پرسش خود را بپرسید

ترجمه‌ی عبارت I shouted an answer

تاریخ
٣ هفته پیش
بازدید
٥٢

I shouted an answer

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

جوابی رو فریاد زدم

١٢,٨٣٤
طلایی
١٥
نقره‌ای
٢٠٨
برنزی
٢٨
تاریخ
٣ هفته پیش

با داد و فریاد جواب دادم جواب را فریاد زدم پاسخ را داد زدم 

٩,٩٩١
طلایی
٧
نقره‌ای
١٢٩
برنزی
٦١
تاریخ
٣ هفته پیش

جوابش را با داد و بیداد دادم.

١٨,٠٨٧
طلایی
١٣
نقره‌ای
٣١٢
برنزی
١٥٢
تاریخ
٣ هفته پیش

پاسخ شما