منو
تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣٨

نهادینه شده

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣٣

سامانه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٧

مردد بودن تجدید نظر کردن تردید داشتن دو دل بودن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٩

معمولاً در پاسخ به پرسش �امر دیگری ندارید؟� یا جمله �اگر امری هست در خدمتم. � به کار می رود.

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٧

پیاز داغ چیزی را زیاد کردن.

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٦

تفاوت چشمگیر

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

اضافی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

پی بردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٩

شور و هیجان

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٨

ملزم کردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٧

بیانگر نشانگر

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٨

دامنه قدرت حوزه اختیار

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٧

ویکی پدیا: نیاسانی ( به انگلیسی: Atavism ) در زیست شناسی نوعی رجعت در فرایند تکامل است؛ بدین معنی که خصوصیاتی که نسل ها پیش محو شده بودند دوباره در ب ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٧

منت گذاشتن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٦

ویکی پدیا: تکه چسبانی، چسبانه کاری یا کلاژ ( به فرانسوی: Collage، از ریشهٔ coller به معنای چسباندن ) نام تکنیکی در هنرهای بصری و نیز نام اثر هنریِ سا ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٦

گل گفتی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٤

خط مشی کلی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٦

شناسه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٥

عدم تطابق

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٥

ویکی پدیا: اطاله بررسی ( فیلیباستر ) ( انگلیسی: Filibuster‎ ) یک روند پارلمانی است که منازعه بر سر قسمتی از روند قانون گذاری به طول می انجامد و یک یا ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

اشارات

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٤

نشان دادن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٢

Second Language Acquisition فراگیری زبان دوم

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٣

تشریفاتی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٣

ایده

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٢

زودتر از موعد

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٢

خبرچینی کردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٠

حتی اگر

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٢

کامل، حسابی، همه جانبه، از دل و جان، تمام عیار، با تمام وجود، با همه ی قدرت.

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٢

دلهره

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٢

همیشه وفادار ماندن.

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٢

طرد شدن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٢

گرامر: منفی سازی منفی کردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٢

جدایی ناپذیر

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١١

نق نقو

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١١

بی عقل دیوانه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١١

آماده کردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١١

در دست اقدام

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

میزان وقوع

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٠

در همان زمان

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٠

لقمه غذا

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

شور و اشتیاق

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١١

با شتاب آمدن به سرعت به سمتی حرکت کردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١١

وثیقه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١١

چندر غاز شندر قاز

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١١

کسی را با قلدری یا ترس وادار به کاری کردن.

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١١

گستاخانه، بی ادبانه، شوخی آمیز.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

نماگرفت

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

رسم

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

اضافه وزن بیش از حد

١