دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٣,٦٦٣
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢٨٨
لایک
لایک
١,٤٠٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢١٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
٠

غیرصریح

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
٠

غیرمستقیم

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
٠

جمع بندی سخنرانی

تاریخ
٣ ماه پیش
دیدگاه
٠

این فعل اشاره دارد به تعیین غیر منصفانه ی حوزه های انتخاباتی به طوری که حزب، دسته یا نژاد خاصی دارای اکثریت گردد و در واقع به معنای دستکاری کردن نتای ...

تاریخ
٣ ماه پیش
دیدگاه
٠

آدم مال اندوز

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٣ سال پیش
متن
The press was accused of being subservient to the government.
دیدگاه
٠

مطبوعات متهم به چاپلوسی کردن برای دولت شد.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
The preponderance of evidence suggests that he's guilty.
دیدگاه
٤

بخش اعظمی از مدارک حاکی از این است که او گناهکار است.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
I'll come back to the land of my forebears.
دیدگاه
٢

من به سرزمین اجدادم بر می گردم.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
The governor exhorted the prisoners not to riot.
دیدگاه
٤

رئیس زندان، زندانی ها را نصیحت کرد که شورش نکنند.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
The bombing was the latest in a spate of terrorist attacks.
دیدگاه
١

آن بمب گذاری در سیل حملات تروریستی جدیدترین حمله بود.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.