٦:٠١ - ١٤٠٠/٠٤/١١سوالی که شاید شما هم بپرسید اگر کمبزه همان خربزه کال و نارس است چرا کشاورزان آن را به بازار عرضه می کنند و نمی گذارند بزرگ شود و تبدیل به یک خربزه عا ... گزارش
2 | 0
بزک٠٦:٠٣ - ١٤٠٠/٠٤/١١سوالی که شاید شما هم بپرسید اگر کمبزه همان خربزه کال و نارس است چرا کشاورزان آن را به بازار عرضه می کنند و نمی گذارند بزرگ شود و تبدیل به یک خربزه عا ... گزارش
0 | 0
خربزه٠٦:٠١ - ١٤٠٠/٠٤/١١سوالی که شاید شما هم بپرسید اگر کمبزه همان خربزه کال و نارس است چرا کشاورزان آن را به بازار عرضه می کنند و نمی گذارند بزرگ شود و تبدیل به یک خربزه عا ... گزارش
7 | 0
کمبزه٠٦:٠٠ - ١٤٠٠/٠٤/١١سوالی که شاید شما هم بپرسید اگر کمبزه همان خربزه کال و نارس است چرا کشاورزان آن را به بازار عرضه می کنند و نمی گذارند بزرگ شود و تبدیل به یک خربزه عا ... گزارش
0 | 0
flow٠٢:١١ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧Flow: جریان برای یادسپاری بهترمی توان از تکنیک هایی چون کشف کلمات اشنا درون کلمه و سپس ارتباط سازی با معنی استفاده نمود طبق گفته ی کارشناسان یادگیری ... گزارش
16 | 1
واکردن٠٧:١٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠٦واکردن:باز کردن. گره ای که با دست وا میشه نباید با دندون وا کنند.گزارش
0 | 1
واکردن٠٧:٠٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠٦از سَر وا کردن در گویش شهرستان بهاباد به معنای خودرا رها کردن و آزاد کردن است. گزارش
0 | 0
واگرفتن٠٦:٥٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠٦مبتلا شدن به بیماری واگیردار، مثال، مادر مریضی را از دخترش واگرفت.گزارش
0 | 0
واسر گفتن٠٦:٣٦ - ١٤٠٠/٠٤/٠٦واسَر گفتن به معنای، دوباره گفتن و بازگو کردن است.گزارش
0 | 0
نان بزو٠٦:٣٣ - ١٤٠٠/٠٤/٠٦بَز/baz/در گویش شهرستان بهاباد به معنای کلفت و ضخیم است. نان بَزو به نان ضخیم گفته می شود و معمولا از نوع تافتون است. این نان دندان گیرتر و نرم تر ن ... گزارش
0 | 0
بزو٠٦:٣٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠٦بَز/baz/در گویش شهرستان بهاباد به معنای کلفت و ضخیم است. نان بَزو به نان ضخیم گفته می شود و معمولا از نوع تافتون است. این نان دندان گیرتر و نرم تر ن ... گزارش
0 | 0
بز٠٦:٢٠ - ١٤٠٠/٠٤/٠٦بَز/baz/در گویش شهرستان بهاباد به معنای کلفت و ضخیم است. نان بَزو به نان ضخیم گفته می شود و معمولا از نوع تافتون است. این نان دندان گیرتر و نرم تر ن ... گزارش
2 | 1
aspect٠٣:٤١ - ١٤٠٠/٠٤/٠٥برای یادسپاری بهتر می توان از شیوه هایی چون برقرار کردن رابطه بین کلمه جدید با کلمه ی آشنا قبلی استفاده کرد کلمه ی جدید :expect کلمه ی آشنا :اکسپکتو ... گزارش
12 | 1
expect٠٣:٢٦ - ١٤٠٠/٠٤/٠٥برای یادسپاری بهتر می توان از شیوه هایی چون برقرار کردن رابطه بین کلمه جدید با کلمه ی آشنا قبلی استفاده کرد کلمه ی جدید :expect کلمه ی آشنا :اکسپکتو ... گزارش
9 | 1
little١٧:١٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤لهجه ی آمریکایی little :لِدُوْل ( تقریبا ) لام آخر، خیلی سریع وکوتاه تلفظ می شود گوئی تلفظ نمی شود. little:کمی a little ( اِ لِدُوْل ) :یک کمی a ... گزارش
12 | 1
هیچ وقت٠٧:٤٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤هیچ وقت:هِشوَخ ( گویش کرمانی )گزارش
2 | 0
هشوخ٠٧:٤٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤هِشوَخ/گویش کرمانی/هیچ وقت.گزارش
0 | 0
گره٠٧:٣٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤گره:گِرِند ( گویش کرمانی ) ، گِرِنج ( گویش یزدی ) .گزارش
0 | 0
جیف٠٧:٢٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤[ گویش مازنی، یزدی] /jif/ جیب در بعضی گویش ها بجای جیب یا جیف از لفظ کیسه به همین معنا استفاده می کنند. مثال، یه ده هزار تومانی از تو کیسم وردار.گزارش
0 | 0
تسمه٠٧:٢٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤تَسمِه:کمربند در زمان فعلی هم در استان یزد این کلمه استفاده می شود.گزارش
2 | 0
ناخشی٠٧:٠٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤ناخَشی ( گویش یزدی ) ، ویار.گزارش
0 | 0
ناخش٠٧:٠١ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤ناخَش :در گویش یزدی در معانی بد مزه، ناپسند و بد اخلاق و غیر قابل تحمل بکار می رود. چه غذای ناخشی، چه کار ( شغل ) ناخشی، چه ادم ناخشی. ناخُش:مریض، ... گزارش
0 | 0
جل دستگیر٠٦:٥٤ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤در گویش بعضی از شهرستانهای یزد به دستگیره به معنای تکه پارچه ای که با آن ظرف غذا یا هر چیز دیگر را می گیرند جل دستگیر ( jole dastgir ) می گویند.گزارش
0 | 0
کچه٠٦:٤٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤کچه. [ ک ُچ ْ چ ِ]دهانگزارش
0 | 0
کهره٠٦:١٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤در گویش شهرستان بهاباد به بزغاله، کَعْرِه و نوع نر آن را کعره نر و ماده آن را کعره مایه می گویند و کعره مایه با رشد به بز و کعره نر با رشد به چَبُش ( ... گزارش
0 | 0
میش٠٦:٣٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣امروزه نام گوسفند بر تمام گوسفندان اهلی نر و ماده که دارای پشم یا مو هستند اطلاق می شود به بچه گوسفند بر اساس داشتن مو یا پشم به ترتیب بزغاله یا بره ... گزارش
0 | 0
چپش٠٦:٣٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣امروزه نام گوسفند بر تمام گوسفندان اهلی نر و ماده که دارای پشم یا مو هستند اطلاق می شود به بچه گوسفند بر اساس داشتن مو یا پشم به ترتیب بزغاله یا بره ... گزارش
0 | 0
قوچ٠٦:٣٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣امروزه نام گوسفند بر تمام گوسفندان اهلی نر و ماده که دارای پشم یا مو هستند اطلاق می شود به بچه گوسفند بر اساس داشتن مو یا پشم به ترتیب بزغاله یا بره ... گزارش
0 | 0
بز٠٦:٣٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣امروزه نام گوسفند بر تمام گوسفندان اهلی نر و ماده که دارای پشم یا مو هستند اطلاق می شود به بچه گوسفند بر اساس داشتن مو یا پشم به ترتیب بزغاله یا بره ... گزارش
2 | 1
بره٠٦:٣٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣امروزه نام گوسفند بر تمام گوسفندان اهلی نر و ماده که دارای پشم یا مو هستند اطلاق می شود به بچه گوسفند بر اساس داشتن مو یا پشم به ترتیب بزغاله یا بره ... گزارش
0 | 0
گوسپند٠٦:٣٣ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣امروزه نام گوسفند بر تمام گوسفندان اهلی نر و ماده که دارای پشم یا مو هستند اطلاق می شود به بچه گوسفند بر اساس داشتن مو یا پشم به ترتیب بزغاله یا بره ... گزارش
0 | 0
گوسفند٠٦:٣٣ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣امروزه نام گوسفند بر تمام گوسفندان اهلی نر و ماده که دارای پشم یا مو هستند اطلاق می شود به بچه گوسفند بر اساس داشتن مو یا پشم به ترتیب بزغاله یا بره ... گزارش
2 | 0
بزغاله٠٥:٥١ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣امروزه نام گوسفند بر تمام گوسفندان اهلی نر و ماده که دارای پشم یا مو هستند اطلاق می شود به بچه گوسفند بر اساس داشتن مو یا پشم به ترتیب بزغاله یا بره ... گزارش
2 | 0
wild٠٠:٤٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣Wild: وحشی برای یادسپاری بهترمی توان از تکنیک هایی چون کشف کلمات اشنا درون کلمه و سپس ارتباط سازی با معنی استفاده نمود طبق گفته ی کارشناسان یادگیری ... گزارش
7 | 1
نسفع٠٧:٣٨ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠برای یادسپاری بهتر می توان از شیوه هایی چون برقرار کردن رابطه بین کلمه جدید با کلمه ی آشنا قبلی استفاده کرد مانند، ندرتا نسفع، نفع می دهد ( ایجاد ارت ... گزارش
0 | 0
نسفع٠٧:٢١ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠نَسفَع ( از ریشه ی سَفْع ) ﮔﺮﻓﺘﻦ، ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﻛﺸﻴﺪﻥ ﻭ ﺳﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺯﺩﻥ. کَلَّا لَئِن لَّمْ یَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ ( العلق١٥ ) ﺍﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ... گزارش
0 | 0
PRO٠١:٠١ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠pro ( پرو ) همون کوتا ه شده کلمه professional ( حرفه ای ) است .گزارش
7 | 0
commodity٠٠:١٨ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠Commodity: کالا طبق فرمایش کارشناسان یادگیری برای جا گرفتن بهتر کلمات در ذهن، مسائلی مؤثر است ازقبیل ساخت جمله، داستان سازی ، تصویر سازی و اضافه کردن ... گزارش
14 | 3
زل زل نگاه کردن١٩:٣٤ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦زل زل نگاه کردن . [ زُ زُ ن ِ ک َ دَ ] ( مص مرکب ) خیره خیره دیدن کسی را، بربر نگاه کردنگزارش
0 | 0
زل١٩:١٨ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦زل زل نگاه کردن . [ زُ زُ ن ِ ک َ دَ ] ( مص مرکب ) :خیره خیره نگاه کردن، بربر نگاه کردن. در گویش شهرستان بهاباد به جای این، از عبارت زق زق نگاه کردن ... گزارش
0 | 0
زق زقو١٩:١٠ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦در گویش شهرستان بهاباد به جای آن از واژه ی نِق نِقو استفاده می شود.گزارش
0 | 0
زق زق١٩:٠٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦زق زق /zegh zegh/در گویش شهرستان بهاباد زق زق نگاه کردن یعنی خیره خیره نگاه کردن، زل زدن زیاد.گزارش
0 | 0
شیلنگ٠١:٠٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢٣شیلَنگ یا شِلَنگ:لوله ی توخالی و انعطاف پذیر است که برای انتقال مایعات بکار گرفته می شود. در گویش شهرستان بهاباد به جای گفتن شیلَنگ یا شِلَنگ به همی ... گزارش
2 | 0
شلنگ٠١:٠٠ - ١٤٠٠/٠٣/٢٣شِلِنگ، در گویش شهرستان بهاباد به معنای شیلَنگ یا شِلَنگ همان لوله ی توخالی و انعطاف پذیر است که برای انتقال مایعات بکار گرفته می شود.گزارش
0 | 0
لک لک لرزیدن٠٣:٠٧ - ١٤٠٠/٠٣/١٩لِک لِک، در گویش شهرستان بهابادحکایت صوت به هم خوردن دندانها یا تصور بهم خوردن استخوانهای بدن از سرماست. لِک لِک لرزیدن:سخت لرزیدن. گویا این کلمه د ... گزارش
0 | 0
لک لک٠٣:٠٥ - ١٤٠٠/٠٣/١٩لِک لِک، در گویش شهرستان بهابادحکایت صوت به هم خوردن دندانها یا تصور بهم خوردن استخوانهای بدن از سرماست. لِک لِک لرزیدن:سخت لرزیدن. گویا این کلمه د ... گزارش
0 | 1