سیدحسین اخوان بهابادی

سیدحسین اخوان بهابادی سید حسین اخوان بهابادی
راه ارتباطی :
shab7481@yahoo. com

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهابدی١٤:٢٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٧ازلی:انکه اول ندارد از حیث زمان، آنکه همیشه بوده است. ( از صفت های خداوند ) ابدی:انکه آخر ندارد از حیث زمان، آنکه همیشه خواهد بود. ( از صفت های خداو ... گزارش
5 | 0
ازلی١٤:٢٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٧ازلی:انکه اول ندارد از حیث زمان، آنکه همیشه بوده است. ( از صفت های خداوند ) ابدی:انکه آخر ندارد از حیث زمان، آنکه همیشه خواهد بود. ( از صفت های خداو ... گزارش
7 | 1
لم یزل و لا یزال١٤:١٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٧وَ لَمْ یَزَلْ وَ لاَ یَزَالُ مَلَکٌ کَرِیمٌ یَأْتِیکَ عَنَّا بِعَمَلٍ قَبِیحٍ فَلاَ یَمْنَعُکَ ذَلِکَ مِنْ أَنْ تَحُوطَنَا بِنِعَمِکَ ( از دعای ابوح ... گزارش
2 | 0
لم یزل و لا یزال١٤:١٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٧لَمْ یَزَلْ وَ لاَ یَزَالُ ( در اصل لم یَزَالُ و لا یَزَالُ بوده که الف، بعلت ساکن کردن حرف لم آخر فعل، حذف شده است ) لَمْ یَزَلْ یعنی بی زوال و آنک ... گزارش
2 | 0
لایزال١٤:٠٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٧وَ لَمْ یَزَلْ وَ لاَ یَزَالُ مَلَکٌ کَرِیمٌ یَأْتِیکَ عَنَّا بِعَمَلٍ قَبِیحٍ فَلاَ یَمْنَعُکَ ذَلِکَ مِنْ أَنْ تَحُوطَنَا بِنِعَمِکَ ( از دعای ابوح ... گزارش
2 | 0
لایزال١٤:٠٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٧لَمْ یَزَلْ وَ لاَ یَزَالُ ( در اصل لم یَزَالُ و لا یَزَالُ بوده که الف، بعلت ساکن کردن حرف لم آخر فعل، حذف شده است ) لَمْ یَزَلْ یعنی بی زوال و آنک ... گزارش
2 | 0
لم یزل١٣:٥٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٧لَمْ یَزَلْ وَ لاَ یَزَالُ ( در اصل لم یَزَالُ و لا یَزَالُ بوده که الف، بعلت ساکن کردن حرف لم آخر فعل، حذف شده است ) لَمْ یَزَلْ یعنی بی زوال و آنک ... گزارش
2 | 0
لم یزل١٣:٥١ - ١٤٠٠/٠٢/١٧وَ لَمْ یَزَلْ وَ لاَ یَزَالُ مَلَکٌ کَرِیمٌ یَأْتِیکَ عَنَّا بِعَمَلٍ قَبِیحٍ فَلاَ یَمْنَعُکَ ذَلِکَ مِنْ أَنْ تَحُوطَنَا بِنِعَمِکَ ( از دعای ابوح ... گزارش
2 | 0
لایزال١٣:٤٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٧لَا یَزَالُ: زوال نمی پذیرد - پیوسته معنی زَوَال: زوال - فنا - نابودی معنی لَا تَزَالُ: زوال نمی پذیرد - پیوستهگزارش
2 | 0
افتقار١٣:٣٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٧افتقار بر وزن کلمه ی آشنای افتخار، افتقار از فقر می آید و افتخار از فخر. افتقار آوردن افتخار ندارد مگر برای حضرت حق.گزارش
7 | 0
غره٠٥:٣٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٧برای یادسپاری بهتر می توان از شیوه هایی چون برقرار کردن رابطه بین کلمه جدید با کلمه ی آشنا قبلی و نیز ساخت جمله های الکی و طنزآمیز و داستان سازی همرا ... گزارش
7 | 0
مفتقر٠٥:٢٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٧در باب افتعال از ریشه فقر ( اِفتَقَرَ، یفتقِرُ، اِفتِقار ) یَا دَلِیلِی عِنْدَ حَیْرَتِی یَا غَنَائِی عِنْدَافْتِقَارِی یَا مَلْجَئِی عِنْدَ اضْطِرَ ... گزارش
2 | 0
افتقر٠٥:١٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٧اِفتَقَرَ، یفتقِرُ، اِفتِقار ( باب افتعال از ریشه فقر ) یَا دَلِیلِی عِنْدَ حَیْرَتِی یَا غَنَائِی عِنْدَافْتِقَارِی یَا مَلْجَئِی عِنْدَ اضْطِرَارِ ... گزارش
2 | 0
افتقار٠٥:١٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٧اِفتَقَرَ، یفتقِرُ، اِفتِقار ( باب افتعال از ریشه فقر ) یَا دَلِیلِی عِنْدَ حَیْرَتِی یَا غَنَائِی عِنْدَافْتِقَارِی یَا مَلْجَئِی عِنْدَ اضْطِرَارِ ... گزارش
5 | 0
ممازجت٠٤:١٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٧ریشه کلمه مزج است و هم خانواده کلمه های امتزاج [امْتَزَجَ : امْتِزَاجاً بِهِ: به آن چیز آمیخته شد. ]، مزاج[کلمه مزاج به معنای هر چیزی است که به وسیله ... گزارش
5 | 0
مفتقر٠٤:٠١ - ١٤٠٠/٠٢/١٧کَیْفَ یُسْتَدَلُّ عَلَیْکَ بِمَا هُوَ فِی وُجُودِهِ مُفْتَقِرٌ إلَیْکَ ( از دعای روز عرفه امام حسین علیه السلام ) چگونه بر وجود تو استدلال شود، به ... گزارش
2 | 0
شاطر١١:٠٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٥دانش آموز گفت :آقا، شاطر به معنی نانوا را با چه ( تایی ) می نویسند؟ گفتم ببین شاطر شطرنج باز نیست ( گرچه هردو طا دارند ) شاطر چالاک و چابک است، دلیر ... گزارش
2 | 0
غرت٠٤:٠٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٥در ضمن غُرت یا قُرت در اصل قورت. [ ق ُ ] ( ترکی، اِ ) جرعه قورت دادن:در تداول فرو بردن بلعیدن مثلا قورت دادن آب دهان یعنی فرو بردن بزاق. گزارش
2 | 0
قرت٠٤:٠٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٥در ضمن غُرت یا قُرت در اصل قورت. [ ق ُ ] ( ترکی، اِ ) جرعه قورت دادن:در تداول فرو بردن بلعیدن مثلا قورت دادن آب دهان یعنی فرو بردن بزاق. گزارش
2 | 0
دو قرت و نیم٠٣:٥١ - ١٤٠٠/٠٢/١٥از امثال : دو غرت و نیم باقی است. دو قُرتُ و نیم هم گفته می شود. هنوز دو قرت و نیمش باقی است ؛ درباره ٔ کسی گویند که هرچه خورد سیر نگردد اما در موا ... گزارش
2 | 0
دو غرت و نیم٠٣:٥٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٥از امثال : دو غرت و نیم باقی است. دو قُرتُ و نیم هم گفته می شود. هنوز دو قرت و نیمش باقی است ؛ درباره ٔ کسی گویند که هرچه خورد سیر نگردد اما در موا ... گزارش
2 | 0
سالخ النهار٠٣:٠٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٥از کلمات هم خانواده : سلاخ، سالخ، سلاخی، مسلخ، سَلَخ ( فعل است ) ، سلخ ( اسم بر وزن بلخ ) ، سلخ خانه، سلاخ خانه گزارش
0 | 0
مجری٠٣:٢٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٥( مُ ) [ ع . ] ( اِفا. ) اجراء کننده، جاری کننده.گزارش
2 | 0
سلخ خانه٠٣:٠٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٥از کلمات هم خانواده : سلاخ، سالخ، سلاخی، مسلخ، سَلَخ ( فعل است ) ، سلخ ( اسم بر وزن بلخ ) ، سلخ خانه، سلاخ خانه گزارش
0 | 0
سالخ٠٣:٠٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٥از کلمات هم خانواده : سلاخ، سالخ، سلاخی، مسلخ، سَلَخ ( فعل است ) ، سلخ ( اسم بر وزن بلخ ) ، سلخ خانه، سلاخ خانه گزارش
0 | 0
سلاخ٠٣:٠٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٥از کلمات هم خانواده : سلاخ، سالخ، سلاخی، مسلخ، سَلَخ ( فعل است ) ، سلخ ( اسم بر وزن بلخ ) ، سلخ خانه، سلاخ خانه گزارش
0 | 0
سلاخی٠٣:٠٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٥از کلمات هم خانواده : سلاخ، سالخ، سلاخی، مسلخ، سَلَخ ( فعل است ) ، سلخ ( اسم بر وزن بلخ ) ، سلخ خانه، سلاخ خانه گزارش
0 | 0
مسلخ٠٣:٠٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٥از کلمات هم خانواده : سلاخ، سالخ، سلاخی، مسلخ، سَلَخ ( فعل است ) ، سلخ ( اسم بر وزن بلخ ) ، سلخ خانه، سلاخ خانه گزارش
2 | 1
سلاخ خانه٠٣:٠٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٥از کلمات هم خانواده : سلاخ، سالخ، سلاخی، مسلخ، سَلَخ ( فعل است ) ، سلخ ( اسم بر وزن بلخ ) ، سلخ خانه، سلاخ خانه گزارش
0 | 0
سلخ٠٢:٥٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٥از کلمات هم خانواده : سلاخ، سالخ، سلاخی، مسلخ، سَلَخ ( فعل است ) ، سلخ ( اسم بر وزن بلخ ) ، سلخ خانه، سلاخ خانه گزارش
0 | 0
تنغیص٠٧:٠٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣برای یادسپاری بهتر می توان از شیوه هایی چون برقرار کردن رابطه بین کلمه جدید با کلمه ی آشنا قبلی استفاده کرد و نیز ساخت جمله های الکی و طنزآمیز و داست ... گزارش
0 | 0
تنغیص٠٦:٤٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣ان الدنیا دار خبال و وبال و زوال و انتقال لا تساوی لذاتها تنغیصها و لا یفی سعودها بنحوسها و لا یقوم صعودها بهبوطها. ( از غررالحکم مولای متقیان علی عل ... گزارش
0 | 0
انتقال٠٦:٤٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣ان الدنیا دار خبال و وبال و زوال و انتقال لا تساوی لذاتها تنغیصها و لا یفی سعودها بنحوسها و لا یقوم صعودها بهبوطها. ( از غررالحکم مولای متقیان علی عل ... گزارش
0 | 0
زوال٠٦:٤١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣ان الدنیا دار خبال و وبال و زوال و انتقال لا تساوی لذاتها تنغیصها و لا یفی سعودها بنحوسها و لا یقوم صعودها بهبوطها. ( از غررالحکم مولای متقیان علی عل ... گزارش
2 | 0
وبال٠٦:٤٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣وبال :رنج، سختی. ان الدنیا دار خبال و وبال و زوال و انتقال لا تساوی لذاتها تنغیصها و لا یفی سعودها بنحوسها و لا یقوم صعودها بهبوطها. ( از غررالحکم م ... گزارش
2 | 0
خبالا٠٦:٣١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣ان الدنیا دار خبال و وبال و زوال و انتقال لا تساوی لذاتها تنغیصها و لا یفی سعودها بنحوسها و لا یقوم صعودها بهبوطها. ( از غررالحکم مولای متقیان علی عل ... گزارش
0 | 0
خبال٠٦:٣٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣ان الدنیا دار خبال و وبال و زوال و انتقال لا تساوی لذاتها تنغیصها و لا یفی سعودها بنحوسها و لا یقوم صعودها بهبوطها. ( از غررالحکم مولای متقیان علی عل ... گزارش
0 | 0
والا٠٥:٣٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٢و الا/va'ellA/ وگرنه.گزارش
2 | 1
مستفید٠٧:٣٨ - ١٤٠٠/٠٢/٠٩کلمه عربی و ریشه آن فید است و اسم فاعل از باب استفعال و به معنای استفاده کننده. توضیحات بیشتر : مُفید ( اسم فاعلی ) :فایده دهنده. سیب برای بدن مفید ... گزارش
2 | 0
مستفاد٠٧:٣٣ - ١٤٠٠/٠٢/٠٩کلمه عربی و ریشه آن فید است و اسم مفعول از باب استفعال و به معنای استفاده شده. توضیحات بیشتر : مُفید ( اسم فاعلی ) :فایده دهنده. سیب برای بدن مفید ... گزارش
2 | 0
فائده٠٦:٥٦ - ١٤٠٠/٠٢/٠٩ریشه آن فید است.گزارش
0 | 0
فایده٠٦:٥٥ - ١٤٠٠/٠٢/٠٩( یِ دِ ) [ ع . فائدة ] ریشه آن فید است.گزارش
18 | 2
مفاد٠٦:٤٤ - ١٤٠٠/٠٢/٠٩کلمه عربی و ریشه آن فید است. توضیح : مُفید ( اسم فاعلی ) :فایده دهنده. سیب برای بدن مفید است یعنی به بدن فایده می دهد. مُفاد ( اسم مفعول ) : فایده ... گزارش
7 | 0
سیب٠٧:١٩ - ١٤٠٠/٠٢/٠٧سَیْبَ:عطا و بخشش. إِلَهِی لَوْ قَرَنْتَنِی بِالأَْصْفَادِ وَ مَنَعْتَنِی سَیْبَکَ مِنْ بَیْنِ الأَْشْهَادِ وَ دَلَلْتَ عَلَی فَضَائِحِی عُیُونَ الْ ... گزارش
2 | 1
سیب٠٧:١٧ - ١٤٠٠/٠٢/٠٧سَیْبْ:عطا، بخشش. برای یادسپاری بهتر می توان از شیوه هایی چون برقرار کردن رابطه بین کلمه جدید با کلمه ی آشنا قبلی استفاده کرد. کلمه آشنا:سیب، میوه ... گزارش
2 | 1
اصفاد٠٧:٠٣ - ١٤٠٠/٠٢/٠٧إِلَهِی لَوْ قَرَنْتَنِی بِالأَْصْفَادِ وَ مَنَعْتَنِی سَیْبَکَ مِنْ بَیْنِ الأَْشْهَادِ وَ دَلَلْتَ عَلَی فَضَائِحِی عُیُونَ الْعِبَادِ خدایا، اگر ... گزارش
2 | 0
صفاد٠٦:٥٧ - ١٤٠٠/٠٢/٠٧برای یادسپاری بهتر می توان از شیوه هایی چون برقرار کردن رابطه بین کلمه جدید با کلمه ی آشنا قبلی استفاده کرد. کلمه جدید:صِفاد به معنی غل و زنجیر . ک ... گزارش
0 | 0
اصفاد٠٦:١٤ - ١٤٠٠/٠٢/٠٧برای یادسپاری بهتر می توان از شیوه هایی چون برقرار کردن رابطه بین کلمه جدید با کلمه ی آشنا قبلی استفاده کرد. مثال اول: کلمه جدید:اصفاد به معنی غل ها ... گزارش
2 | 0
لوسانه٠٥:٤٥ - ١٤٠٠/٠٢/٠٧این کلمه با کلمه ی لوس هم خانواده اند.گزارش
0 | 0
مصباح٢٣:٣٢ - ١٤٠٠/٠٢/٠٥کتاب های مصباح که در مفاتیح الجنان آمده است : 1مصباح شیخ یا مصباح شیخ طوسی ( مصباح المتهجد ) 2مصباح کفعمی 3 مصباح سید یامصباح الزائر ( از سید بن طا ... گزارش
5 | 0