پرسش خود را بپرسید

چرا در جمله‌ی زیر از in استفاده شده؟

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٢٥

I’m reading in my school shoes.

و معنی فارسی این جمله چی میشه؟

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

در جمله "I’m reading in my school shoes"، حرف اضافه "in" برای بیان این است که فعالیت خواندن در حال انجام شدن است، در حالی که فرد کفشهای مدرسه خود را پوشیده است. این عبارت ممکن است برای تأکید بر اینکه فرد در محیط مدرسه و یا در حالت آمادهسازی برای مدرسه است، به کار رود .  ترجمه فارسی این جمله میتواند به صورت زیر باشد: "من در حال خواندن هستم، در حالی که کفشهای مدرسه ام را پوشیده ام" . این ترجمه بیان میکند که فرد در حال خواندن است و تأکید دارد که این کار را با پوشیدن کفشهای مخصوص مدرسه انجام میدهد.

٢١,٠١٣
طلایی
٣٠
نقره‌ای
٤٤٩
برنزی
١٩٠
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما