bs

/biːz//biːz/

مخفف:، ترازنامه، صورت فروش، فاکتور، لیسانس علوم (.b.s هم می نویسند)، مخفف: ترازنامه مخفف: صورت فروش، مزخرف

بررسی کلمه

اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: abbreviation of "Bachelor of Science," an undergraduate degree conferred on a person who has completed a curriculum in science, technology, or the like.
اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: (often l.c.) (vulgar slang) abbreviation of "bullshit," lies, exaggerations, boasts, or the like.

- I know the truth, so stop giving me that B.S.!
[ترجمه گوگل] من حقیقت را می دانم، پس آن B S را به من نده!
[ترجمه ترگمان] من حقیقت رو می دونم پس دیگه اون مزخرفات رو به من نگو
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. Does your electric blanket conform to BS 3456?
[ترجمه شکوفه] آیا پتوی الکتریکی شما با فاکتور ۳۴۵۶ مطابقت دارد؟
|
[ترجمه گوگل]آیا پتوی برقی شما مطابق با BS 3456 است؟
[ترجمه ترگمان]آیا پتوی برقی شما با BS مطابقت دارد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It weighs ten 1 bs ., i . e . about 5 kg.
[ترجمه گوگل]وزن آن ده 1 بیس است ه حدود 5 کیلوگرم
[ترجمه ترگمان]وزن آن ده برابر بیشتر است, ای ای حدود ۵ کیلوگرم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Simply supply a sample of the colour or BS/RAL reference number and we do the rest.
[ترجمه گوگل]به سادگی نمونه ای از رنگ یا شماره مرجع BS/RAL را ارائه دهید و ما بقیه کار را انجام می دهیم
[ترجمه ترگمان]به سادگی نمونه ای از رنگ یا شماره مرجع BS \/ RAL را تامین می کنیم و بقیه را انجام می دهیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. That guy's full of BS.
[ترجمه Karna] اون بچه ها یه مشت مزخرفن!🤡
|
[ترجمه گوگل]اون پسر پر از BS است
[ترجمه ترگمان]اون یارو پر از BS
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The best ways of TCM syndrome differentiation to Beheet syndrome (BS) is to differentiae diseases, symptom, TCM symptom types, and the key is TCM syndrome differentiation by syndromes.
[ترجمه گوگل]بهترین راه های تمایز سندرم TCM به سندرم بهه (BS) تمایز بیماری ها، علائم، انواع علائم TCM است و کلید تمایز سندرم TCM توسط سندرم ها است
[ترجمه ترگمان]بهترین روش تمایز سندرم TCM به سندرم Beheet (BS)مربوط به differentiae بیماری، نشانه ها، TCM و types علایم و کلید تمایز سندرم TCM توسط syndromes است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The home minister wrote to Chief Minister BS Yeddyurappa on Thursday to ask the state government to take punitive action against organisations that try to become "self-styled arbiters of morality".
[ترجمه گوگل]وزیر کشور روز پنجشنبه به وزیر کشور BS Yeddyurappa نامه نوشت تا از دولت ایالتی بخواهد که اقدامات تنبیهی علیه سازمان هایی که سعی می کنند تبدیل به "خودخوانده داوران اخلاق" شوند، انجام دهد
[ترجمه ترگمان]وزیر داخله در روز پنج شنبه به BS Yeddyurappa، وزیر اعلی، نوشت که از دولت ایالتی بخواهد که علیه سازمان هایی اقدام کند که سعی در تبدیل \"قاضی self اخلاق\" دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Although an individual can earn a BS in Biostatistics at a number of well respected college campuses, this is just the beginning.
[ترجمه گوگل]اگرچه یک فرد می تواند مدرک لیسانس آمار زیستی را در تعدادی از پردیس های کالج معتبر کسب کند، این فقط شروع است
[ترجمه ترگمان]اگر چه یک فرد می تواند در Biostatistics در تعدادی از دانشگاه های بسیار معتبر، یک BS را به دست آورد، این تنها شروع است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Bs a NOD commander you need to go on the offensive.
[ترجمه گوگل]Bs یک فرمانده NOD شما باید به حمله بروید
[ترجمه ترگمان]bs یک فرمانده nod باید به حمله ادامه بدی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Referee: British skinhead Name post - Weber Bs of now, Weber's World Dup had a total of three games of law enforcement not only fails to produce a red card, no penalty a penalty.
[ترجمه گوگل]داور: اسکین هد بریتانیایی نام پست - وبر بی در حال حاضر، وبرز ورلد داپ در مجموع سه بازی مجری قانون داشت، نه تنها موفق به دریافت کارت قرمز نشد، نه پنالتی پنالتی
[ترجمه ترگمان]عنوان داور:: post Name British of of now -،، World dup a a total total of enforcement enforcement law law not not to only produce red،، no no fails penalty a a penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty penalty
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Ltd, born in 197 conferred BS by mathematics department of Xiamen University, China, 199
[ترجمه گوگل]Ltd، متولد 197، لیسانس از گروه ریاضیات دانشگاه Xiamen، چین، 199
[ترجمه ترگمان]born با مسئولیت محدود، در ۱۹۷ مورد توسط بخش ریاضی دانشگاه Xiamen چین، ۱۹۹ امتیاز به دست آمده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Images: photos by BS Thurner Hof and Kclama at Wikimedia Commons. Graphic of the brain, provided by the author.
[ترجمه گوگل]تصاویر: عکس‌های BS Thurner Hof و Kclama در Wikimedia Commons گرافیک مغز، ارائه شده توسط نویسنده
[ترجمه ترگمان]تصاویر: عکس هایی از BS Thurner Hof و Kclama در Wikimedia گرافیک مغزی که نویسنده آن را فراهم کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. BS - DD 226 - 1996 Method for determining resistance to permanent deformation of bituminous mixtures subject to unconfined dynamic loading [ S ].
[ترجمه گوگل]BS - DD 226 - 1996 روشی برای تعیین مقاومت در برابر تغییر شکل دائمی مخلوط‌های قیری در معرض بارگذاری دینامیکی نامحدود [S]
[ترجمه ترگمان]روش BS - DD ۲۲۶ - ۱۹۹۶ برای تعیین مقاومت در برابر تغییر شکل دایم مخلوط های bituminous در معرض بار دینامیک محدود نشده [ S ]
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. HSO will add Brilliance's BS 4 compact sedan and BC 3 coupe to its European offering by 200
[ترجمه گوگل]HSO سدان کامپکت BS 4 و کوپه BC 3 برلیانس را تا سال 200 به محصولات اروپایی خود اضافه خواهد کرد
[ترجمه ترگمان]HSO یک سدان ۴ compact و ۳ پیش از میلاد را به پیشنهاد اروپایی خود به ۲۰۰ عدد رساند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. The basic laboratory findings of BS was hypokalemia and metabolic alkalosis.
[ترجمه گوگل]یافته های آزمایشگاهی پایه BS هیپوکالمی و آلکالوز متابولیک بود
[ترجمه ترگمان]یافته های آزمایشگاهی اولیه BS hypokalemia و alkalosis متابولیک بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

کلمات اختصاری

عبارت کامل: British Standards
موضوع: سازمانی
موسسه استانداردهای بریتانیا
عبارت کامل: Bahamas
موضوع: مکان و موقعیت
مخفف کشور باهاما

تخصصی

[خاک شناسی] درصد اشباع بازی

انگلیسی به انگلیسی

• science degree, graduate with a bachelor's degree in scientific studies
receipt, sales document
bs is an abbreviation for `british standard'; a standard that something must reach in a test to prove that it is satisfactory or safe. each standard has a number for reference.
statement, account statement
document transferring title from seller to buyer; receipt for the sale of something

پیشنهاد کاربران

Beautiful science
BS
BS is a colloquial term used to describe false or exaggerated statements or information. It is often used to express disbelief or frustration with something that is considered to be untrue or misleading.
...
[مشاهده متن کامل]

BS یک اصطلاح محاوره ای برای توصیف اظهارات یا اطلاعات نادرست یا اغراق آمیز .
اغلب برای بیان ناباوری یا ناامیدی از چیزی که نادرست یا گمراه کننده تلقی می شود استفاده می شود.
مثال ها؛
That’s just a load of BS. ”
During a heated argument, someone might say, “Stop spewing BS and present some facts. ”
A person might express skepticism, saying, “I smell BS, something doesn’t add up here. ”

منابع• https://fluentslang.com/slang-for-misinformation/
Bed and Breakfast ( B & B ) , Hotel
هتل/ متل/ مسافرخونه هم معنی می ده، جای خواب و صبحانه
ی چیزی که کاملا بی معنی و چرت و پرت است کار می ره البته گفتن این هم بی ادبانه هستش
The village has a couple of shops and bs and hotels
این روستا چند سری مغازه و هتل درب و داغون داره
معنی تپاله ی گاو هم میده
...
[مشاهده متن کامل]

Or as my late father would say ، complete bs
به قول مرحوم پدرم که می گفت این چرت و پرتی بیش نیست

Bachelor of Science
لیسانس رشته های علوم تجربی
bariatric surgery
جراحی چاقی
BS is an abbreviation for ' bullshit'. [mainly US, informal, rude, disapproval]
If you describe something as BS, you are saying that it is nonsense or completely untrue
غیررسمی، غیرمودبانه، عمدتاً در ایالات متحده امریکا
...
[مشاهده متن کامل]

این دو حرف مخفف کلمه bullshit است. یعنی مزخرفه، چرنده
“I’m sorry, but I think your explanation is complete BS. ”
“I can’t believe he’s still trying to sell that BS story. ”
“Don’t listen to him, he’s just full of BS. ”

منابع• https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/bs?q=BS
لیسانس علوم
bachelor of science

Bull Shit ( چرندیات/مزخرف )
بیوشیمی
BS
خون =Blood
قند =Sugar
گلوکز یا قند خون

بپرس