پیشنهاد‌های محمدصدیق- تابناک (٥٤)

بازدید
٦١
تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

باقلا = با قل ا= باقله=پاقله=پا قل ه=پاقل با=پا قل ghal = بوقلمون پاقله= پای بوقلمون این نوع لوبیا شباهت زیاد با پای بو قلمون دارد در بعضی موارد حر ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

گاومیش= گاو میش میش=گوسفند گاومیش= هم گاو و هم میش هیکل گاو رو دارد شیرش همانند گوسفند چرب است همانند شتر مرغ

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

گاگول= گا=Ga گول=Gol حرف ل غلیظ تلفظ می شود درزبان کردی گا= گاو گول= نر گاگول = گاو نر

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پارسه = پارسا= پارس= پارز= پرهیزکار درحال حاضر در زبان کردی پارز واژه پرکاربردی هست.

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
١

پارسا= پارسه= پارزه parezh= پارزگر= پرهیزگر = نگهدارنده پارز در زبان کردی مترادف پرهیز است پارس = پارز = پرهیز کار

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

سارا = زارا= زهرا زهرا در زبان کردی زارا تلفظ میشود

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

شیر کو = shir kev Kew یا kevیا kef = کوه شیرکو= شیرکوه

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

قول gholl در زبان کردی و ترکی به معنای بازو هست

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
١

شار = محل تجمع شار = شهر هورامان = اورامان هَنار = انار شار بجای شهر ، در حال حاضر هم تلفظ می شود هوشار hawshar = اوشار awshar = افشار حرف" و" و حرف ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

لاوان= له وان= لوان حرف ه در بعضی موارد به الف تبدیل شده است. له وان یا لاوان گیاهی است بالا بلند که برای حصیر بافی بکار می رود

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٢

ملوان= مله وان مله= شنا مله وان=شناگر کلمه مله برای شنا کردن درحال حاضر هم بکار می رود

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

تالاب= تال آب تال= تلخ تالاب= اب تلخ = اب مانده= اب گل آلود=اب بد مزه تالاب = انباشته شدن آب غیر قابل استفاده تال متضاد شیرین

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پشیمان= پش ی مان پش = پس پش=پاش پاش= عقب پس = عقب مان=ماندن پشیمان=پشمان= پسمان=پسماندن = پس ماندن =پاش ماندن برگشت به عقب ویا برگشت به پس حرف ش و ...

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد

جان= احتمالا معرب ژیان باشد جان= ژیان ژیان = زندگی ژن از ریشه ژیان میباشد ژن =زن همانند جان برکف ، جانم به لب رسید ، جان دادن یا جان گرفتن

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

سردار= سر دار معنا: دارنده سر ، پیشوا ، جان بر کف ، سر بر دار دار همان چوبه دار و متاسفانه چوبه اعدام میباشد.

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

دار= چوب = درخت دارقالی دارو درخت

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

داروبرد= دار برد دار= درخت = چوب دارو درخت برد= سنگ

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٧

استر اباد استر دومعنا دارد ۱ - ستاره astera 2 - استخر aster هردو در زبان کردی رایج هستن

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
١

دِژ =دِش= ضد کلمه" ضد" عربی هستش دشمن = دژمن= ضدمن در زبان فارسی حرف ژ به مرور به حروف ز یا ش و یا ج و. . . تبدیل شده است همانند ژِن به زن دِژمن ب ...

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

بُرج=بلند= بَرز بَرج وند =بَرژ وند=برز وند= منظره = ویو

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

اران= آران جایی که هوای نسبتا گرم و آرام دارد. کوهستان درمقابل آران کوهستان = کو ه ستان آران و کوهستان همراه هم میان همانند قشلاق و ییلاق قشلاق = گر ...

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

آران جایی که هوای نسبتا گرم و آرام دارد کوهستان درمقابل آران کوهستان = کو ه ستان آران و کوهستان همراه هم میان همانند قشلاق و ییلاق قشلاق = گرمسیر یی ...

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

دلدار= دل کسی را بدست اوردن

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

دل دار دار پسوند دارندگی مثل پولدار دلدار = دلی کسی را صاحب شدن دلداری = دل همدیگر را بدست اوردن دلجویی و غمخواری کردن

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پیچاق = پیچاک - پِ چاک همان چاقو ( چاکو ) پِ چاک= وسیله چاک کننده پِ= باهاش ، وسیله چاک= درست کردن، خوب کردن پِ چاک = وسیله خوب کننده ( کارد چاقو )

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

شوخی ( shokhi ) ( شوخی کردن ) ۱ - حرف خنده دار ۲ - حرف غیر جدی ۳ - کسی را مسخره کردن ۴ - سر به سر کسی گذاشتن

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

شوخان = شوخ ان ان برای جمع می باشد شوخ: قشنگ ، خوش اندام . خوشرو ، شوخی باز ، بی مانند ، خوش رو ( ( در زبان کوردی ( kordi ) ) )

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
١

فرهی با تلفظ fra ee یا فرَیی به معنای فراوانی به مردی ودانایی و فرهی بزرگی و آیین شاهنشهی. فردوسی

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

تاران= تار ان یعنی پراکنده شدن

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

شرمین: شرم ین با شرم و حیا مودب قشنگترین اسم خانم دخترها

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
١

توران =toran قهر کردن قهر کردن و از اینجا ( ایران یا اِران ) رفتن

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

ایران = اِران=ئیران هرسه با تلفظ eran = ارانا با لفظ erana اِرانا و اِران یعنی اینجا هستن توران با لفظ toran یعنی قهر کردن و رفتن از اِران ( اینجا ...

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

جندی شاپور عربها تمام حرف گ رابا ج جابجا کردن با این حساب گُندی شاپور یا گندی شاهپور درست میباشد gund i یعنی روستا ی گندی شاهپور یعنی روستای شاهپور ه ...

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٥

بهترین فرهنگ واژه خواهد بود خیلی بهتر از فرهنگ واژه های موجود

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد

خیابان = خیاوان = خی اب ان محل خروج ابهای اضافی رجوع شود به معنی خی و خیاو در همین فرهنگ زبان ابادیس با تشکر

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

به تام خدا خیاو یا خیاب خی او ( آب ) خی را مَشک معنی میکنیم البته معنی دیگر هم دارد از مشک حاوی آب ، آب میچکد این اب چکیده را خیاو میگویند همانطو ...

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

خی: khi یا خیکkhik کیسه ای از پوست حیوانات که در قدیم برای نگهداری روغن حیوانی از ان استفاده میشد

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد

بیژن = با تلفظ bejen بِ ژن کسی که ژن یا زن نداشته باشد

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

واز = باز دروازه = در واز ه در باز هست خوشبختانه این کلمه چون اسم می باشد همانند خودش مانده است گرنه آن را به دربازه تغییر میدادن. در فارسی امروزی ...

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
١

آوان= فارسی امروزیش میشه آبان آبان = آب ان جایی که اب داشته باشد و به دنبال آن آبادی یا ابادانی و سکونتگاه ایجاد می شود ابادانی یا اودانی حرف ( ( و ...

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد

خویش = خوی ش خوی = khoy ب معنی ( خودیا خویشتن ) فارسی ش ضمیر هست یعنی او خویش = خوی ش یعنی خود او

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
١

به نام خدا معنی تاب ( تاو ) بترتیب اولویت: ۱ - توان و طاقت ۲ - گرما ، حرارت و تب ۳ - پیچاندن ( ریسمان تاباندن ) ۴ - کج شدن ( تاب برداشته ) ۴ - تاب ...

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

هور ( هه ور ) با تلفظ Hawr ب معنای ابر می باشد بدان گهی که هور قیرگون شود چو روی عاشقان شود ضیای او. منوچهری از معنی شعر بالا استنباط میشه که ابر ( ...

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

بیابان = بی ابان بی ابان= بی اوان = بیاوان: یعنی جایی که ابادی ندارد ابان=اوان = اب ان یعنی ابادانی جایی که اباد شده

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٢

پسوند وان ؛ این پسوند دو معنا دارد یکی دارنده و نگهدارنده است ویکی هم مثل و مانند مثال؛ نردوان یا همان نردبان : دارای نرده شیر وان به معنی مانند شیر ...

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

دسه لات : dasalat حرف ل غلیظ خونده میشه به معنی توانایی در زبانهای کردی و ترکی رایج است

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

استر Ester: قاطر استر asterah: ستاره هردو کلمه در زبان کردی رایج میباشند

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

رامیان= رام یان

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
-٣٠

استر ester یا hester : به معنای قاطر میباشد

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
-٢١

تاورژ Tawrezh Tawبه معنای تب Rezhبه معنای ریز یا ریختن

١