منو

همه‌ی پاسخ‌ها

تعداد پاسخ‌ها: ٢

١ رأی
٢ پاسخ
٢٧٣ بازدید

کُربان پتی آ دورین چمان 

١ ماه پیش
١ رأی

درست گفتید این زبان بلوچی  بسیار به پارسی پهلوی نزدیک است  با اینهمه بسیاری از مایه های  پارسی هخامنشی را نیز دارد مانند  پتی  که در پارسی پهلوی پت و در پارسی دری په/به شده مه کرپان پتی آ دوین چمان

١ ماه پیش
رأی
تیک ٨ پاسخ
٣٠٠ بازدید

تسامح یعنی سهیم بودن.   اگر تسامح بر وزن تفاعل باشد  ریشه   آن «س. ه.م»  می باشد.  پس چرا  تسامه  نوشته نمی شود؟  

١ ماه پیش
١ رأی

تسامح به چم سهیم بودن نیست  هيچ جا  چنین چیزی نیامده - تسامح از سمح است   تسامح  به چم  بهم نرمی نشان دادن  است   -- سهیم از سهم   و تساهم  است  و نه تسامح

١ ماه پیش