تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

خم شدن شیء پیچیدن ( مثلا به دور دست مانند بند ساعت ) به عنوان مثال: The band will have a flexible display that warps around your wrist ترجمه: این با ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

شاهکار. بسیار برجسته. برجسته. عالی. بهترین. رئیس بی نظیر بی رقیب یگانه بهترین کار برجسته هنر استادی کار بی نظیر خارق العاده فوق العاده هنر نمایی ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

مشخصات ظاهری

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

همراه شدن یا همراه بودن عرضه شدن، ارائه شدن. معرفی شدن.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٢

رونمایی کردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

واقعاً دقیقاً به راستی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

دستگاه آدابتور برق. ترانس کاهنده ی برق. دستگاه آدابتوری که برق ۲۲۰ را به ولتاژهای پایین تر مثلا ۱۲، ۶، ۹، ۳ یا ۵ ولت کاهش می دهد. شارژر گوشی های ه ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

بدنه جلد قالب کیس

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

دوستان قبلی متاسفانه food را با foot اشتباه گرفته و لذا اشتباه ترجمه کرده اند food به معنی غذا است!

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

در حال حاضر فعلا هم اکنون در این لحظه در این زمان در زمان حاضر

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

چفت شدن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣٥

آشکار کردن معرفی کردن ارائه دادن اعلام کردن به نمایش گذاشتن نشان دادن نمایش دادن در معرض دید قرار دادن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

هیجان زده بودن یا شدن شگفت زده شدن به هیجان آمدن تعجب کردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

گهگاه گاهی اوقات بعضی وقت ها

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

در جیب لباس قرار دادن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

خودبینی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

خود انگاری خویشتن شناسی ، تجسم نفس واعمال خود ، پیش خود مجسم سازى � ( تصویرى که شخص از هویت و ارزش و استعداد خود دارد ) خویشتن بینی ، خودانگاره

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

تحریم

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

قرار گرفتن جابجا شدن عمل کردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

خود درمان کننده . o, n nvlhk'vخود التیام بخش خود سازنده خود را بهبود دهنده

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٥

بی نظیر. غیرقابل باور باورنکردنی عالی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

با کیفیت

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

عالی بسیار خوب

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

هم اکنون

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

در حال حاضر فعلا اکنون در این لحظه در این زمان

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

قرار دادن جای دادن داخل کردن فرو کردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

متصل کردن وصل کردن همراه کردن چسباندن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

مشکل پر چم و خم دار دارای ایراد و اشکال

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٢

حرف بلوچی هست ( گنوک ) در نیکشهر و شهرهای اطرافش و ب حرف گفته میشود و ب زبان فارسی ( دیوانه ) گفته میشود. . .

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

بخش قسمت خوان سور مهمانی پارتی مجموعه اوضاع

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٨

فوری breaking news = خبر فوری

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

راه اندازی کردن ساختن بنا کردن دایر کردن تاسیس کردن به وجود آوردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٥

چشم نواز چشمگیر گیرا جالب خیلی خوب دلپسند

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

همه جانبه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

معدوم کننده نابود کننده

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

درجایی خوانده ام که ریشه واژه قلم دراصل غلم است درست نمی دانم ازچه زمانی غلم به قلم تبدیل شده است . درقران امده است ''ن والقلم '' ارتباط نون باقلم ...

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

نا عادل

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

قابل اتصال. قابل وصل شدن. قابلیت اتصال داشتن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

قابل اتصال. قابل وصل شدن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧

جدیدترین

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
١

پیش نویس اظهارنامه - اظهار نامه جزئی

١