پیشنهاد‌های علی قربان زاده (٦٩)

بازدید
٨١
تاریخ
١ روز پیش
پیشنهاد
٠

کانه زایی

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

Limewater, Milk of lime

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

Overflow

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

Underflow

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

Vibrating screen

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

Density

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

Intermediate product

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

تکمیل خودکار

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
١

To attach in a temporary fashion

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
١

به دل گرفتن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

دفع کننده حشرات با فرمول ( N, N - diethyl - 3 - methylbenzamide )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

انحراف چشم

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

عصب شناختی = Neurological عصبی - شناختی = Neurocognitive

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

در علوم هوایی: علامت رمز به معنی حداقل سوخت

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

در قدیم به کسی گفته میشد که دارای مدرک کارشناسی ارشد بود

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

به عنوان صفت: جانب دارانه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

سرایت کردن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

کلاه طاسی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٨

لخت شدن، لخت کردن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

اینکاها

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

INFORMAL a particular situation, especially one that is completely different from the previous situation. "making the film was a whole new ball game ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٣

جشنواره موسیقی و هنر دره کواچلا جشنواره کواچلا

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

کُری خوندن، رجز خوندن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

To talk trash

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

v. dance, caper; jump, leap, spring; behave arrogantly, behave boastfully خرامش از روى تکبر، جفتک زدن ، با تکبر راه رفتن ، ( درموراسب ) روى دو پابل ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

( هواپیمایی ) ساختمان اصلی بال هاى مدرن استرس اسکین

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٢

مزاحمت آمیز

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

یادگیری مشارکتی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

مورد انتقاد، مورد حمله

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

کله پوک

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

نیم دوجین

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٥

none of your beeswax = none of your business = به تو ربطی نداره

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٦

نرخ ریزش

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

فوق متصل

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

Anti - money laundering ضد پولشویی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

Trick question

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

پیشنهاد، طرح، برنامه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٨

شاخص کلیدی عملکرد [Key Performance Indicator]

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

نسخه دیجیتال شبیه سازی دیجیتال نسخه شبیه سازی شده

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

معادل تمام وقت [full - time equivalent]

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

تحت فشار زیاد

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

خانگی، محلی، داخلی، بومی، ملی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١١

آگاهی بخش، آگاهی دهنده

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٢

شخص بیمه شده

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٧

مرخصی استعلاجی گرفتن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

غیرتشخیصی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

ناواکنش

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٢

بی خیال شدن، رها کردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

در حال باز شدن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٣

با کسی صادق بودن

١