١ رأی
٢ پاسخ
١٩ بازدید
١ رأی
١ پاسخ
١٤ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٠ بازدید

I’m reading in my school shoes. و معنی فارسی این جمله چی میشه؟

١ هفته پیش
١ رأی
٢ پاسخ
١٤ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
تیک ١ پاسخ
١٢ بازدید

I like the way they remember and celebrate those who have passed away. I like that they acknowledge death, instead of denying it the way Americans do.

١ هفته پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
١٥ بازدید
٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
٢٢ بازدید
١ رأی
تیک ٤ پاسخ
٥٢ بازدید
٤ رأی
تیک ٧ پاسخ
٢٨٦ بازدید

سلام معنی این جمله را بفرمایید Getting in the way of مثال: That coin had been bothering the mole for months, getting in the way of his tunnelling.

١ ماه پیش
١ رأی
تیک ٤ پاسخ
٩٩٩ بازدید

فرق بین قافیه و ردیف در شعر فارسی میخوام بدونم متاسفانه فراموش شده.

٨ ماه پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
١,٧٢٥ بازدید

تعریف فعل، فاعل و مفعول و کسی میتونه ساده و کامل توضیح بده

٨ ماه پیش
٣ رأی
تیک ٢ پاسخ
٢١٦ بازدید

all people   vs.   all of the people some adults  vs.   some of the adults many people  vs.   many of the people

٩ ماه پیش
٤ رأی
تیک ٢ پاسخ
٣٢٤ بازدید

لطفاً درباره دستور زبان فارسی، اجزا و قواعد آن توضیح دهید. همچنین، اگر امکان دارد، منابع معتبری را نیز برای این موضوع ارائه دهید. با تشکر از آبادیس بپرس

٩ ماه پیش