سیدحسین اخوان بهابادی

سیدحسین اخوان بهابادی سید حسین اخوان بهابادی
راه ارتباطی :
shab7481@yahoo. com
09132501109

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهplot٠٠:١٢ - ١٣٩٩/١٢/١٣برای یادسپاری بهتر می توان از ارتباط کلمات مشابه از لحاظ تلفظ یا معنی بهره برد. plot plan:طرح نقشه ، نقشه ی نقشهگزارش
5 | 1
spot٢٣:٥٩ - ١٣٩٩/١٢/١٢نقطه، خال برای یادسپاری بهتر می توان اثپات را اثبات در نظر گرفت اکنون برقراری رابطه بین اثبات و نقطه لازم است بطور مثال: اثبات کوتاه ترین پاره خط بین ... گزارش
5 | 1
muscle٢٢:٣٤ - ١٣٩٩/١٢/١٢muscle:ماهیچه، عضله. missile :موشک، راکت. برای یادسپاری بهتر می توان از کلمات اشنا استفاده کرد و با ساخت جمله های طنز و بی ربط و تصویر سازی ذهنی م ... گزارش
5 | 1
missile٢٢:١٥ - ١٣٩٩/١٢/١٢missile :موشک، راکت. muscle:ماهیچه، عضله. برای یادسپاری بهتر می توان از کلمات اشنا استفاده کرد و با ساخت جمله های طنز و بی ربط و تصویر سازی ذهنی م ... گزارش
9 | 1
stock٠١:٠٦ - ١٣٩٩/١٢/١٢candlestick:جاشمعی candle:شمع stick:عصا، چسبناک ( استِک ) ( i نشان عصا و چسبندگی ) steak:تکه گوشت ( استِیک ) ( ea نشان گوشت چون meat ) stock :سهم ( ... گزارش
21 | 1
candle٠١:٠٦ - ١٣٩٩/١٢/١٢candlestick:جاشمعی candle:شمع stick:عصا، چسبناک ( استِک ) ( i نشان عصا و چسبندگی ) steak:تکه گوشت ( استِیک ) ( ea نشان گوشت چون meat ) stock :سهم ( ... گزارش
14 | 1
steak٠١:٠٨ - ١٣٩٩/١٢/١٢candlestick:جاشمعی candle:شمع stick:عصا، چسبناک ( استِک ) ( i نشان عصا و چسبندگی ) steak:تکه گوشت ( استِیک ) ( ea نشان گوشت چون meat ) stock :سهم ( ... گزارش
7 | 0
stick٠١:٠٦ - ١٣٩٩/١٢/١٢candlestick:جاشمعی candle:شمع stick:عصا، چسبناک ( استِک ) ( i نشان عصا و چسبندگی ) steak:تکه گوشت ( استِیک ) ( ea نشان گوشت چون meat ) stock :سهم ( ... گزارش
16 | 1
ریشه متک٢٣:٣٧ - ١٣٩٩/١٢/١١ریشه مَتک /ریشه گیاه شیرین بیان، بیخ مَهْک. گیاه شیرین بیان به طور گسترده ای در ایران می رویدو در بسیاری از نواحی ایران به صورت خودرو رشد می کند. د ... گزارش
0 | 0
شیرین بیان٢٠:٣٢ - ١٣٩٩/١٢/١١شیرین بیان ، که به فارسی مَهْک گفته می شود، مَتک. گیاه شیرین بیان به طور گسترده ای در ایران می رویدو در بسیاری از نواحی ایران به صورت خودرو رشد می ک ... گزارش
0 | 0
مهک٢٠:٢٨ - ١٣٩٩/١٢/١١مَهْک/شیرین بیان ، مَتک. گیاه شیرین بیان به طور گسترده ای در ایران می رویدو در بسیاری از نواحی ایران به صورت خودرو رشد می کند. در بیشتر مناطق یزد به ... گزارش
2 | 0
متک٢٠:٠٠ - ١٣٩٩/١٢/١١متک. [ م َ ] شیرین بیان ، که به فارسی مَهْک گفته می شود. گیاه شیرین بیان به طور گسترده ای در ایران می رویدو در بسیاری از نواحی ایران به صورت خودرو ر ... گزارش
0 | 0
shrink٠١:١٦ - ١٣٩٩/١٢/١٠کوچک کردن، منقبض کردن. برای یادسپاری بهتر می توان از شیوه هایی جدید بهره برد یکی از آنها استفاده از کلمات فارسی است که از تلفظ کلمه خارجی در ذهن تدا ... گزارش
12 | 1
خرخر٠٠:٥١ - ١٣٩٩/١٢/٠٩صدای تنفس بیش از حد معمول هنگام خواب را خروپف یا خُرخُر یا خرناس و تولید این صدا را خروپف کردن یا خور خور کردن ( خرخر کردن ) یا خرناس کشیدن می گویند. ... گزارش
0 | 0
خر خر کردن٠٠:٤٧ - ١٣٩٩/١٢/٠٩صدای تنفس بیش از حد معمول هنگام خواب را خروپف یا خُرخُر و تولید این صدا را خروپف کردن یا خور خور کردن ( خرخر کردن ) می گویند. بهش میگن از خروپفاش خو ... گزارش
0 | 0
خور خور کردن٠٠:٤٣ - ١٣٩٩/١٢/٠٩صدای تنفس بیش از حد معمول هنگام خواب را خروپف و تولید این صدا را خروپف کردن یا خور خور کردن می گویند. بهش میگن از خروپفاش خواب نمیتونن برن میگه :مَر ... گزارش
0 | 0
خروپف کردن٠٠:٣٨ - ١٣٩٩/١٢/٠٩صدای تنفس بیش از حد معمول هنگام خواب را خروپف و تولید این صدا را خروپف کردن یا خور خور کردن می گویند. بهش میگن از خروپفاش خواب نمیتونن برن میگه :مَر ... گزارش
0 | 0
خروپف٠٠:٣٦ - ١٣٩٩/١٢/٠٩صدای تنفس بیش از حد معمول هنگام خواب را خروپف و تولید این صدا را خروپف کردن یا خور خور کردن می گویند. بهش میگن از خروپفاش خواب نمیتونن برن میگه :مَر ... گزارش
0 | 1
رجع١٧:٤٣ - ١٣٩٩/١٢/٠٨وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺑﺎﺭﺍﻥ ( الطارق ١١ ) ﺭﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖ، ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺭﺟﻮﻉ ﺑﺨﺎﺭ ﺁﺏ ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎﺭﺍﻥ. ﺭﺟﻌﺖ ... گزارش
7 | 1
چرت و پرت١٩:٣٢ - ١٣٩٩/١٢/٠٧چِرت و پِرت/سخنان پرت و پلا. در گویش شهرستان بهاباد در مورد حرف و صحبت های چرت و پرت یا خواب های بی سر و ته از واژه ی پر پوچ/Par puch/ استفاده می شو ... گزارش
14 | 1
پرپوچ١٩:٣١ - ١٣٩٩/١٢/٠٧Par puch/در گویش شهرستان بهاباد در مورد حرف و صحبت های چرت و پرت یا خواب های بی سر و ته استفاده می شود. اِقَّ ( اینقدر ) پر پوچ نگو یا اِقَّ حرف های ... گزارش
2 | 0
باکلاس١٤:٣٠ - ١٣٩٩/١٢/٠٦آدابْ مَشتی ( از لحاظ نحوه صحبت کردن یا لباس پوشیدن ) مثلا، یارو میگه باید اینجوری صحبت کنی، طرف هم میگه ما مثل شما آداب مشتی نیستیم.گزارش
0 | 1
اداب مشتی١٤:٢٩ - ١٣٩٩/١٢/٠٦آدابْ مَشتی/با کلاس. ( از لحاظ نحوه صحبت کردن یا لباس پوشیدن ) مثلا، یارو میگه باید اینجوری صحبت کنی، طرف هم میگه ما مثل شما آداب مشتی نیستیم.گزارش
0 | 0
ذوزنقه٠٠:٥٣ - ١٣٩٩/١٢/٠٦ذوزنقه ( Trapezoid ) واژه ای عربی است که از ذو زنقه تشکیل شده است و در آن، ذو، به معنای صاحب و دارنده، و زَنـَـق، همان عربی شده ی واژه ی پارسی زَنـَـ ... گزارش
0 | 0
عنب٠٠:٤٠ - ١٣٩٩/١٢/٠٥عِنَب:انگور عِنَبیِّه:بخش رنگی چشم که مردمک در قسمت مرکزی آن قرار دارد. برای یادسپاری بهتر می توان از کلمات مشابه و آشنا بهره برد: عنبیه چشم افراد ... گزارش
5 | 0
عنبیه٠٠:٣٨ - ١٣٩٩/١٢/٠٥بخش رنگی چشم که مردمک در قسمت مرکزی آن قرار دارد. برای یادسپاری بهتر می توان از کلمات مشابه و آشنا بهره برد: عنبیه چشم افراد یکسان نیست و مانند عِنَ ... گزارش
0 | 1
حوض٢٢:٣٤ - ١٣٩٩/١٢/٠٣حوض کلمه ای آشناست که از ان برای آسان سازی کلمه خوض می توان استفاده کرد یا برای یادسپاری بهتر می توان از کلمات مشابه استفاده کرد مثلا خوض در حوض. فرو ... گزارش
0 | 1
خوض٢٢:٢٩ - ١٣٩٩/١٢/٠٣برای یادسپاری بهتر می توان از کلمات مشابه استفاده کرد مثلا خوض در حوض. فرو رفتن در آب حوض ( البته کار باطل و بیهوده ایست چون حوض عمقی ندارد یعنی فرو ... گزارش
9 | 0
تیر١٦:٠٠ - ١٣٩٩/١٢/٠٣عطارد. برای یادسپاری بهتر می توان از شیوه هایی چون استخراج کلمه ی آشنا از دل یک کلمه و بعد تصور ذهنی و داستان سازی استفاده برد مثلا عطار کلمه ی آشنا ... گزارش
0 | 0
عطارد١٥:٥٨ - ١٣٩٩/١٢/٠٣تیر. برای یادسپاری بهتر می توان از شیوه هایی چون استخراج کلمه ی آشنا از دل یک کلمه و بعد تصور ذهنی و داستان سازی استفاده برد مثلا عطار کلمه ی آشنای ... گزارش
0 | 0
ناهید٠٠:٤١ - ١٣٩٩/١٢/٠٣زهره. برای یادسپاری بهتر می توان از شیوه هایی چون ساخت تصویر ذهنی و داستان سازی استفاده کردمثلا جشن تولد ناهید است و زهرا و زهره از همکلاسی های ناهی ... گزارش
2 | 1
زهره٠٠:٣٩ - ١٣٩٩/١٢/٠٣ناهید. برای یادسپاری بهتر می توان از شیوه هایی چون ساخت تصویر ذهنی و داستان سازی استفاده کردمثلا جشن تولد ناهید است و زهرا و زهره از همکلاسی های ناه ... گزارش
2 | 0
بهرام٠٠:٢٧ - ١٣٩٩/١٢/٠٣مریخ. برای یادسپاری بهترِ برابری مریخ با بهرام می توان شعر معروف خیام را اینگونه خواند: مریخ که گور می گرفت همه عمر دیدی که چگونه گور مریخ گرفت یا ... گزارش
0 | 0
مریخ٠٠:٢٧ - ١٣٩٩/١٢/٠٣بهرام. برای یادسپاری بهترِ برابری مریخ با بهرام می توان شعر معروف خیام را اینگونه خواند: مریخ که گور می گرفت همه عمر دیدی که چگونه گور مریخ گرفت یا ... گزارش
2 | 1
هسته١٥:٢٣ - ١٣٩٩/١٢/٠٢Dande/در گویش شهرستان بهاباد به هسته ی بعضی از میوه جات دنده می گویند دنده ی زردآلو، دنده ی خرماگزارش
0 | 0
دنده١٥:١٨ - ١٣٩٩/١٢/٠٢Dande/در گویش شهرستان بهاباد به هسته ی بعضی از میوه جات دنده می گویند دنده ی زردآلو، دنده ی خرماگزارش
5 | 0
پیرو١٦:٠٨ - ١٣٩٩/١٢/٠١پیرو /piru/پژمرده . در گویش شهرستان بهاباد به حالت گل و گیاه که طراوت و شادابی خود را از دست داده است و خود را جمع و جور نموده و علائم اولیه زوال و ... گزارش
0 | 0
پژمرده١٦:٠٨ - ١٣٩٩/١٢/٠١پیرو /piru/پژمرده . در گویش شهرستان بهاباد به حالت گل و گیاه که طراوت و شادابی خود را از دست داده است و خود را جمع و جور نموده و علائم اولیه زوال و ... گزارش
2 | 1
اصل و نسب١٠:٢٣ - ١٣٩٩/١٢/٠١ارتباط نَسَب با دو کلمه ی سَبَب و حَسَب ( در هر سه کلمه حرف سین وجود دارد ) ارتباط نسب با سبب: در باب قرابت، خویشاوندی دو گونه است ۱. نسبی ( خونی ) ... گزارش
0 | 1
حسب١٠:٢٣ - ١٣٩٩/١٢/٠١ارتباط نَسَب با دو کلمه ی سَبَب و حَسَب ( در هر سه کلمه حرف سین وجود دارد ) ارتباط نسب با سبب: در باب قرابت، خویشاوندی دو گونه است ۱. نسبی ( خونی ) ... گزارش
12 | 0
حسب و نسب١٠:٢٥ - ١٣٩٩/١٢/٠١ارتباط نَسَب با دو کلمه ی سَبَب و حَسَب ( در هر سه کلمه حرف سین وجود دارد ) ارتباط نسب با سبب: در باب قرابت، خویشاوندی دو گونه است ۱. نسبی ( خونی ) ... گزارش
0 | 0
نسب١٠:٢٣ - ١٣٩٩/١٢/٠١ارتباط نَسَب با دو کلمه ی سَبَب و حَسَب ( در هر سه کلمه حرف سین وجود دارد ) ارتباط نسب با سبب: در باب قرابت، خویشاوندی دو گونه است ۱. نسبی ( خونی ) ... گزارش
2 | 1
خویش و قوم٠٩:٠٣ - ١٣٩٩/١٢/٠١فامیلگزارش
0 | 0
فامیل٠٩:٠٢ - ١٣٩٩/١٢/٠١خویش و قومگزارش
7 | 1
فرفره١٩:١١ - ١٣٩٩/١١/٣٠فِرفِرو/ در گویش شهرستان بهاباد به فرفره گفته می شود. اصطلاح ( مثل فرفرو ) برای ویژگی فردی بکار می رود که کار یا کارها را به سرعت انجام می دهد و خیلی ... گزارش
5 | 1
فرفره١٩:٠٧ - ١٣٩٩/١١/٣٠انواع فرفره : 1. کاغذی 2. چوبی 3. بی قراریگزارش
12 | 1
قلم سرکن١٨:٤٥ - ١٣٩٩/١١/٣٠قلم سَرْکُنْ /sarkon/ در گویش شهرستان بهاباد یعنی مداد تراش ، قلم تراش ، تیز و سر کننده قلم. گزارش
0 | 0
تراش١٨:٤٧ - ١٣٩٩/١١/٣٠مداد تراش، قلم سَرْکُنْ /sarkon/؛در گویش شهرستان بهاباد یعنی مداد تراش ، قلم تراش ، تیز و سر کننده قلم. گزارش
2 | 1
قلم سر کن١٨:٤٥ - ١٣٩٩/١١/٣٠قلم سَرْکُنْ /sarkon/ در گویش شهرستان بهاباد یعنی مداد تراش ، قلم تراش ، تیز و سر کننده قلم گزارش
0 | 0
قلم سر کردن١٨:٤٤ - ١٣٩٩/١١/٣٠قلم سَرْکُنْ /sarkon/:در گویش شهرستان بهاباد یعنی مداد تراش ، قلم تراش ، تیز و سر کننده قلم گزارش
0 | 0