برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پویا محمودی

پویا محمودی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 گرامر:
منفی سازی
منفی کردن
١٣٩٩/٠٨/٠٢
|

2 مربوط به باغبانی، مربوط به کاشت میوه، سبزیجات و گل و گیاه. ١٣٩٩/٠٨/٠١
|

3 تشریفاتی ١٣٩٩/٠٨/٠١
|

4 گروهک ١٣٩٩/٠٧/٢٩
|

5 درست و حسابی ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

6 حیله‌گرانه ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

7 به سرعت رشد کردن ١٣٩٩/٠٧/٢٦
|

8 دقیق ١٣٩٩/٠٧/٢٦
|

9 متغیر ١٣٩٩/٠٧/٢٦
|

10 گسترده، همه جانبه، جامع و فراگیر. ١٣٩٩/٠٧/٢٦
|

11 گل گفتی ١٣٩٩/٠٧/٢٦
|

12 زن ذلیل ١٣٩٩/٠٧/٢٣
|

13 دلگیر ١٣٩٩/٠٧/٢٠
|

14 منت گذاشتن ١٣٩٩/٠٧/٢٠
|

15 کسی را با قلدری یا ترس وادار به کاری کردن. ١٣٩٩/٠٧/١٧
|

16 قلدری کردن، تهدید کردن یا ترساندن. ١٣٩٩/٠٧/١٧
|

17 چندر غاز
شندر قاز
١٣٩٩/٠٧/١٧
|

18 میزان وقوع ١٣٩٩/٠٧/١٧
|

19 ویکی‌پدیا:
یکسان‌دست
دو‌دست
١٣٩٩/٠٧/١٧
|

20 بیش از حد احساسی ١٣٩٩/٠٧/١٧
|

21 ویکی‌پدیا:
رویدادنامه شرح دقیق حوادث و رخدادها به ترتیب تاریخ و بدون تحلیل و تفسیر است. کسی را که رویدادنامه را می‌نویسد، �رویدادنگار� می‌نامند. ر ...
١٣٩٩/٠٧/١٦
|

22 ویکی‌پدیا:
ملیله‌کاری (به انگلیسی filigree) شاخه‌ای از هنر فلزکاری است که با مفتول‌های نازک نقره انجام می‌پذیرد.
١٣٩٩/٠٧/١٥
|

23 ویکی‌پدیا:
اطاله بررسی (فیلیباستر) (انگلیسی: Filibuster‎) یک روند پارلمانی است که منازعه بر سر قسمتی از روند قانون‌گذاری به طول می‌انجامد و یک یا ...
١٣٩٩/٠٧/١٥
|

24 سرخوش ١٣٩٩/٠٧/١٥
|

25 حتی اگر ١٣٩٩/٠٧/١٤
|

26 وثیقه ١٣٩٩/٠٧/١٢
|

27 درجه نظامی
سرشانه
١٣٩٩/٠٧/١٢
|

28 ملزم کردن ١٣٩٩/٠٧/١٢
|

29 رندنامه ١٣٩٩/٠٧/١٢
|

30 زودتر از موعد ١٣٩٩/٠٧/١١
|

31 جدایی ناپذیر ١٣٩٩/٠٧/١٠
|

32 نشان دادن ١٣٩٩/٠٧/١٠
|

33 معرفت‌شناس ١٣٩٩/٠٧/١٠
|

34 پی بردن ١٣٩٩/٠٧/١٠
|

35 علیه السلام ١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

36 خط مشی کلی ١٣٩٩/٠٥/١٣
|

37 بی‌عقل
دیوانه
١٣٩٩/٠٥/١٠
|

38 لقمه غذا ١٣٩٩/٠٥/٠٩
|

39 وضع خر تو خر ١٣٩٩/٠٤/٠٩
|

40 رعایت کردن ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

41 اضافی ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

42 در دست اقدام ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

43 مردد بودن
تجدید نظر کردن
تردید داشتن
دو دل بودن
١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

44 خبرچینی کردن ١٣٩٩/٠٣/٣١
|

45 رسم ١٣٩٩/٠٣/٣١
|

46 نق نقو ١٣٩٩/٠٣/٣٠
|

47 همیشه وفادار ماندن. ١٣٩٩/٠٣/٣٠
|

48 آماده کردن ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

49 سامانه ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

50 شناسه ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 maxim
• I believe in the maxim "if it ain't broke, don't fix it".
• به ضرب‌المثل "سری که درد نمی‌کند دستمال نباید بست" معتقدم.
١٣٩٩/٠٧/١٧
|