٢ رأی
تیک ٤ پاسخ
١٦٧ بازدید

مختبین به معنی به امید کسی نشستن مثلا آیا میتونه درست باشه؟  با عرض معذرت ازین  بیت که میگه هرکس بر مختبین همسایه نشیند از کیر برخیزد و بر خایه نشیند

٢ ماه پیش
رأی

چنین واژه در پارسی نیامده و درست نیست و  در عربی هم  نيامده

٢ ماه پیش
٣ رأی
١ پاسخ
١٢٠ بازدید

آیا به کار بردن عبارت کافی به مقصود از لحاظ معنی و نگارشی صحیح است؟

٢ ماه پیش
٠ رأی

چنین چیزی  در  هیچ زبانی نیست  یک چیز بی ربط است چگونه واژه کافی و به و مقصود را میتوان در کنار هم گذاشت و معنایی بدهد اگر پاسخ میخواهید نه

٢ ماه پیش
٠ رأی
٦ پاسخ
٢١١ بازدید

 منظور از " تازیک " در بیت زیر چیست ؟              به آتش های ترک وخون تازیک           به رود سند تا جیحون نشنید .

٣ ماه پیش
٠ رأی

تازیک/تاجیک/تازی هرسه یک واژه اند چون پارسیک / پارسی  یا تاریک/ تاری   از انجا که مسلمانی دین عربی بود  از سده چهار به بعد ترکان انرا  به پارسیان و مسلمانان گفتند     واژه تاجیک/تازیک  /تازی هر سه به  چم  یک واژه اند و کسی نیست که نداند تازی یعنی چه 

٣ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٧ پاسخ
٢٢٢ بازدید

درود بر دوستان عزیز و یاوران همیشگی در پاسخ گویی دوستان در واژه زندیق اگر کسر اول یا فتح اول داشته باشیم تفاوتی خواهد داشت؟

٣ ماه پیش
٣ رأی

در   زبان پارسی از بیخ  کسره نبوده مگر بسیار بسیار اندک  و انچه اکنون میبینی دبیرانن عربی زده به گمان هرچه عرب گوید درست است  بسیاری  واژگان  را  با کسره می گویند-با ...

٣ ماه پیش
١ رأی
تیک ٦ پاسخ
١٥٨ بازدید

بهترین جانشین و برابر پارسی (که بسیار روان بوده و در روزمره از آن بهره برده بشه)  برای واژه «تاثیر» در چند نمونه و گزاره زیر چیست؟ ۱. تاثیر دوست خوب بر زندگی ما ۲. تاثیرگذاری کشور چین بر  اقتصاد جهانی ۳. تاثیرات  فرهنگی جنگ بر روی مردم

٣ ماه پیش
٦ رأی

شگفتا دوستمان میگوید برابر پارسی تاثیر  خوبان باز برابر عربی می اورند یکی میگوید اثرگذاری یکی میگوید قدرت نفوذ  ما امروز پارسی سخن نمیگوییم کارکرد/رد /پرتو/بازتاب/  انگیزش/برگرایی/برگرش در کرمانجی بندوره در سورانی کاریگری و در پشتو اغیز گویند  اغیز  همان اگیز  /انگیز است 

٣ ماه پیش
٠ رأی
١٢ پاسخ
٢,٢٨٦ بازدید

تو زبان کردی خیز   به چه معناس ؟   برای فحشه ؟ با ذکر مثال توضیح بدید. ممنونم

٢,٨٧٨
٦ ماه پیش
٠ رأی

خیز/هیز/ایزک /هیزگ/خیزگ/خیزه/هیزه/کیسه  بچم خیز/هیز گرمابه  وچاه ویا همان دول  است که برای ابکشیدن  در  چاه میانداختند و در گرمابه هم کاربرد دارد   زن و مرد نادرست   ...

٤ ماه پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٤١١ بازدید

کُربان پتی آ دورین چمان 

٧ ماه پیش
١ رأی

درست گفتید این زبان بلوچی  بسیار به پارسی پهلوی نزدیک است  با اینهمه بسیاری از مایه های  پارسی هخامنشی را نیز دارد مانند  پتی  که در پارسی پهلوی پت و در پارسی دری په/به شده مه کرپان پتی آ دوین چمان

٧ ماه پیش
رأی
تیک ٨ پاسخ
٣٨١ بازدید

تسامح یعنی سهیم بودن.   اگر تسامح بر وزن تفاعل باشد  ریشه   آن «س. ه.م»  می باشد.  پس چرا  تسامه  نوشته نمی شود؟  

٧ ماه پیش
٢ رأی

تسامح به چم سهیم بودن نیست  هيچ جا  چنین چیزی نیامده - تسامح از سمح است   تسامح  به چم  بهم نرمی نشان دادن  است   -- سهیم از سهم   و تساهم  است  و نه تسامح

٧ ماه پیش