محمد دهقان

محمد دهقان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهwarp١٤:٠٠ - ١٤٠٠/٠٥/٠٧خم شدن شیء پیچیدن ( مثلا به دور دست مانند بند ساعت ) به عنوان مثال: The band will have a flexible display that warps around your wrist ترجمه: این با ... گزارش
2 | 0
chef٢٢:٥٥ - ١٤٠٠/٠٥/٠٢شاهکار. بسیار برجسته. برجسته. عالی. بهترین. رئیس بی نظیر بی رقیب یگانه بهترین کار برجسته هنر استادی کار بی نظیر خارق العاده فوق العاده هنر نمایی ... گزارش
0 | 1
form factor٢٠:٠١ - ١٤٠٠/٠٥/٠٢مشخصات ظاهریگزارش
2 | 0
top out١٨:٥٢ - ١٤٠٠/٠٥/٠٢همراه شدن یا همراه بودن عرضه شدن، ارائه شدن. معرفی شدن.گزارش
5 | 0
debut١٤:٢٨ - ١٤٠٠/٠٥/٠٢رونمایی کردنگزارش
9 | 0
way٠١:١١ - ١٤٠٠/٠٤/٢٩واقعاً دقیقاً به راستی گزارش
0 | 1
adapter١٧:٤٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢٣دستگاه آدابتور برق. ترانس کاهنده ی برق. دستگاه آدابتوری که برق ۲۲۰ را به ولتاژهای پایین تر مثلا ۱۲، ۶، ۹، ۳ یا ۵ ولت کاهش می دهد. شارژر گوشی های ه ... گزارش
5 | 0
hood٠٢:٢٠ - ١٤٠٠/٠٣/٠٧بدنه جلد قالب کیس گزارش
7 | 1
on food١٦:٥٩ - ١٣٩٩/١١/٢٩دوستان قبلی متاسفانه food را با foot اشتباه گرفته و لذا اشتباه ترجمه کرده اند food به معنی غذا است!گزارش
0 | 0
as of now٢٣:٠٠ - ١٣٩٩/١١/٢٦در حال حاضر فعلا هم اکنون در این لحظه در این زمان در زمان حاضر گزارش
2 | 0
keep٠٤:١٢ - ١٣٩٩/١١/٢٦چفت شدنگزارش
0 | 0
tease٢١:٠٦ - ١٣٩٩/١١/٢١آشکار کردن معرفی کردن ارائه دادن اعلام کردن به نمایش گذاشتن نشان دادن نمایش دادن در معرض دید قرار دادن گزارش
53 | 1
pump up٢٣:٣٢ - ١٣٩٩/١١/١٨هیجان زده بودن یا شدن شگفت زده شدن به هیجان آمدن تعجب کردن گزارش
2 | 1
every once٠٢:٠٠ - ١٣٩٩/١١/١٣گهگاه گاهی اوقات بعضی وقت هاگزارش
0 | 0
stash٢١:٣٥ - ١٣٩٩/١١/٠٦در جیب لباس قرار دادن گزارش
2 | 0
self image٠٥:٠٣ - ١٣٩٩/١١/٠٣خودبینیگزارش
7 | 1
self image٠٥:٠٢ - ١٣٩٩/١١/٠٣خود انگاری خویشتن شناسی ، تجسم نفس واعمال خود ، پیش خود مجسم سازى � ( تصویرى که شخص از هویت و ارزش و استعداد خود دارد ) خویشتن بینی ، خودانگاره گزارش
12 | 0
restriction٠٤:١٣ - ١٣٩٩/١٠/٢٠تحریم گزارش
12 | 0
flip٠١:٣٢ - ١٣٩٩/١٠/١٩قرار گرفتن جابجا شدن عمل کردنگزارش
12 | 0
self healing٠٥:٠٥ - ١٣٩٩/١٠/١٥خود درمان کننده . o, n nvlhk'vخود التیام بخش خود سازنده خود را بهبود دهنده گزارش
2 | 0
tremendous٢٠:١٤ - ١٣٩٩/١٠/٠٥بی نظیر. غیرقابل باور باورنکردنی عالی گزارش
12 | 0
generous١٩:٤٨ - ١٣٩٩/١٠/٠٥با کیفیت گزارش
9 | 2
generous١٩:٤٧ - ١٣٩٩/١٠/٠٥عالی بسیار خوب گزارش
5 | 1
as of now١٣:٢٧ - ١٣٩٩/٠٩/٣٠هم اکنونگزارش
2 | 0
as of now١٣:٢٥ - ١٣٩٩/٠٩/٣٠در حال حاضر فعلا اکنون در این لحظه در این زمانگزارش
2 | 0
refer١٥:٠٥ - ١٣٩٩/٠٨/١٩قرار دادن جای دادن داخل کردن فرو کردن گزارش
2 | 1
sort٢٢:٤٥ - ١٣٩٩/٠٨/١٦متصل کردن وصل کردن همراه کردن چسباندن گزارش
9 | 1
meaningful١٦:٠٨ - ١٣٩٩/٠٨/٠٨مشکل پر چم و خم دار دارای ایراد و اشکال گزارش
2 | 1
گنوک١٠:٣٤ - ١٣٩٩/٠٨/٠٧حرف بلوچی هست ( گنوک ) در نیکشهر و شهرهای اطرافش و ب حرف گفته میشود و ب زبان فارسی ( دیوانه ) گفته میشود. . . گزارش
12 | 0
party٠٠:٥٢ - ١٣٩٩/٠٧/٠٨بخش قسمت خوان سور مهمانی پارتی مجموعه اوضاع گزارش
9 | 1
breaking٠٢:٥٨ - ١٣٩٩/٠٧/٠٧فوری breaking news = خبر فوریگزارش
21 | 1
cook٢٣:٢٦ - ١٣٩٩/٠٧/٠١راه اندازی کردن ساختن بنا کردن دایر کردن تاسیس کردن به وجود آوردنگزارش
5 | 2
eye catching٢٣:٣٨ - ١٣٩٩/٠٦/٢٤چشم نواز چشمگیر گیرا جالب خیلی خوب دلپسندگزارش
14 | 0
all encompassing٠٤:١٣ - ١٣٩٩/٠٥/٠٥همه جانبه گزارش
2 | 1
shredder٠٣:١٠ - ١٣٩٩/٠٤/٢٩معدوم کننده نابود کننده گزارش
2 | 1
غلم٠٩:٥٥ - ١٣٩٩/٠٤/١٥درجایی خوانده ام که ریشه واژه قلم دراصل غلم است درست نمی دانم ازچه زمانی غلم به قلم تبدیل شده است . درقران امده است ''ن والقلم '' ارتباط نون باقلم ... گزارش
0 | 0
بی انصاف١١:٣٢ - ١٣٩٩/٠٢/٠٤نا عادلگزارش
2 | 1
attachable١٨:١٩ - ١٣٩٨/١١/٠٧قابل اتصال. قابل وصل شدن. قابلیت اتصال داشتنگزارش
2 | 0
attachable١٨:١٨ - ١٣٩٨/١١/٠٧قابل اتصال. قابل وصل شدنگزارش
2 | 0
the most recent٠٠:٠٦ - ١٣٩٨/١١/٠٧جدیدترینگزارش
14 | 0
minute declaration١٥:٥٢ - ١٣٩٦/٠٦/٠٦پیش نویس اظهارنامه - اظهار نامه جزئیگزارش
2 | 0