پرسش خود را بپرسید

تفاوت فتحه و کسره در واژه زندیق

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
٢٦٨

درود بر دوستان عزیز و یاوران همیشگی در پاسخ گویی

دوستان در واژه زندیق اگر کسر اول یا فتح اول داشته باشیم تفاوتی خواهد داشت؟

٢,٠٠٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٨
برنزی
٣٥

٧ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

در   زبان پارسی از بیخ  کسره نبوده مگر بسیار بسیار اندک  و انچه اکنون میبینی دبیرانن عربی زده به گمان هرچه عرب گوید درست است  بسیاری  واژگان  را  با کسره می گویند-با اینهمه  در پارسی صدا و حرکت واژگان  بسته به لهجه و گویش بوده اگر کتابی بخواهید بخوانید بیگمان با زبر است    دیگر   ان که هر واژه را بنگریم چیست  زند/دند/زندی/زندیگ  - واژه  داند را بی حرکت ن بخوانید  بی حرکت معنی دانش میدهداین همان داند است  داند/دند/زند -  به معنی تفسیر و فقه هم بوده

٢٠,٨٨٩
طلایی
٢
نقره‌ای
٢١
برنزی
٣٠٣
تاریخ
٣ ماه پیش

واژه زَندیق طی تطور زبانیِ حاصله بخاطر تاثیر زبان و فرهنگ عربی در دوران خلافت اسلامی، معنایی دگر با معنایِ ابتدایی و اولیه خودش پیدا کرده، دقیقن همون نوع تطوری که در رابطه با واژه مجوس در دوران اسلامی برای معنا و مفهوم این واژه پیش اومد. واژه زَندیق در دوران خلافت عباسی معنای عام و جا افتاده ی خودش رو نزد مسلمین به عنوان کافر و منافق تا حد زیادی از دست داد و به پیروان اندک آیین مانی و مانویان که اکثرن در خراسان زندگی میکردند تعمیم داده شد.

تاریخ
١ ماه پیش

این واژه در اصل با فتحه بوده (زَندیک) و معنی مقدس داشته ولی پس از حمله تازیان به ایران این واژه در معنای معکوس خودش مورد استفاده میگیره یعنی کافر و با کسره نوشته میشه (زِندیق)

تاریخ
٣ ماه پیش

بخش ۱ هر دو یکی هستند واژه زَندیک به عربی رفته و زِندیق معرب آن است جمع مکسر زَنادیق یا زَنادِقة هست معنی آن در فرهنگ واژگان "معجم اللغة العربیة المعاصرة" این گونه آمده: من یُظهر الإیمان ویُبطن الکفر یعنی کسی که ایمان را نشان می دهد و کفر را پنهان می دارد

٥٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٣ ماه پیش

بخش ۲ مذهب مَن یقول بأزلیّة العالم، وأطلق على الزّرادشتیّة والمانویّة وغیرهم من الثَّنَویة، وتُوُسِّع فیه فأطلق على کل شاکّ أو ضالّ أو ملحد مذهبی که می گوید جهان ابدی است و به زردشتی و مانوی و دیگر ثنویت گرایان اطلاق میشود و ( این اطلاق ) به هر شک کننده و گمراه و آتئیستی نیز بسط پیدا می کند این که از فتحه پرسیدید این واژه به شکل زًندَقة نیز به کار می رود که هیچ تفاوتی ندارد. همان جمع را داراست

٥٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٣ ماه پیش

در وازه نامه مختار الصحاح به فارسی بودن این واژه اشاره شده است أنا در زبان عربی علاوه بر اطلاق به زردشتیان و مانویان به معنی کسی که بُخل زیادی دارد نیز اطلاق میشود. شدید البخل معنی دوم این واژه است

٥٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٣ ماه پیش

زِندیق معرب زَندیک است یعنی "زندخوان" و "خواننده تفسیر اَوِستا"

٩,١٥٧
طلایی
٢
نقره‌ای
١٥٩
برنزی
٨٠
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما