پرسش خود را بپرسید

نقش و معنی عبارت way در این جمله‌ی زیر

تاریخ
٣ هفته پیش
بازدید
٣٢

Cinderella, you will have way too much work to do the night of the ball

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

کلمه ی 

way 

به معنای 

a lot 

هم هست.

way too much 

یعنی بیش از اندازه، بیش از حد.

نقشش قیده.

You can use it when you want to emphasize that something is much more than necessary. For example, "I think he's spending way too much on a new car."

٥٣
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢
تاریخ
٣ هفته پیش

کلمه way می تواند نقش اسم‌ یا قید داشته باشد که در این جمله قید است. adverb یا قید در زبان انگلیسی کلمه‌ای است که برای توضیح بیشتر درباره سایر نقش‌ها در جمله استفاده می‌شود. این قید معادل غیررسمی و محاوره‌ای قید very است که معنای

بیش از حد ، خیلی زیاد ، بی اندازه می‌دهد. این قید مخصوصا در زبان انگلیسی آمریکایی کاربرد دارد و اغلب بعد از آن یک صفت می‌آید.

معنی جمله

سیندرلا، تو شبِ مراسم کلی( یه عالمه، خیلی ) کار برای انجام خواهی داشت.

٩,٩٩١
طلایی
٧
نقره‌ای
١٢٩
برنزی
٦١
تاریخ
٣ هفته پیش

پاسخ شما