drum kit

پیشنهاد کاربران

درام کیت / درام سِت
drum kit ( n ) ( also drum set ) =a set of drums
drum kit
این نوعی دستگاه موسیقی است که از بخش های مختلفی تشکیل شده شما می توانید در ذهنتان یک چند عدد طبل و سنج را فرض کنید که همگی ثابت هستند. و یک نفر با یک آلت موسیقی با ضربه به آنها موسیقی تولید می کند. و طبلها و سنجها هر کدام نام خاصی دارند اطلاعات بیشتر در سایت Oxford Dictionary
...
[مشاهده متن کامل]

'' مجموعه ای از طبل و سنج که توسط یک نفر نواخته می شود. '' کمبریج انگلیش

بپرس