موذنی

 موذنی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهhapticity١٩:٣٣ - ١٣٩٩/٠٨/٢٩در شیمی یعنی شمار اتصال لیگاندهاگزارش
18 | 0
humanscale١٣:٤٠ - ١٣٩٩/٠٨/٢٨در طراحی معماری به معنی مقیاس انسانیگزارش
18 | 0
dead sea scrolls٢٣:٥٣ - ١٣٩٩/٠٨/١٧کتیبه های دریای مردهگزارش
16 | 0
graphicacy٢١:٠٧ - ١٣٩٩/٠٨/١٧گرافیکگزارش
14 | 0
shapefile١٥:٤٥ - ١٣٩٩/٠٨/١٦فرمت شیپ فایل ( . shp ) مشهورترین فرمت وکتوری برای نرم افزار های سیتسم اطلاعات مکانی ( GIS ) است. این فرمت شامل سه نوع نقطه ی ، خطی و پلیگونی برای اش ... گزارش
21 | 0
ecoregions٠٩:٣٨ - ١٣٩٩/٠٨/١٦بوم سار - منطقه جغرافیایی - ناحیه بوم شناختی ناحیه بوم شناختی یا بوم ناحیه یک پهنه تعریف شده جغرافیایی استگزارش
21 | 0
majorana١٩:٤٩ - ١٣٩٩/٠٨/١٣مایورانا - مربوط به فیزیک و کوانتم هستگزارش
18 | 0
detuning١٥:٠٣ - ١٣٩٩/٠٨/١٣انحراف از تشدیدگزارش
25 | 0
power law٠٠:٥٨ - ١٣٩٩/٠٨/١٣در مهندسی مواد به آن معادله قانون کارسختی می گویندگزارش
12 | 0
micromechanics٢٣:٠٠ - ١٣٩٩/٠٧/١٢ریز مکانیک یا مکانیک اجزای کوچکگزارش
12 | 0
aeroelasticity١٧:٥٧ - ١٣٩٩/٠٧/١٢آیروالاستیسیتی - علم مربوط به اندرکنش نیروهای ایرودینامیک با سازه های غیر صلبگزارش
12 | 0
value driven١٤:٥١ - ١٣٩٩/٠٧/٠٤مبتنی بر ارزش یا ارزش محورگزارش
18 | 0
disruptive change١٢:١٤ - ١٣٩٩/٠٧/٠٤نوع آوری تحول آفرینگزارش
9 | 1
running in period٠٨:٥٥ - ١٣٩٩/٠٦/٢٩مرحله اولیه بررسی یک موضوعگزارش
16 | 0
heat exchanger١١:٣٣ - ١٣٩٩/٠٦/٢٢برای رادیاتور خودرو هم گفته می شهگزارش
14 | 0
fall back١٨:٥٦ - ١٣٩٩/٠٦/١٣یک طرح جایگزین که ممکن است در مواقع اضطراری مورد استفاده قرار گیرد کاهش یا عقب نشینی هم معنی می دهدگزارش
39 | 0
to do١١:٢٦ - ١٣٩٩/٠٦/١٣کارهایی که باید انجام شودگزارش
62 | 1
ake٢٣:١٧ - ١٣٩٩/٠٦/١٢معادل ACHE که منسوخ شده است - به معنی داشتن شوروشوق برای کاری در زبان استرالیایی به معنی برای همیشه استگزارش
18 | 0
prospects١٨:٥٠ - ١٣٩٩/٠٦/١٢مشتری احتمالی - هنوز مشتری نشده اما شانس اینکه مشتری شود وجود داردگزارش
80 | 1
blaster١٦:٣٥ - ١٣٩٩/٠٦/٠٨از هم پاشندهگزارش
12 | 0
media access control١٧:٤٥ - ١٣٩٩/٠٦/٠٥کنترل دسترسی رسانهگزارش
14 | 0
ethical considerations١٢:٠٢ - ١٣٩٩/٠٥/٢٩ملاحظات اخلاقی گزارش
18 | 0
giveth١١:٠٧ - ١٣٩٩/٠٥/٢٣حال ساده سوم شخص مفرد give به معنی می دهدگزارش
16 | 0
the best thing since sliced bread١٠:٥١ - ١٣٩٩/٠٥/٢٣عالی از آب در آمدن چیزی و یا بهتر از این نمیشهگزارش
25 | 0
northridge١٣:١٨ - ١٣٩٩/٠٥/١٦شهر نورث ریج واقع در ایالت کالیفرنیاگزارش
12 | 0
mild steel١٥:٥٠ - ١٣٩٩/٠٥/١٥فولاد کربن متوسط یا فولاد معمول ساختمانیگزارش
21 | 1
gain the edge on١٦:٥٧ - ١٣٩٩/٠٥/٠٧حاشیه سودگزارش
12 | 0
sense of touch٢٣:١٢ - ١٣٩٩/٠٤/١٧تشخیص با حس لامسهگزارش
16 | 0
copywriting١٨:٥٠ - ١٣٩٩/٠٤/١٦حق مولفگزارش
14 | 1
wrightwood١١:٣٤ - ١٣٩٩/٠٤/٠٢شهر رایت وود واقع در کالیفرنیاگزارش
7 | 0
ary١٠:٢٦ - ١٣٩٩/٠٤/٠٢پسوند به معنی تایی یعنی اگه کلمه ای ary - 4 بود یعنی چهارتاییگزارش
18 | 1
undercut٠١:٠٣ - ١٣٩٩/٠٣/١٨در جوشکاری به معنی بریدگی کنار جوش که یکی از عیوب جوشکاری استگزارش
30 | 0
active power١٦:٠٣ - ١٣٩٩/٠٣/١٦توان کاریگزارش
7 | 0
myocardial٢٢:١١ - ١٣٩٩/٠٣/١٤قلبی و عروقیگزارش
21 | 1
parallelization٠٩:٠٠ - ١٣٩٩/٠٣/١٤موازی سازی ، موازی کردنگزارش
7 | 0
capillary electrophoresis٠٨:٤٦ - ١٣٩٩/٠٣/١٤الکتروفورزمویینگیگزارش
12 | 0
bubblewrap٢٣:١٢ - ١٣٩٩/٠٣/١٢پوشش حباب دار ( مورد استفاده در بسته بندیها )گزارش
12 | 0
bond issue١٧:٠٥ - ١٣٩٩/٠٣/١١اوراق قرضه گزارش
16 | 0
trust funds١٠:٥٢ - ١٣٩٩/٠٣/١١صندوقهای اعتمادگزارش
9 | 1
fiscal policy٠٩:٢٢ - ١٣٩٩/٠٣/١١سیاست پولی یا سیاست مالیاتیگزارش
23 | 0
treasury account١١:٠٥ - ١٣٩٩/٠٣/١٠حساب های خزانه داریگزارش
7 | 0
abstractor١١:٠٤ - ١٣٩٩/٠٣/٠٦انتزاعی خلاصهگزارش
5 | 0
educational program٠٩:٣٩ - ١٣٩٩/٠٢/٣١دوره آموزشیگزارش
14 | 0
lmia١٧:٤٨ - ١٣٩٩/٠٢/٢٥گزارش ارزیابی اثرگذاری بر بازار کارگزارش
7 | 0
omics٢١:٢٠ - ١٣٩٩/٠٢/٢٢اومیکس پسوندی است که زمان زیادی از ابداع آن نمی گذرد. در زیست شناسی کلماتی که به پسوند – ومیکس ختم می شوند شاخه هایی از زیست شناسی هستند که به مطالعه ... گزارش
74 | 0
cytoarchitectural٢١:٠٧ - ١٣٩٩/٠٢/٢٢ساختار سلولی، ساختار بافتگزارش
9 | 0
connectomics١٢:١٣ - ١٣٩٩/٠٢/٢١نقشه برداری از اتصالات ساختاری در بین سلولهای عصبی و مغزگزارش
7 | 0
connectome١٢:١٠ - ١٣٩٩/٠٢/٢١به یک نقشه جامع از اتصالات نورون در مغز کانکتوم می گویند که با نام �دیاگرام اتصالات� نیز شناخته می شود.گزارش
18 | 0
neurobiological٠٠:٣١ - ١٣٩٩/٠٢/٢١عصب شناسیگزارش
18 | 1
shaker١١:٥٢ - ١٣٩٩/٠٢/٠٤هم زنگزارش
14 | 1

فهرست جمله های ترجمه شده