پرسش خود را بپرسید

تعریف فعل، فاعل و مفعول

تاریخ
٨ ماه پیش
بازدید
١,٧٢٥

تعریف فعل، فاعل و مفعول و کسی میتونه ساده و کامل توضیح بده

سلام
فعل: وقوع و دلالت انجام کار در یکی از زمانهای حال ، گذشته ، آینده، فعل نام دارد .
فاعل :انجام دهنده کار در یکی از زمانها را فاعل گویند . که در سوال چه کسی یا چه چیزی مشخص میشود
مثال : علی حسن را زد . علی فاعل است . که میپرسیم چه کسی حسن را زد جواب علی است که یعنی فاعل است .
مفعول : آن شخص یا چیزی که توسط فاعل ، فعل ( کار ) روی او انجام میشود را مفعول گویند و در سوال چه کسی را یا چه چیزی را می آید
مثال علی حسن را زد حسن مفعول است چون میپرسیم علی چه کسی را زد جواب میدهیم حسن را

-
٨ ماه پیش

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

فاعل = کننده کار در نقش نهاد  

مثل :خالق

فعل  =آخر جمله میاد و نقش مهمی داره و انتقال دهنده پیامه و به انجام دادن کار یا روی دادن حالتی اشاره داره 

مثل : بود، شد، گشت، است، گردید

مفعول = چیزی یا کسی که کار روی اون انجام میشه و تو فارسی عموما با نشانه    را   شناخته میشه

مثل : علی کتاب را برداشت = کتاب میشه مفعو ل 

١٢١
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٨
تاریخ
٨ ماه پیش

پاسخ شما