frieze

/ˈfriːz//friːz/

معنی: کتیبه، حاشیه زینتی، حاشیه ارایشی، باکتیبه اراستن، حاشیه زینتی دادن به
معانی دیگر: (معماری) فریز (نواره ی مزین به نقوش برجسته که بالای ستون هادر سر تا سر حاشیه سقف قرار دارد)، پارچه ی پشمی ضخیم
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
• : تعریف: in architecture, an ornamental band with lettering, design, or sculpture, as above the columns in a classic temple, between the architrave and the cornice, or around the top of a room or building.

جمله های نمونه

1. The children made a frieze showing traders and their camels crossing the desert.
[ترجمه ترگمان]بچه ها از این که کولی ها و شترها هنگام عبور از صحرا عبور کرده بودند، به خواب عمیقی فرو رفتند
[ترجمه گوگل]بچه ها فریزر نشان دادند که معامله گران و شتران خود را از کویر عبور می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I thought of the marble frieze in Barre and hoped some one had covered it against the snow.
[ترجمه ترگمان]به آن خواب زمستانی که در Barre بود فکر کردم و امیدوار بودم کسی آن را با برف پوشانده باشد
[ترجمه گوگل]من از فریزر مرمر در بار یاد گرفتم و امید داشتم بعضی از آن را در برابر برف پوشانده باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. De Fondutis was also responsible for the brick frieze with cherubs in the sacristy.
[ترجمه ترگمان]De همچنین مسئول یک frieze آجری با فرشته های کوچک در مخزن کلیسا بود
[ترجمه گوگل]د Fondutis نیز مسئول فریز آجر با cherubs در sacristic بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Look especially for the frieze of statues on the upper tier.
[ترجمه ترگمان]به خصوص برای the مجسمه در ردیف بالا نگاه کنید
[ترجمه گوگل]به خصوص برای فریزر مجسمه ها در لبه بالایی نگاه کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. I can find Frieze invaluable for capturing graphical output from number crunching software.
[ترجمه ترگمان]من می توانم Frieze را برای به دست آوردن خروجی گرافیکی از تعداد نرم افزارهای خرد شده پیدا کنم
[ترجمه گوگل]من می توانم Frieze را برای گرفتن خروجی گرافیکی از نرم افزارهای خرابکار تعداد قابل توجه پیدا کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The frieze at the top is inscribed Paci Populorum Sospitae, To the people's liberty and peace.
[ترجمه ترگمان]frieze در بالا با نام Paci Populorum Sospitae برای آزادی و آزادی مردم نوشته شده است
[ترجمه گوگل]فریز در بالای صفحه ثبت شده Paci Populorum Sospitae، به آزادی و صلح مردم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The triangle was centered in a bronze frieze depicting men guiding boys on golden playing fields.
[ترجمه ترگمان]این مثلث در یک frieze برنزی قرار داشت که پسران را بر روی زمین های بازی طلایی هدایت می کرد
[ترجمه گوگل]مثلث در یک فریز برنزی متمرکز بود که مردان را هدایت می کرد که روی زمین بازی طلایی هدایت می کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. London has just hosted the annual Frieze Art Fair, which has become synonymous with the big-spending rich and super-rich as they pay astronomic sums for choice paintings and sculptures.
[ترجمه ترگمان]لندن فقط میزبان نمایشگاه سالانه هنر Frieze است، که مترادف با ثروتمندان ثروتمند و فوق العاده ثروتمند شده است چون آن ها ارقام نجومی را برای نقاشی ها و sculptures انتخاب می کنند
[ترجمه گوگل]لندن فقط میزبان نمایشگاه هنرهای رزمی Frieze است که مترادف با هزینه های غنی و غنی غول پیکر است، زیرا آنها مبلغ نجومی را برای نقاشی ها و مجسمه های انتخابی پرداخت می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. The entire Frieze showed for the first time at the secessionist exhibition in Berlin in 190
[ترجمه ترگمان]The برای اولین بار در نمایشگاه جدایی طلب برلین در ۱۹۰ جلسه به نمایش درآمد
[ترجمه گوگل]کل Frieze برای اولین بار در نمایشگاه جدایی ناپذیر در برلین در سال 190 نشان داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. A careful reconstruction of the frieze is a persuasive reason for visiting Liverpool.
[ترجمه ترگمان]بازسازی دقیق of دلیل قانع کننده ای برای بازدید از لیورپول است
[ترجمه گوگل]بازسازی دقیق فریز یک دلیل قانع کننده برای بازدید از لیورپول است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Any tyro collector entering the fray at Frieze should first read The $12m Stuffed Shark by economist Don Thompson.
[ترجمه ترگمان]هر کلکتور مبتدی که وارد نبرد Frieze می شود باید ابتدا ۱۲ میلیون دلار را به عنوان اقتصاددان دان تامسون مطالعه کند
[ترجمه گوگل]هر یک از جمع کننده های تیرو که وارد جنگل Frieze می شوند، ابتدا دون تامپسون، اقتصاد دان، به عنوان 'کوسه پر از 12 میلیون دلار' خواند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Frieze of Life motifs such as The Storm and Moonlight are steeped in atmosphere.
[ترجمه ترگمان]Frieze از نقش و نگاره ای زندگی مانند طوفان و مهتاب غرق در اتمسفر هستند
[ترجمه گوگل]نقاشی هایی از نقاشی های زندگی مانند طوفان و نور ماه در فضای تاریک می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Any tyro collector entering Frieze should first read The $ 12 m Stuffed Shark by economist Don Thompson.
[ترجمه ترگمان]هر کلکتور مبتدی که وارد Frieze می شود باید ابتدا ۱۲ میلیون دلار توسط دان تامپسون، اقتصاددان، خوانده شود
[ترجمه گوگل]هر یک از جمع کننده های تیرو که به Frieze وارد می شوند، ابتدا باید دانم تامپسون، اقتصاد دان دانمارک 12 میلی متر کوسه پر شده را بخواند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

کتیبه (اسم)
coping, inscription, cornice, epigraph, frieze

حاشیه زینتی (اسم)
frieze

حاشیه ارایشی (اسم)
frieze

باکتیبه اراستن (فعل)
frieze

حاشیه زینتی دادن به (فعل)
frieze

تخصصی

[عمران و معماری] حاشیه تزئینی - حاشیه کتیبه - کتیبه
[نساجی] پارچه پشمی یکطرف خاب دار

به انگلیسی

• decorative border (architecture)
a frieze is a long, narrow decorative feature along the top of a wall.

پیشنهاد کاربران

ویکی پدیا:
حاشیه زینتی ( انگلیسی: Frieze‎ ) در معماری کتیبه، بخش مرکزی گسترده ای از یک اسپر و سرستون است و ممکن است به شیوه ایونی و دوریک یا به صورت نقش برجسته ساخته شود.
heavy, coarse woolen cloth with a nap, usually on one side only
https://translate. google. com/?sl=en&tl=fa&text=woolen or friezeheavy, coarse woolen cloth with a nap, usually on one side only. &op=translate
He wore a rough suit of woolen or frieze
https://worldfolklore. net/index. php/2020/10/28/the - burglars - ghost/

a frieze coat = کت یا ژاکت پشمی ضخیم
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما