سیدحسین اخوان بهابادی

سیدحسین اخوان بهابادی سید حسین اخوان بهابادی
راه ارتباطی :
shab7481@yahoo. com
09132501109

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهامشاج٠٦:٣٠ - ١٤٠٠/٠٢/٠٢ممزوج. ممزوج بیشتر مخلوط است. مثلا ممزوج آب و گلاب. امشاج بیشتر ترکیب است. که در اثر ترکیب صفات جدیدی پدیدار می شود مثلا امشاج اسپرم با تخمک که باع ... گزارش
5 | 0
ممزوج٠٦:٢٩ - ١٤٠٠/٠٢/٠٢امشاج. ممزوج بیشتر مخلوط است. مثلا ممزوج آب و گلاب. امشاج بیشتر ترکیب است. که در اثر ترکیب صفات جدیدی پدیدار می شود مثلا امشاج اسپرم با تخمک که باع ... گزارش
5 | 0
زمهریر٠٦:١٥ - ١٤٠٠/٠٢/٠٢زمهریر:سرمای شدید. برای یادسپاری بهتر می توان از شیوه هایی چون تقسیم واژه به کلمات کوچکتر و در صورت لزوم ایجاد تغییر در جهت معنادار شدن، سپس داستان ... گزارش
2 | 0
قواریرا٠٧:٢٢ - ١٤٠٠/٠٢/٠١برای یادسپاری بهتر می توان از شیوه هایی چون برقرار کردن رابطه بین کلمه جدید با کلمه ی آشنا قبلی، بازی ذهنی با کلمات و غیره استفاده کرد، مثال؛ این قوا ... گزارش
2 | 0
قواریر٠٧:٢١ - ١٤٠٠/٠٢/٠١برای یادسپاری بهتر می توان از شیوه هایی چون برقرار کردن رابطه بین کلمه جدید با کلمه ی آشنا قبلی، بازی ذهنی با کلمات و غیره استفاده کرد، مثال؛ این قوا ... گزارش
2 | 0
اتا٠٦:٤٤ - ١٤٠٠/٠٢/٠١معرفی یادسپاری به روش ساخت تصویر ذهنی ( با حافظه سپاری چندین کلمه با هم ) : در یک خانواده ی ترک، آنا ( مادر به ترکی ) و آتا ( پدر به ترکی ) و آتیه ( ... گزارش
12 | 0
انی٠٦:٤٥ - ١٤٠٠/٠٢/٠١معرفی یادسپاری به روش ساخت تصویر ذهنی ( با حافظه سپاری چندین کلمه با هم ) : در یک خانواده ی ترک، آنا ( مادر به ترکی ) و آتا ( پدر به ترکی ) و آتیه ( ... گزارش
2 | 1
انیه٠٦:٤٤ - ١٤٠٠/٠٢/٠١معرفی یادسپاری به روش ساخت تصویر ذهنی ( با حافظه سپاری چندین کلمه با هم ) : در یک خانواده ی ترک، آنا ( مادر به ترکی ) و آتا ( پدر به ترکی ) و آتیه ( ... گزارش
2 | 0
انا٠٦:٤٣ - ١٤٠٠/٠٢/٠١معرفی یادسپاری به روش ساخت تصویر ذهنی ( با حافظه سپاری چندین کلمه با هم ) : در یک خانواده ی ترک، آنا ( مادر به ترکی ) و آتا ( پدر به ترکی ) و آتیه ( ... گزارش
5 | 0
اتیه٠٦:٤٢ - ١٤٠٠/٠٢/٠١معرفی یادسپاری به روش ساخت تصویر ذهنی ( با حافظه سپاری چندین کلمه با هم ) : در یک خانواده ی ترک، آنا ( مادر به ترکی ) و آتا ( پدر به ترکی ) و آتیه ( ... گزارش
7 | 1
اتی٠٦:٤١ - ١٤٠٠/٠٢/٠١معرفی یادسپاری به روش ساخت تصویر ذهنی ( با حافظه سپاری چندین کلمه با هم ) : در یک خانواده ی ترک، آنا ( مادر به ترکی ) و آتا ( پدر به ترکی ) و آتیه ( ... گزارش
5 | 1
استامبولی١٩:٠٢ - ١٤٠٠/٠١/٣١در گویش مردم بهاباد به استامبولی به معنای ظرفی که برای بردن گل ، گچ و ملات در بنایی کاربرد دارد، قواره/Ghavareh /گفته می شود.گزارش
2 | 0
مستاثر٠٣:٣٧ - ١٤٠٠/٠١/٢٧فردی که چیزهای نیکوبرای خود می خواهد نه برای یاران خود. ج، مستاثرین. مثال برای این کلمه: وَأعْلَمْ أنَّکَ لِلْرّاجِینْ بِمُوضِعِ اِجابَهِ وَ لِلْمَه ... گزارش
5 | 0
مستاثرین٠٣:٣٣ - ١٤٠٠/٠١/٢٧افرادی که چیزهای نیکوبرای خود می خواهند نه برای یاران خود. مثال برای این کلمه: وَأعْلَمْ أنَّکَ لِلْرّاجِینْ بِمُوضِعِ اِجابَهِ وَ لِلْمَهْلُوفِینَ ... گزارش
2 | 0
مندوحه٠٣:٢٧ - ١٤٠٠/٠١/٢٧مثال برای این کلمه: وَأعْلَمْ أنَّکَ لِلْرّاجِینْ بِمُوضِعِ اِجابَهِ وَ لِلْمَهْلُوفِینَ بِمَرصَدِ إغاثِهِ وَ أنَّ فِی اللَّهُفِ إلی جُودِکَ وَ الرِّ ... گزارش
7 | 0
مندوح٠٣:٠٩ - ١٤٠٠/٠١/٢٧برای یادسپاری بهتر می توان از شیوه هایی چون برقرار کردن رابطه بین کلمه جدید با کلمه ی آشنا قبلی استفاده کرد فرض کلمه ی آشنا: ممدوح به معنای مدح شده، ... گزارش
2 | 0
ممدوح٠٣:١٠ - ١٤٠٠/٠١/٢٧برای یادسپاری بهتر می توان از شیوه هایی چون برقرار کردن رابطه بین کلمه جدید با کلمه ی آشنا قبلی استفاده کرد فرض کلمه ی آشنا: ممدوح به معنای مدح شده، ... گزارش
9 | 1
مندوحه٠٣:٠٩ - ١٤٠٠/٠١/٢٧برای یادسپاری بهتر می توان از شیوه هایی چون برقرار کردن رابطه بین کلمه جدید با کلمه ی آشنا قبلی استفاده کرد فرض کلمه ی آشنا: ممدوح به معنای مدح شده، ... گزارش
2 | 0
محمود٠٢:٤٥ - ١٤٠٠/٠١/٢٧محمود:بر وزن مفعول و از ریشه حمد وبه معنی حمد شده، ستایش شده. ممدوح:بر وزن مفعول و از ریشه مدح وبه معنی مدح شده، ستایش شده. حمد و مدح تقریبا معانی ... گزارش
5 | 0
ممدوح٠٢:٣٨ - ١٤٠٠/٠١/٢٧ممدوح:بر وزن مفعول و از ریشه مدح وبه معنی مدح شده، ستایش شده. محمود:بر وزن مفعول و از ریشه حمد وبه معنی حمد شده، ستایش شده. حمد و مدح تقریبا معانی ... گزارش
9 | 1
مناهل٠١:٥٧ - ١٤٠٠/٠١/٢٧مناهل:آبشخور ها برای یادسپاری بهتر می توان از شیوه هایی چون برقرار کردن رابطه بین کلمه جدید با کلمه ی آشنا قبلی استفاده کرد و به تصویرسازی و داستان س ... گزارش
5 | 0
منهل٠١:٥٥ - ١٤٠٠/٠١/٢٧منهل:آبشخور. برای یادسپاری بهتر می توان از شیوه هایی چون برقرار کردن رابطه بین کلمه جدید با کلمه ی آشنا قبلی استفاده کرد و به تصویرسازی و داستان ساز ... گزارش
2 | 0
خاورمیانه١٩:٢٨ - ١٤٠٠/٠١/٢٣خاور=شرق=East خاورمیانه =شرق میانه=Middle East گزارش
7 | 0
سرعت نور٠٧:١٤ - ١٤٠٠/٠١/١٢آموزش سرعت نور به زبان ساده و همراه با طنز: حداکثر سرعت ماشین ها بطور متوسط 200 یا 300 است انصافا باید سرعت نور یک خورده بیشتر باشد ( خب، بی خیال هزا ... گزارش
7 | 0
رایتموه٠٩:٢٥ - ١٤٠٠/٠١/٠٩رَأَّیْتُمُوه : کلمة أصلها الفعل ( رَأَّى ) فی صیغة الماضی المعلوم منسوب لضمیر الجمع المذکر ( أنتم ) وجذره ( رءی ) وجذعه ( رأی ) وتحلیلها ( رأیتم و ه ... گزارش
2 | 0
جذر٠٨:٤٩ - ١٤٠٠/٠١/٠٩جذر یعنی ریشه. در ریاضیات، جذر همان رادیکال ( کلمه فرانسوی ) است و به معنای ریشه و اساس عدد مثلا ریشه دومِ چهار، عدد دو است. در ادبیات، جذرِ کلمه ی ... گزارش
2 | 1
پرچم٠٨:٠٠ - ١٤٠٠/٠١/٠٩رایت. اصل رایت، رأیت است که همزه به الف بدل شده است و به معنای رؤیت، دیدن و مشاهده است اما از آنجا که پرچم نشانه ای است که برای دیدن برپا کنند تا ... گزارش
2 | 0
رایت٠٧:٥٤ - ١٤٠٠/٠١/٠٩رایت:رؤیت، دیدن، مشاهده. اصل آن رأیت است که همزه به الف بدل شده است. از آنجا که پرچم نشانه ای است که برای دیدن برپا کنند تا مردم ببینند به پرچم ن ... گزارش
12 | 0
کش کش کش٠٩:٠٤ - ١٤٠٠/٠١/٠٨[کِش، کِش، کِش] ( اسم صوت ) برای راندن مرغ، کیش کیش کیش ( لهجه تهرانی ) . برای راندن و هدایت مرغ و خروس ها به مرغدونی یا خونه اون ها با تاریک شدن ک ... گزارش
2 | 0
کش کش کردن٠٨:٥٩ - ١٤٠٠/٠١/٠٨( اسم صوت ) برای راندن مرغ، کیش کیش ( لهجه تهرانی ) . برای راندن و هدایت مرغ و خروس ها به مرغدونی یا خونه اون ها با تاریک شدن کم کم هوا در انتهای ر ... گزارش
2 | 0
کش کش٠٨:٥٦ - ١٤٠٠/٠١/٠٨( اسم صوت ) برای راندن مرغ، کیش کیش ( لهجه تهرانی ) . برای راندن و هدایت مرغ و خروس ها به مرغدونی یا خونه اون ها با تاریک شدن کم کم هوا در انتهای ر ... گزارش
0 | 0
کیش کیش٠٨:٤٩ - ١٤٠٠/٠١/٠٨( لهجه ی تهرانی ) ( اسم صوت ) برای راندن مرغ، کِش کِش. برای راندن و هدایت مرغ و خروس ها به مرغدونی یا خونه اون ها با تاریک شدن کم کم هوا در انتهای ... گزارش
0 | 0
کرکر٠٨:٠٥ - ١٤٠٠/٠١/٠٨در گویش شهرستان بهاباد به جای وز وز کردن به معنای حرف زدن بیجا و پیاپی یا ورور کردن به معنای پرحرفی و وراجی از واژه ی کِر کِر کردن استفاده می شود: ای ... گزارش
2 | 0
کر کر کاردن٠٨:٠٣ - ١٤٠٠/٠١/٠٨کرکر کردن. در گویش شهرستان بهاباد به جای وز وز کردن به معنای حرف زدن بیجا و پیاپی یا ورور کردن به معنای پرحرفی و وراجی از واژه ی کِر کِر کردن استفاد ... گزارش
0 | 0
وزوز کردن٠٧:٥٨ - ١٤٠٠/٠١/٠٨در گویش شهرستان بهاباد به جای وز وز کردن به معنای حرف زدن بیجا و پیاپی یا ورور کردن به معنای پرحرفی و وراجی از واژه ی کِر کِر کردن استفاده می شود: ای ... گزارش
0 | 0
تغمد٠١:٣٤ - ١٤٠٠/٠١/٠٥تَغَمَّدَهُ اللّه برحمتِه: خداوند او را در پوشش رحمت خود قرار دهد، خداوند او را در رحمت خود بپوشاناد.گزارش
0 | 0
تغمده اللـه برحمته٠١:٣٣ - ١٤٠٠/٠١/٠٥تَغَمَّدَهُ اللّه برحمتِه: خداوند او را در پوشش رحمت خود قرار دهد، خداوند او را در رحمت خود بپوشاناد.گزارش
0 | 0
جئت١١:٢٣ - ١٤٠٠/٠١/٠٢برای یادسپاری بهتر می توان از شیوه هایی چون رجوع به جملات قصار بزرگان، بازی های ذهنی و استفاده از کلمات مشابه بهره برد جمله قصار: جاء الحق و زهق البا ... گزارش
12 | 0
جاءت١١:٢٢ - ١٤٠٠/٠١/٠٢برای یادسپاری بهتر می توان از شیوه هایی چون رجوع به جملات قصار بزرگان، بازی های ذهنی و استفاده از کلمات مشابه بهره برد جمله قصار: جاء الحق و زهق البا ... گزارش
2 | 0
monastery٠٩:٢٢ - ١٤٠٠/٠١/٠١برای یادسپاری بهتر می توان از کلمات مشابه بهره برد: Is the Mona Lisa smile painting in a mountain monastery آیا تابلوی لبخند مونالیزا در صومعه ای کو ... گزارش
0 | 0
calf٠٩:٠٩ - ١٤٠٠/٠١/٠١گوساله، جوان نادان یا کم تجربه یا ناشی. برای یادسپاری بهتر می توان از شیوه هایی چون برقرار کردن رابطه بین کلمه جدید با کلمه ی آشنا قبلی استفاده کرد: ... گزارش
5 | 1
ریشه متکی١٥:٢٨ - ١٣٩٩/١٢/٢٨ریشه مَتکی/ریشه گیاه شیرین بیان . بیخ مَهْک. گیاه شیرین بیان به طور گسترده ای در ایران می رویدو در بسیاری از نواحی ایران به صورت خودرو رشد می کند. ... گزارش
0 | 0
متکی١٥:٢٤ - ١٣٩٩/١٢/٢٨متکی. [ م َ ] شیرین بیان ، که به فارسی مَهْک گفته می شود. گیاه شیرین بیان به طور گسترده ای در ایران می رویدو در بسیاری از نواحی ایران به صورت خودرو ... گزارش
0 | 1
تخمه١٨:٥٧ - ١٣٩٩/١٢/٢٦در گویش شهرستان بهاباد به تخمه به معنای دانه های آجیلی، تُخمو می گویند مثل، تخمو هندونه ( هندوانه ) ، تخمو خیار ( در گویش شهرستان بهاباد به خربزه، خی ... گزارش
2 | 0
تخمو گلو١٩:٠٨ - ١٣٩٩/١٢/٢٦در گویش شهرستان بهاباد به تخمه به معنای دانه های آجیلی، تُخمُو می گویند مثل، تخمو آفتابگردان که در گویش این شهرستان به آن تخمو گُلُو گفته می شود. در ... گزارش
0 | 0
اجیل١٨:٥٩ - ١٣٩٩/١٢/٢٦تخمه یکی از اجزای اصلی آجیل است که در گویش شهرستان بهاباد به تخمه به همین معنای دانه های آجیلی، تُخمو می گویند مثل، تخمو هندونه ( هندوانه ) ، تخمو خی ... گزارش
2 | 1
تخمو١٨:٥٧ - ١٣٩٩/١٢/٢٦در گویش شهرستان بهاباد به تخمه به معنای دانه های آجیلی، تُخمو می گویند مثل، تخمو هندونه ( هندوانه ) ، تخمو خیار ( در گویش شهرستان بهاباد به خربزه، خی ... گزارش
0 | 0
براستی٠٠:٥٤ - ١٣٩٩/١٢/٢٤اصلا. اصلا بغیر از ابدا و هرگز معنی براستی هم می دهدمثال، از داور سوال می شود که خوب بود می گوید کیف کردم اصلا. در مورد [کیف کردم اصلا] یا همان [ا ... گزارش
0 | 0
اصلا٠٠:٥٢ - ١٣٩٩/١٢/٢٤بغیر از ابدا و هرگز معنی براستی هم می دهدمثال، از داور سوال می شود که خوب بود می گوید کیف کردم اصلا. در مورد [کیف کردم اصلا] یا همان [اصلا، کیف کرد ... گزارش
7 | 0
luxury٠٠:٢٥ - ١٣٩٩/١٢/٢٤تجملاتیگزارش
2 | 1