دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٨,٧٧٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
٤٣١
لایک
لایک
٨٨٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤٤

خلاف شهود، غیرمنتظره، خلاف واقع

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٥٣

ساختار، ماهیت، طبیعت

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٤

در عین حال، این در حالی است که . . .

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣١

دارای تاثیر بالا، سرنوشت ساز، تعیین کننده مثل کنکور ، آزمون های پایان ترم یا هر چیزی که سرنوشت فرد را تعیین می کند.

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٣

سهل گرفتن، جدی برخورد نکردن

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.