دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٩,٠٢٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
٤٤٢
لایک
لایک
٩٠٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٢٠
رتبه
رتبه در بپرس
٣,٢٧٨
لایک
لایک
٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

فاصله گرفتن، دور شدن، جدا شدن، این طرف و آن طرف رفتن ( مثلاً کودکی که مامانشو ول می کنه و به این طرف و اون طرف سرک میکشه ) ( در مورد ذهن ) حواسپرت ...

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

نوار ضبط شده نیست در واقع، نوار خراب یا شکسته هست، نواری که خراب شده و تکه ای را پشت سر هم تکرار می کنه. Ask for what you need over and over, like a ...

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

کمک اضافی، حمایت بیشتر، کمک دیگران

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

run interference for مزاحمت ایجاد کردن، آزار دادن، جلوی دست و پای کسی رو گرفتن برای مثال، زمانی که بازیکنی جلوی دست و پای بازیکن مدافع رو می گیریه تا ...

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

می توان گفت . . . چنین برمی آید که . . . یه جورایی . . .

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

٣ رأی
تیک ٢ پاسخ
٦٧ بازدید

" CBT"  در روانشناسی محفف چیست ؟

١ ماه پیش
٢ رأی

Cognitive - Behavioral Therapy درمان شناختی ــ رفتاری یا رفتار درمانی شناختی

١ ماه پیش