تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد

وارث

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

خبرچین / جاسوس

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٠

خونگرم/صمیمی

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٠

تفنگ چی

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

فروختن ، قالب کردن به ، انداختن به

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

نظافتچی خانم

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

بررسی هر شیء جهت شناسایی اثر انگشت

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

راه اندازی سریع / شروع سریع

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

درام کیت / درام سِت

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

کمای القایی کمای القا شده یا کمای القایی درمانی ( MIC ) که با نام های کمای ناشی از باربیتورات، یا کمای ناشی از دارو نیز شناخته می شود، یک کمای موقت ( ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

در بازاریابی: گزاره ارزش، ارزش پیشنهادی

تاریخ
٤ هفته پیش
پیشنهاد
٠

حقوق باروری

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

دستور منع / قرار منع

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

زمان تولید - زمان زایش

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

دارکوب طلایی شمالی

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

انتقام گیری

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

روپ - ا - دوپ یا خنگ طنابی

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

جایزه ی بوکر

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

آپارتمان بدون آسانسور

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

چهارشنبه خاکستر یا چهارشنبه توبه اولین روز چله ی روزه ( ۴۰ روز روزه داری مسیحیان کاتولیک ) در تقویم مسیحیت غربی است که ۴۶ روز قبل از عید پاک رخ می ده ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

شبکه عصبی

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

یادبود عروسی / گیفت عروسی کادویی که عروس و داماد در مراسم عروسی به مهمان ها میدن.

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

یادبود عروسی / گیفت عروسی کادویی که عروس و داماد در مراسم عروسی به مهمان ها میدن.

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

شَبّات / در دین یهودیت به روز تعطیل هفتگی ( شنبه ) می گویند که به صورت نمادین به معنای هفتمین روز آفرینش است.

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

موشک تاماهاک

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

حبس کردن، محصور کردن

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

تفنگ پیچه ای یا کویل گان یا تفنگ گاوس

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

افسر تحقیق / افسر بازجویی

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

باس - باریتون گونه ای از صدای مردانه در خوانندگی است که بین صداهای باریتون و باس جای می گیرد. این گونه قابلیت صدای باریتون را دارد اما در محدوده پایی ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

مامور پلیس ( در زبان بریتیش و غالبا شهر لیورپول )

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

آزرده شدن، ناراحت شدن، کینه گرفتن نسبت به کسی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

زغال سنگ پاک

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

حزب گرایی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

بوی بسیار بد دادن / بوی تعفن دادن

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

نسخه ی شاه جیمز ( انجیل )

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
١

پهنه ی گِلی

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
١

بوق بادی

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
١

از مزرعه به سر میز

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
١

توپ ضد استرس

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

تسلط داشتن / کنترل داشتن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

کروماتوگرافی گازی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

حوضچه خشک ( خودرو )

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
١

بوتیکْ هتل / به آن دسته از هتل ها گفته می شود که به خاطر خاص بودن سبک هنری و معماری خود شهرت دارند.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

فِروسیال یا فِروفلوئید

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

کف ابر ( پایین ترین ارتفاع بخش قابل دیدن ابر است. )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

هک رشد

پیشنهاد
١

تکینگی گرانشی / تکینگی فضازمان

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

فوتون کُره

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

رویداد اختلال جزر و مدی / رویداد شکست کشندی / رویداد آشوب کشندی /

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

بهترین / ایده آل ترین