دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,٤٣٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,٤٠٦
لایک
لایک
٢٦٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١١٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٠

خم شدن شیء پیچیدن ( مثلا به دور دست مانند بند ساعت ) به عنوان مثال: The band will have a flexible display that warps around your wrist ترجمه: این با ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه

شاهکار. بسیار برجسته. برجسته. عالی. بهترین. رئیس بی نظیر بی رقیب یگانه بهترین کار برجسته هنر استادی کار بی نظیر خارق العاده فوق العاده هنر نمایی ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤

مشخصات ظاهری

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤

همراه شدن یا همراه بودن عرضه شدن، ارائه شدن. معرفی شدن.

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٢

رونمایی کردن

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.