٤ رأی
تیک ٢ پاسخ
٣٨٣ بازدید

لطفاً درباره دستور زبان فارسی، اجزا و قواعد آن توضیح دهید. همچنین، اگر امکان دارد، منابع معتبری را نیز برای این موضوع ارائه دهید. با تشکر از آبادیس بپرس

١٠ ماه پیش
٤ رأی
تیک ٧ پاسخ
٢٩٣ بازدید

سلام معنی این جمله را بفرمایید Getting in the way of مثال: That coin had been bothering the mole for months, getting in the way of his tunnelling.

٢ ماه پیش
٣ رأی
تیک ٢ پاسخ
٢٢٧ بازدید

all people   vs.   all of the people some adults  vs.   some of the adults many people  vs.   many of the people

١٠ ماه پیش
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٣٦ بازدید
٢ رأی
تیک ٣ پاسخ
٥٣ بازدید
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
٣٢ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٠ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٠ بازدید

I like the way they remember and celebrate those who have passed away. I like that they acknowledge death, instead of denying it the way Americans do.

١ ماه پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٢٦ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٦ بازدید

I’m reading in my school shoes. و معنی فارسی این جمله چی میشه؟

١ ماه پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٣٨ بازدید

تلفظ The در کلمات صدادار و بی صدا چه تفاوتی داره؟

١ هفته پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
١٥ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
١٢ بازدید
١ رأی
٢ پاسخ
٢٢ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
١٦ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٢ بازدید

Did John, who lives in San Francisco, go shopping for cat food? No, not John یا میشه no به جاش گذاشت؟

٢ هفته پیش
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٩٧ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٩ بازدید

Boudica and the Iceni rebelled against the Romans, together with other tribes who were also treated badly by the Romans.

٢ هفته پیش
١ رأی
تیک ٤ پاسخ
٦٢ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٢,١٦٤ بازدید

تعریف فعل، فاعل و مفعول و کسی میتونه ساده و کامل توضیح بده

٩ ماه پیش
١ رأی
تیک ٤ پاسخ
١,٢٤٢ بازدید

فرق بین قافیه و ردیف در شعر فارسی میخوام بدونم متاسفانه فراموش شده.

٩ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
٣٢ بازدید
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٠ بازدید