منو
 موذنی
ویژه

موذنی

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
١٤,٨٢٠
رتبه کل
٢٤٣
رتبه کل
لایک
١,٤٩٩
لایک
دیس‌لایک
٩١
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٤,٨٢٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٢٤٢
لایک
لایک
١,٤٩٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٩١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣٣

مشتری احتمالی - هنوز مشتری نشده اما شانس اینکه مشتری شود وجود دارد

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣٥

اومیکس پسوندی است که زمان زیادی از ابداع آن نمی گذرد. در زیست شناسی کلماتی که به پسوند – ومیکس ختم می شوند شاخه هایی از زیست شناسی هستند که به مطالعه ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣٠

کارهایی که باید انجام شود

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٤

عاملهای موثر بر بازار

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٠

یک طرح جایگزین که ممکن است در مواقع اضطراری مورد استفاده قرار گیرد کاهش یا عقب نشینی هم معنی می دهد

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٢ سال پیش
متن
he women have threatened to strike against unequal pay.
دیدگاه
٣

زنان تهدید کرده اند که علیه حقوق نابرابر اعتصاب میکنند

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Wang Nan was the No. 1 seed in the table - tennis championship.
دیدگاه
١

در جدول رتبه بندی قهرمانی تنیس، وانگ نان در سید یا رتبه شماره یک بود

تاریخ
٣ روز پیش
متن
They must go back to the drawing board and review the whole of youth training.
دیدگاه
٠

آنها تمام برنامه آموزش جوانان را باید از نو مورد بازنگری قرار دهند.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.