منو
تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦٩

تحمل کنار امدن , حریف شدن , گذراندن سختی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤٨

فیلم مبتذل هرز نگاری

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥٦

رسانه موسیقی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥٣

رستوران یا کافه در فضای باز

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥٤

زینت الات , تزینات لباس شریک جرم لوازم یدکی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥٥

نادیده گرفتن رفتار سرد بی اعتنایی تحویل نگرفتن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥١

تکمیلی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤٥

تحصیلات

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤٩

ناراحتی یا درد در قسمتی از بدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤٧

بعضی اوقات معنی من هم همینطور دارد در جواب از دیدن شما خوشحالم ،

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣٩

فقط دوست دوست ساده , دوستی بدون رابطه عاشقانه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣٥

دوبار سعی کردن امتحان دوباره

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤٠

بازی تمام شد

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣٩

صورت کودکانه جوان بنظر رسیدن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣٩

بی تفاوت بودن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣٤

حساب کردن هزینه پرداختن راه اندازی سر حال اوردن پول دادن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣٧

جشن اهدا جایزه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣٥

جمله ای معروف ( از کسی که شهرت دارد ) بعنوان تاکید بر موضوع

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣٩

راحت پیداش می کنی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣٨

Golnaz عزیز , چرا فقط روغن زیتون ؟! جالبه 27 like !!!

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣٢

مخارج مبلغی که خرج شود

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣٢

Nothing lasts forever هیچ چیز همیشگی نیست

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٩

بفهمی نفهمی ( عامیانه )

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٤

ظرف شیشه ای که در داشته باشد

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣٠

ناراحت , عصبانی ( عامیانه _slang )

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٥

مسخره بازی شوخی سربه سر گذاشتن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

ضربه زدن کوبیدن تپش

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٩

تبعیض جنسیتی ، که معمولا در مورد زنان اعمال می شود

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٨

توان ظرفیت

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٨

تحریک کردن به کاری هل دادن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٩

تنقلات

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٤

بجا گذاشتن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

لگن خاصره

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٨

مرکز مهمترین بخش

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣٠

Slef esteem =عزت نفس

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٥

افسانه ای ماندنی, فراموش نشدنی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٥

ابرو ها

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٨

قصد داشتن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٩

کاغذ دیواری ، زمینه ، در موبایل هم زمینه روی گوشی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٤

جوشی ، عصبانی ، تند مزاج ، کله خر

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٨

زیاد , فراوان

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٦

راحت باش خجالت نکش ازاد باش

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٥

مقررات , تعلیم و تربیت

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٤

مصرف , کاربرد , استفاده

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٨

تاثیر پذیر بی تفاوت

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

هدایت

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٥

زن شوهر میشه husbanD نه هازبنت

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢١

اسمان ها بهشت

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٥

بچه پرخاشگر بچه عصبی و نا ارام

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

مثل اینکه شبیه آنکه بنظر میرسد که