٤ رأی
تیک ٢ پاسخ
٤٥٧ بازدید

لطفاً درباره تاریخچه، معنی و استفاده‌های اصطلاح "دست و پا شکسته" در زبان فارسی توضیح دهید. همچنین، اگر امکان دارد، منابع معتبری را نیز برای این موضوع ارائه دهید.

٩ ماه پیش
٣ رأی

تاریخچه و معنی اصطلاح "دست و پا شکسته" در زبان فارسی اصطلاح "دست و پا شکسته" در زبان فارسی به وضعیتی اشاره دارد که شخصی به دلیل خستگی یا ضعف بسیار، قادر به انجام کارها یا حرکات روزمره نیست. این اصطلا ...

٩ ماه پیش