پیشنهاد‌های سید نادر آزادصفت (٢٥)

بازدید
١١
تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٣

سهل گرفتن، جدی برخورد نکردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٤

در عین حال، این در حالی است که . . .

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٤

تک زایی، در مقابل دوقلو یا چندقلو زایی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٧

طعمه ی آسان، هدف آسان ( مخصوصاً برای کلاهبرداران )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٧

طلیعه، پیش درآمد، چشم انداز

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٨

حفظ آرامش و خونسردی، فرو بردن خشم یا سایر هیجانات

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

صلاحیت قانونی، توانایی پذیرش مسولیت قانونی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢١

بدنام، بی آبرو، رسوا

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

مواد افزودنی، مثل رنگ های مصنوعی که صنایع غذایی به تولیدات خود اضافه می کنند.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٦

بی پول، در تنگنای اقتصادی، تحت فشار مالی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٨

از روی جمجمه، برون جمجمه ای قرار دادن الکترودها روی جمجمه جهت تحریک مغناطیسی مغز

پیشنهاد
٢٩

یک تیر و دو نشان

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٨

دارای مجوز، صلاحیت دار، دارای مدرک یا گواهی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣١

تا دقیقه 90، اهمال کاری در انجام یک کار تا زمانی که دیگر نتوان آن را به تعویق انداخت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣١

دارای تاثیر بالا، سرنوشت ساز، تعیین کننده مثل کنکور ، آزمون های پایان ترم یا هر چیزی که سرنوشت فرد را تعیین می کند.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣١

feel shut down احساس ناتونی و رخوت، احساس بی رمقی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣٢

راستش. . . راستش را بخواهید . . . . صادقانه بگویم که . . . .

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣٧

کمتر از حد واقعی جلوه دادن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤٤

خلاف شهود، غیرمنتظره، خلاف واقع

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤٥

میانبر، راه فرعی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤٩

صورت مسئله، مسئلة ریاضی که در قالب کلمات ارائه شده است و برای حل کردن آن باید به صورت عددی درآورده شود

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥٣

نوش دارو بعد از مرگ سهراب!

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥٧

از قرار معلوم، ظاهراً

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥٣

ساختار، ماهیت، طبیعت

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١١٨

پیش بینی، تخمین