مدال‌های سید نادر آزادصفت (مترجم)

بازدید
٢٧
امتیاز کل
٨,٨٣٢
کل مدال ها
٣٥
طلا
٥
نقره
٢١
برنز
٩
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

٥