تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

هوای طوفانی همراه با رعد و برق

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

غیرصریح

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

غیرمستقیم

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

جمع بندی سخنرانی

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

این فعل اشاره دارد به تعیین غیر منصفانه ی حوزه های انتخاباتی به طوری که حزب، دسته یا نژاد خاصی دارای اکثریت گردد و در واقع به معنای دستکاری کردن نتای ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

آدم مال اندوز

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
١

یکی از سبک هایی است که در قرن شانزدهم در ایتالیا آغاز شد. آزادی در طرح ها، تعداد زیاد اشکال و درآمیختگی رنگ ها از ویژگی های این سبک است.

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
١

یک و دو کردن

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
١

بگو مگو کردن

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
١

طِرس یا پالیمپسست صفحه ای از یک نسخه خطی، مثل یک طومار یا یک کتاب است، که متن آن خراشیده یا شسته شده و مجدداً مورد استفاده قرار گیرد.

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

از حقوق شهروندی محروم کردن

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

Head of department

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد

Dean of faculty

پیشنهاد
٠

تأمل تعاملی

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٠

کردار بازاندیشانه ی گروهی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

کاوش

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

پاکوتاه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

ویکی پدیا: سیم گیر نام قطعه ایست در سازهای موسیقی که در انتهای بدنه سازهای زهی چون ویولن و سه تار قرار گرفته و وظیفه آن، نگه داری سیم هاست. جنس سیم گ ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

سیم گیر

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

نماگرفت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

نگه داشتن Please pause the video for a moment. لطفاً یک لحظه فیلم را نگه دارید.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٩

معمولاً در پاسخ به پرسش �امر دیگری ندارید؟� یا جمله �اگر امری هست در خدمتم. � به کار می رود.

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

آدم بدعنق و پیر

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

ویکی پدیا: بیم سنجی که به آن آمار بیمه یا ریاضیات بیمه نیز گفته می شود، علمی است که به کاربرد علومی چون ریاضیات و آمار برای سنجش ریسک سرمایه گذاری ها ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

خلاصه نویسی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٨

ویکی پدیا: نیاسانی ( به انگلیسی: Atavism ) در زیست شناسی نوعی رجعت در فرایند تکامل است؛ بدین معنی که خصوصیاتی که نسل ها پیش محو شده بودند دوباره در ب ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

نیاسانی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

تعلیق ( موقت ) ، ممنوعیت موقتی، وقفه.

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

اجازه دیرکرد ( بازپرداخت ) مهلت قانونی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

درختستان باغ گیاه شناسی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

ویکی پدیا: حق الویت نخستین فرزند حقی است که به وسیله قانون یا رسم به بزرگترین فرزند خانواده داده می شود که طبق آن این فرزند دارایی خانواده را به ارث ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٧

Second Language Acquisition فراگیری زبان دوم

پیشنهاد
٣

فراگیری زبان دوم

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

ویکی پدیا: اِسلیمی که در اروپا با نام Arabesque به معنای "عربی" شناخته می شود نوعی نقوش تزیینی به شکل شاخ و برگ گیاهان، گل پیچک یا خطوط صاف و منظم اس ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

ویکی پدیا: حاشیه زینتی ( انگلیسی: Frieze‎ ) در معماری کتیبه، بخش مرکزی گسترده ای از یک اسپر و سرستون است و ممکن است به شیوه ایونی و دوریک یا به صورت ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١١

بخش بزرگ، بخش اعظم.

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

گیرکننده ( جانور شناسی ) [دست یا دم - قادر به گرفتن و نگه داشتن]

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

صوری، الکی، ظاهری

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

جزئیات بی اهمیت

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٢

با شتاب آمدن به سرعت به سمتی حرکت کردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤٠

نهادینه شده

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

موهوم، خیالی، شبح آسا، شبح گون.

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

مرد قرتی، مرد ژیگول و سوسول.

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

ایراد جزئی کم و کاست

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

فلزکاری

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٦

ویکی پدیا: تکه چسبانی، چسبانه کاری یا کلاژ ( به فرانسوی: Collage، از ریشهٔ coller به معنای چسباندن ) نام تکنیکی در هنرهای بصری و نیز نام اثر هنریِ سا ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

تکه چسبانی، کلاژ، چسبانه کاری.

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

ربط منطقی داشتن، منسجم بودن، مرتبط بودن.

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٢

گستاخانه، بی ادبانه، شوخی آمیز.

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

مخفی کار، طفره رو، آب زیرکاه.